Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
VZO602 Hayvan Barınakları ve Hijyen 927003 1 2 6

Dersin Amacı

Hayvan barınaklarının kurulumunda gerekli olan temel bilgilerin ve hayvasal üretim performansını artıracak olan temel hijyen kurallarının öğrenilmesini amaçlamaktadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç Dr. Mustafa UĞURLU

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Akcapinar H. KoyunYetiştiriciliği Akcapinar H. Sheep Breeding Wathes C.M, ve Charles D.R Çiftlikhayvanlarıbarınakları Wathes C.M, ve Charles D.R Livestock Housing

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Bu derste, sığır, koyun, keçi, at, kanatlı ve domuz barınaklarının kuruluş yeri özellikleri, barınak tipleri ve barınaklardaki hijyen kuralları ele alınacaktır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 15 15
5 Derse Katılım 14 2 28
29 Bireysel Çalışma 14 6 84
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 30 30

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Hayvan barınaklarının genel özellikleri ve kuruluş ilkeleri
2 Barınaklarda donanım ve barınak içi çevresel faktörler
3 Hayvan barınaklarında hijyen kavramı
4 Gübre idaresi
5 Süt sığırcılığında buzağı, dana ve düve barınakları
6 Süt sığırcılığında damızlık sığır barınakları
7 Besi sığırı barınakları
8 VİZE SINAVI
9 Koyun-keçi barınakları
10 At barınakları
11 Broiler kümesleri
12 Yumurtacı ve damızlık tavuk kümesleri
13 Hindi, Kaz ve Ördek kümesleri
14 Domuz barınakları
15 Barınak ve donanımların ilaçlanması

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1291841 Hayvan barınaklarının kuruluş yerinin seçimini yapabilir.
2 1291842 Barınakların arazi üzerinde nasıl konumlandırılacağını bilir.
3 1291843 Hayvan barınaklarının barınak içi düzenlemelerini yapar.
4 1291844 Hayvan barınaklarındaki hijyen kurallarını uygular.
5 1291845 Hayvanların barınaklarındaki ekipmanları ve fonksiyonlarını söyleyebilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70595 Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak Zootekni alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme, derinleştirebilme ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilme
2 70596 Zootekni biliminin ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşabilme
3 70597 Zootekni alanındaki yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirebilme ve kullanabilme
4 70598 Özgün ve disiplinler arası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme
5 70599 Zootekni alanına yenilik getiren yeni bir düşünce, yöntem, tasarım veya uygulama geliştirebilme ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve uygulamayı farklı bir alana uygulayabilme, özgün bir konuyu araştırabilme, kavrayabilme, tasarlayabilme, uyarlayabilme ve uygulayabilme
6 70600 Yeni ve karmaşık düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilme
7 70601 Zootekni alanı ile ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey beceriler kazanmış olma

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7
Öğrenme Çıktısı
1 5 4 5 4 3 4 5
2 5 4 4 4 3 4 5
3 5 4 5 4 5 4 5
4 5 3 4 4 4 4 5
5 5 4 5 4 4 4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek