Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
VZO606 Temel Genetik 927003 1 2 6

Dersin Amacı

Hayvan yetiştiriciiği ile temel genetik kavramlar arasında ilişkiyi öğretmek amaçlanmaktadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof Dr.Filiz AKDAĞ, Doç. Dr. Bülent TEKE, Doç. Dr. Mustafa UĞURLU

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Veteriner Genetik, Prof. Dr. Fuat Odabaşıoğlu P. Kanakraj, Text book of aniamal genetics, Lucknow, 2001. NICHOLAS, F.W., Introduction to Veterinary Genetics. Oxford University Press Inc., New York,U.S.A.,1996 ROTHWELL, N.V., Understanding Genetics: A Molecular Approach. Wiley-Liss, Inc., New York, U.S.A, 1993 ROBERT H. TAMARIN, Principles of Genetics Seventh Edition, 2001

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

DNA’nın yapısı, Mendel genetiği, fenotip ve genotip kavramı, genler arasındaki ilişkiler, çiftlik hayvanlarında lethal ve semi lethal genler ve kalıtım şekilleri, mutasyon ve çeşitleri ele alınacaktır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 15 15
5 Derse Katılım 14 3 42
29 Bireysel Çalışma 14 5 70
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 30 30

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Genetiğe giriş 1.ppt
2 Genetik ve Kalıtım yönünden hücresel temel bilgiler 2.ppt
3 Gen Maniplasyonları ve biyoteknoloji 3.ppt
4 Mendel Yasaları 4.ppt
5 Gen bağlılığı, crossing over ve kromozom haritaları 5.ppt
6 Allel genler arası gen interaksiyonları 6.ppt
7 Allel olmayan genler arası interaksiyonlar VİZE SINAVI 7.ppt
8 Gen mutasyonları 8.ppt
9 Kromozom mutasyonları 9.ppt
10 Cinsiyet ve kalıtımdaki rolü 10.ppt
11 Lethal genler ve kalıtım şekli 11.ppt
12 Yarı lethal genler ve kalıtım şekli 12.ppt
13 Zararlı genleri önleme yöntemleri 13.ppt
14 Atlarda donlar ve kalıtım 14.ppt

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1224866 DNA’nın yapısını, protein sentezini ve temel genetic bakımından önemli hücresel olayları tanımlayabilir
2 1224867 Hayvan yetiştiriciliğinde Mendel kalıtımının yerini açıklayabilir.
3 1224871 Hayvan yetiştiriciliğinde karşılaşılan yarı lethal ve lethal genlerden kaynaklanan hastalıkları ve kalıtım şeklini açıklayabilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70595 Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak Zootekni alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme, derinleştirebilme ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilme
2 70596 Zootekni biliminin ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşabilme
3 70597 Zootekni alanındaki yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirebilme ve kullanabilme
4 70598 Özgün ve disiplinler arası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme
5 70599 Zootekni alanına yenilik getiren yeni bir düşünce, yöntem, tasarım veya uygulama geliştirebilme ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve uygulamayı farklı bir alana uygulayabilme, özgün bir konuyu araştırabilme, kavrayabilme, tasarlayabilme, uyarlayabilme ve uygulayabilme
6 70600 Yeni ve karmaşık düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilme
7 70601 Zootekni alanı ile ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey beceriler kazanmış olma

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7
Öğrenme Çıktısı
1 3 3 3 3 3 3 3
2 3 3 3 3 3 3 3
3 3 3 3 4 4 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek