Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
VZO611 At Yetiştiriciliği 927003 1 2 6

Dersin Amacı

At yetiştiriciliğinde üretimin daha iyi yapılabilmesi için atların temel özelliklerinin ve temel yetiştiricilik kavramlarının öğrenilmesini amaçlamaktadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Filiz AKDAĞ, Doç Dr. Bülent TEKE, Doç. Dr. Mustafa UĞURLU

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1- Akçapınar H, Özbeyaz C. At Yetiştiriciliği Ders Notları 2- Arpacık R. At Yetiştiriciliği Ankara

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Bu derste, at yetiştiriciliğinin temel ilkeleri, dölverimi, yarış performansı, yarış performansını etkileyen faktörler ve tavla hijyeni ele alınacaktır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 15 15
2 Final Sınavı 1 20 20
5 Derse Katılım 14 3 42
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 14 5 70

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 At yetiştiriciliğinde genel ilkeler
2 Atlarda yaş yayini
3 Atlarda don ve nişaneler
4 Atlarda damızlık seçimi
5 Atlarda dölverimi
6 At ırkları
7 Atlarda yarış performansını etkileyen faktörler+VİZE SINAVI
8 Atların bakım ve beslemesi
9 Genç hayvanların bakımı ve büyütülmesi
10 At yetişticiliğide pratik işler
11 At barınaklar
12 Gübre yönetimi
13 Atlarda yürüyüş kusurları
14 Yarış ve Organizasyon

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1225388 Atların yaşayabileceği koşulları söyleyebilir
2 1225389 Atlarda damızlık seçimi kriterlerini söyleyebilir.
3 1225391 Atlarda sürü yönetimi kriterlerini söyleyebilir.
4 1225409 At barınaklarındaki ekipmanları ve fonksiyonlarını söyleyebilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70595 Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak Zootekni alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme, derinleştirebilme ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilme
2 70596 Zootekni biliminin ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşabilme
3 70597 Zootekni alanındaki yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirebilme ve kullanabilme
4 70598 Özgün ve disiplinler arası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme
5 70599 Zootekni alanına yenilik getiren yeni bir düşünce, yöntem, tasarım veya uygulama geliştirebilme ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve uygulamayı farklı bir alana uygulayabilme, özgün bir konuyu araştırabilme, kavrayabilme, tasarlayabilme, uyarlayabilme ve uygulayabilme
6 70600 Yeni ve karmaşık düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilme
7 70601 Zootekni alanı ile ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey beceriler kazanmış olma

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7
Öğrenme Çıktısı
1 5 4 5 4 4 3 5
2 5 4 4 4 4 3 5
3 5 4 5 5 4 5 5
4 5 3 4 4 4 4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek