Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
VZO613 Kuluçka Tekniği 927003 1 2 6

Dersin Amacı

Bu ders, kuluçka tekniği ile ilgili temel bilgilerin aktarılmasını amaçlar.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. .Dr. Filiz AKDAĞ, Doç. Dr. Bülent TEKE, Doç. Dr. Mustafa UĞURLU

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Tavuk yetiştirme ve Üretim Teknikleri, Öznur Poyraz, 1989. Tavuk Yetiştiriciliği, Ahmet Altınel, 1999. Moden Tavuk Üretimi, Nizamettin Şenköylü, 2003.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Bu ders, kuluçkalık yumurta seçimi, depolanması, inkübasyon koşulları, kuluçkada embriyonun gelişimi, kuluçka randımanı ve kuluçkahanede hastalık kontrol programlarını içerir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
5 Derse Katılım 14 2 28
29 Bireysel Çalışma 14 5 70
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 20 20
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 30 30

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Yumurtacı tavuk ırkları ve verim özellikleri
2 Kuluçkahane yeri seçimi
3 Döllü yumurta elde edilmesi
4 Kuluçkalık yumurtaların seçimi, depolanması
5 Kuluçka öncesi ve sonrası uygulamalar
6 Kuluçkada embriyonun gelişimi
7 inkübasyon koşulları
8 İnkübasyon hataları, ara sınav
9 Kuluçka randımanını etkileyen faktörler
10 Kuluçkahane ekipmanları
11 Farklı kanatlı türlerinde kuluçka özellikleri
12 Farklı kanatlı türlerinde kuluçkalık yumurtaların seçimi ve kuluçka uygulamaları
13 Kuluçkahanede temizlik ve hijyen
14 Kuluçkahanede hastalık kontrol programları

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1225034 Farklı kanatlı türlerinin kuluçka özelliklerini bilir.
2 1225044 Kuluçkane kurulumu hakkında bilgi sahibi olur.
3 1225061 Kuluçka tekniğini bilir ve uygular.
4 1225064 Kuluçkada karşılaşılabilecek sorunları çözümleyebilir.
5 1225089 Kuluçkahanede hastalık kontrol programlarını uygulabilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70595 Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak Zootekni alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme, derinleştirebilme ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilme
2 70596 Zootekni biliminin ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşabilme
3 70597 Zootekni alanındaki yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirebilme ve kullanabilme
4 70598 Özgün ve disiplinler arası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme
5 70599 Zootekni alanına yenilik getiren yeni bir düşünce, yöntem, tasarım veya uygulama geliştirebilme ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve uygulamayı farklı bir alana uygulayabilme, özgün bir konuyu araştırabilme, kavrayabilme, tasarlayabilme, uyarlayabilme ve uygulayabilme
6 70600 Yeni ve karmaşık düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilme
7 70601 Zootekni alanı ile ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey beceriler kazanmış olma

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7
Öğrenme Çıktısı
1 3 3 3 3 3 3 3
2 3 3 3 3 3 3 3
3 3 3 3 4 4 4 4
4 4 4 4 4 4 4 4
5 4 4 4 4 4 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek