Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
VZO614 Etlik Piliç Yetiştirme 927003 1 2 6

Dersin Amacı

Bu ders, etlik piliç yetiştirme tekniği konusunda temel konuların verilmesini amaçlar.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Filiz AKDAĞ, Doç. Dr. Bülent TEKE, Doç. Dr. Mustafa UĞURLU

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Tavuk Yetiştiriciliği,hmet Altınel, 1999. Tavuk yetiştirme ve Üretim Teknikleri, Öznur Poyraz, 1989. Moden Tavuk Üretimi, Şenköylü N, (2003. Poultry Health and Management. Third edition. Blacwell Science, UK, Sainsbury, D. (1992) Commercial Chicken Production of Manual , Noth M, Bell DD. 1990. Modern Livestock and Poultry Production. 8th edition. Delmar Cengage Learning.textbooksrus, Gillespie JR, Flanders F. 2009.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Etlik tavuk ırklarını, yetiştirme teknikleri,piliç eti teknolojisi, ,sağlık koruma ve koruyucu önlemleri içerir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
5 Derse Katılım 14 4 56
29 Bireysel Çalışma 14 5 70
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 15 15

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Etik piliçte üretimin planlanması ve iş akışı
2 Etlik tavuk ırkları ve verim özellikleri
3 Etlik tavuk barınakları
4 Barınakta kullanılan ekipmanlar ve özellikleri
5 Kümes içi çevre koşulları
6 Tavuk kümeslerinin üretim dönemi öncesi hazırlanması
7 Civcivlerin ilk hafta bakım ve yönetim
8 Piliç büyütme döneminde bakım ve yönetimi ara sınav
9 Kesim öncesi hazırlıklar ve piliçlerin kesimi
10 Kümeslerde tutulan kayıtlar ve verimlilik indexi
11 Alternatif etlik piliç yetiştirme teknikleri
12 Kümeslerin dezenfeksiyonu ve temizlenmesi
13 Yetiştirme Hijyeni
14 Yetiştirme Hastalıkları ve korunma yolları

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1450195 Etlik tavuk ırklarını ve özelliklerini bilir.
2 1450200 Tavuk barınakları hakkında bilgi sahibi olur.
3 1450205 Etlik tavukların bakım ve yönetim programları hakkında bilgi sahibi olur.
4 1450213 Etlik tavuklarda sağlık koruma kurallarını bilir ve uygular

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 78270 Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak Zootekni alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme, derinleştirebilme ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilme
2 78271 Zootekni biliminin ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşabilme
3 78272 Zootekni alanındaki yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirebilme ve kullanabilme
4 78273 Özgün ve disiplinler arası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme
5 78274 Zootekni alanına yenilik getiren yeni bir düşünce, yöntem, tasarım veya uygulama geliştirebilme ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve uygulamayı farklı bir alana uygulayabilme, özgün bir konuyu araştırabilme, kavrayabilme, tasarlayabilme, uyarlayabilme ve uygulayabilme
6 78275 Yeni ve karmaşık düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilme
7 78276 Zootekni alanı ile ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey beceriler kazanmış olma

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7
Öğrenme Çıktısı
1 3 3 3 4 3 3 3
2 3 3 3 4 4 3 3
3 4 4 4 4 4 4 4
4 4 4 4 4 4 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek