Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
VZO616 Hayvan Refahı 927003 1 2 6

Dersin Amacı

Hayvan refahının çiftlik hayvanlarının verim özelliklerine olan etkilerinin öğrenilmesini sağlamaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Assoc.Prof. Dr.Filiz AKDAĞ, Assoc.Prof. Dr.Bülent TEKE, Assist.Prof. Dr. Mustafa UĞURLU

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Hayvan Refahı Ders Notları, Prof. Dr. Necmettin ÜNAL The Welfare of Horses, Natalie Waran, 2007 The Welfare of Cattle Jeffrey Rushen, Anne Marie de Passill´e, Marina A.G. von Keyserlingk and Daniel M. Weary, 2008 The Welfare of Sheep, Cathy M. Dwyer, 2008.

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Çiftlik hayvanlarına barınakta, nakil esnasında ve hayvanların kesimi öncesi uyulması gereken hayvan refahı kurallarını ve konuyla ilgili AB uygulamalarını içerir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 15 15
5 Derse Katılım 14 2 28
29 Bireysel Çalışma 14 6 84
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 30 30

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Hayvan yetiştiriciliğinde refahın yeri ve önemi
2 Yetiştiricilikte hayvan refahının ölçülmesi
3 Hayvan refahına uygun koşulların belirlenmesi
4 Yetiştiricilikteki bazı uygulamalar ve hayvan refahı
5 AB ve ABD’de hayvan refahı ile ilgili düzenlemeler
6 Hayvanlarda nakil ve refah, nakil ile ilgili yasal düzenlemeler
7 Nakil süresi, dinlenme ve hayvanın nakile uygunluk kontrolü VİZE SINAVI
8 Atlarda nakil öncesi ve sırasındaki işlemler ile araçlara yükleme ve boşaltma
9 Domuzların nakil öncesi ve sırasındaki işlemler ile araçlara yükleme ve boşaltma
10 Koyunların nakil öncesi ve sırasındaki işlemler ile araçlara yükleme ve boşaltma
11 Sığırların nakil öncesi ve sırasındaki işlemler ile araçlara yükleme ve boşaltma
12 Nakil araçlarında hayvan başına ayrılan alan
13 Hayvanlarda Kesim öncesi ve sırasındandaki işlemler ve hayvan refahı
14 Laboratuar hayvanları yetiştiriciliğinde refah ile ilgili prensipler

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1450259 Hayvan yetiştiriciliğinde refahın yeri ve önemini tarif edebilir.
2 1450268 AB’de hayvan refahıyla ilgili yasal düzenlemeleri bilir.
3 1450272 Hayvan refahının değerlendirme yöntemlerini açıklayabilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 78270 Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak Zootekni alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme, derinleştirebilme ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilme
2 78271 Zootekni biliminin ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşabilme
3 78272 Zootekni alanındaki yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirebilme ve kullanabilme
4 78273 Özgün ve disiplinler arası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme
5 78274 Zootekni alanına yenilik getiren yeni bir düşünce, yöntem, tasarım veya uygulama geliştirebilme ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve uygulamayı farklı bir alana uygulayabilme, özgün bir konuyu araştırabilme, kavrayabilme, tasarlayabilme, uyarlayabilme ve uygulayabilme
6 78275 Yeni ve karmaşık düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilme
7 78276 Zootekni alanı ile ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey beceriler kazanmış olma

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7
Öğrenme Çıktısı
1 5 4 5 5 5 5 5
2 4 5 4 4 4 4 4
3 4 4 4 4 5 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek