Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
VZO618 Hayvancılık Işletme Ekonomisi 927003 1 2 6

Dersin Amacı

Bu ders, hayvancılık işletme ekonomisi konusunda temel bilgilerin verilmesini amaçlar.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Filiz AKDAĞ, Doç. Dr. Bülent TEKE, Doç. Dr. Mustafa UĞURLU

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Hayvancılık İşletme Ekonomisi Ders Notları

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

İktisadi tanımlar, maliyet, pazarlama, işletme analizi ve hayvansal üretimde ekonomik verimlilik konularını içerir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
5 Derse Katılım 14 1 14
29 Bireysel Çalışma 14 7 98
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 15 15
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 25 25

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Bazı iktisadi tanımlar
2 Ekonomik Verimlilik Politikaları
3 Verimlilik artırma ve maliyet azaltma teknikleri
4 Azalan verimler kanunu, ikame ilkeleri, ortalama maliyet ilkesi
5 Hayvansal üretimde uluslar arası ticaret
6 Pazarlama ve pazarlama sistemleri
7 Süt, yumurta, beyaz ve kırmızı ette pazarlama modelleri
8 ara sınav , İşletmelerin planlanması
9 İşletme analizi, envanter, amortisman
10 Amortisman hesaplama yöntemleri, işletmelerde bütçeleme yöntemleri
11 İşletmelerde maliyet unsurları
12 İşletmelerde sermaye yapısı ve yıllık faaliyet sonuçlarına dayanan analizler
13 Süt, et ve yumurta üretiminde verimliliği etkileyen faktörler
14 Hayvancılık organizasyonları

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1450292 İktisadi tanımları bilir.
2 1450299 İşletme analizi yapabilir.
3 1450301 Maliyeti azaltma ve verimliliği artırma ile ilgili sorunları çözümleyebilir
4 1450306 Pazarlama ve pazarlama sistemlerini bilir
5 1450312 Hayvansal üretimde ekonomik verimliliği etkileyen faktörleri bilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 78270 Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak Zootekni alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme, derinleştirebilme ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilme
2 78271 Zootekni biliminin ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşabilme
3 78272 Zootekni alanındaki yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirebilme ve kullanabilme
4 78273 Özgün ve disiplinler arası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme
5 78274 Zootekni alanına yenilik getiren yeni bir düşünce, yöntem, tasarım veya uygulama geliştirebilme ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve uygulamayı farklı bir alana uygulayabilme, özgün bir konuyu araştırabilme, kavrayabilme, tasarlayabilme, uyarlayabilme ve uygulayabilme
6 78275 Yeni ve karmaşık düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilme
7 78276 Zootekni alanı ile ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey beceriler kazanmış olma

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7
Öğrenme Çıktısı
1 3 3 3 3 3 3 3
2 3 3 3 3 3 3 3
3 3 3 3 3 3 3 3
4 3 3 3 3 3 3 3
5 3 3 3 3 3 3 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek