Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
VZO620 Köpek ve Kedi Yetiştiriciliği 927003 1 2 6

Dersin Amacı

Kedi ve köpek ırklarının tespitinin daha iyi yapılabilmesi için ırkların temel özelliklerinin ve bakım şartlarının öğrenilmesini amaçlamaktadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Filiz AKDAĞ, Doç Dr. Bülent TEKE, Yrd. Doç. Dr. Mustafa UĞURLU

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1- Anonim 2005 Cynological Association. 2- Bryan KD 2013 The Complete Cat Breed Book

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Bu derste, kedi kopek ırkları ve karakterizasyonu ele alınacaktır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 15 15
2 Final Sınavı 1 20 20
5 Derse Katılım 14 3 42
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 14 5 70

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Köpek yetiştiriciliğine giriş
2 Köpekler için uygun çevresel şartlar
3 Gebe ve yavru köpeklerin bakımı
4 Yavru köpeklerin 1 yaşına kadar bakımı
5 Ağır köpek ırkları
6 Hafif köpek ırkları
7 Köpek barınakları
8 Kediler hakkında genel bilgiler
9 Uzun tüylü kedi ırkları
10 Kısa tüylü kedi ırkları
11 Kedilerde büyüme ve gelişme
12 Kedilerin bakım ve besleme
13 Kedi eğitimi
14 Kedi Barınakları

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1450453 Kedi-köpek ırklarını tanmlayabilir.
2 1450458 Kedi ve köpeklerin yaşayabileceği koşulları söyleyebilir
3 1450465 Kedi ve köpeklerin mizaçlarını bilir. Eğitimleri konusunda hayvan sahiplerine tavsiyede bulunur.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 78270 Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak Zootekni alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme, derinleştirebilme ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilme
2 78271 Zootekni biliminin ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşabilme
3 78272 Zootekni alanındaki yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirebilme ve kullanabilme
4 78273 Özgün ve disiplinler arası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme
5 78274 Zootekni alanına yenilik getiren yeni bir düşünce, yöntem, tasarım veya uygulama geliştirebilme ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve uygulamayı farklı bir alana uygulayabilme, özgün bir konuyu araştırabilme, kavrayabilme, tasarlayabilme, uyarlayabilme ve uygulayabilme
6 78275 Yeni ve karmaşık düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilme
7 78276 Zootekni alanı ile ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey beceriler kazanmış olma

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 4 5 4 5 5
2 4 4 5 4 5 4 5
3 5 4 5 5 5 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek