Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
VZO624 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 927003 1 2 6

Dersin Amacı

Bu ders, bilimsel araştırmalar ve araştırma sonuçlarının yazılı ve sözlü aktarımları ile ilgili bilgiler verilmesini amaçlar.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Filiz AKDAĞ, Doç. Dr. Bülent TEKE, Doç. Dr. Mustafa UĞURLU

Ön Koşul Dersleri

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Araştırma teknikleri ve Bilimsel İletişimin Temelleri, Mevlüt DOĞAN.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Bilimsel araştırma yöntemleri, araştırmayı düzenleme aşamaları, araştırmayı yazılı ve sözlü sunumu, bilimsel araştırmada etik konularını içerir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 15 15
5 Derse Katılım 14 2 28
29 Bireysel Çalışma 14 6 84
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 30 30

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Bilimsel araştırmada olması gereken temel nitelikler
2 Bilimsel yöntem
3 Bilimsel metotta izlenmesi gereken yollar
4 Bilimsel araştırmada etik
5 Bilimsel yazım kuralları
6 Araştırmayı düzenleme aşamaları
7 Yayınlarda olması gereken temel bölümler
8 VİZE SINAVI
9 Araştırmada metot ve teknik
10 Literatür taranması ve kaynaklara ulaşım
11 Alıntı yapma kuralları
12 Bilimsel sonuçların yazımı
13 Tez hazırlama
14 Bilimsel projelerin hazırlanması ve sunumu
15 Bilimsel çalışmaların sunum teknikleri

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1292652 Bilimsel araştırma sonuçlarının yazılı olarak bildirimini yapar.
2 1292653 Bilimsel araştırma sonuçlarının sözlü olarak bildirimini yapar.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70595 Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak Zootekni alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme, derinleştirebilme ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilme
2 70596 Zootekni biliminin ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşabilme
3 70597 Zootekni alanındaki yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirebilme ve kullanabilme
4 70598 Özgün ve disiplinler arası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme
5 70599 Zootekni alanına yenilik getiren yeni bir düşünce, yöntem, tasarım veya uygulama geliştirebilme ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve uygulamayı farklı bir alana uygulayabilme, özgün bir konuyu araştırabilme, kavrayabilme, tasarlayabilme, uyarlayabilme ve uygulayabilme
6 70600 Yeni ve karmaşık düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilme
7 70601 Zootekni alanı ile ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey beceriler kazanmış olma

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7
Öğrenme Çıktısı
1 5 4 5 5 5 4 5
2 5 4 5 5 4 4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek