Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
HEM605 Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği –I   927003 1 1 6

Dersin Amacı

Öğrenciye; cerrahi yolla tedavi edilecek hastanın, ameliyat öncesi, ameliyat sırası ve ameliyat sonrası dönemde bütüncül bir yaklaşımla bakımını, eğitimini ve rehabilitasyonunu sağlayabilecek bilgi, davranış ve yeteneği kazandırmaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr.Öğr.Üyesi Özge İŞERİ

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Aksoy G., Kanan N., Akyolcu N. Cerrahi Hemşireliği I. Nobel Tıp Kitabevleri, genişletilmiş 2. Baskı, 2017. 2. Dentlinger N., Ramdin V, Medical-Surgical Nursing, Çev.Ed: Çelik S., Usta Yeşilbalkan Ö., Dahili ve cerrahi hastalıklar hemşireliği, 3. Basımdan çeviri, Nobel Tıp Kitabevi, 2015. 3. Eti Aslan F. Cerrahi Bakım Vaka Analizleri ile Birlikte. Akademisyen Tıp Kitapevi, Ankara, 2016. 4. Lewis SL, Dirksen SR, Heitkemper MM, Bucher L, Medıcal-Surgıcal Nursıng: Assessment And Management Of Clınıcal Problems. Elsevier Mosby 9. Edition, Canada. 2014: 1238-1259. Karadakovan,A. Eti Aslan F. Dahili ve Cerrahi Hastalıklarda Bakım. Akademisyen Kitapevi A.Ş.,2017. 5. Phippen M.L., Ulmer B.C., Wells M.P. Competency for safe patient care during operative and invasive procedures. Denver, CO, Certifications Board, Inc., 2009. 6. Watson D.S. Perioperative safety, Mosby, 2010. 7. Yavuz van Giersbergen M, Kaymakçı Ş. Ameliyathane Hemşireliği. Meta Basım Matbaacılık Hizmetleri. İzmir, 2015.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Var (Dönem sonunda 6,5 günlük cerrahi klinik uygulaması yapılacaktır)

Dersin İçeriği

Cerrahi Hemşireliğinde Temel Kavramlar, Sıvı-Elektrolit Dengesi ve Şok, Cerrahi Enfeksiyonları ve Önlemler, , Cerrahi Yara İyileşmesi ve Bakımı, Ameliyat Öncesi Hasta Bakımı, Ameliyat Dönemi Hasta Bakımı, Ameliyat Sonrası Hasta Bakımı, Ameliyat Sonrası Komplikasyonlar, Cerrahide Hasta ve Çalışan Güvenliği, Laparoskopik, Günübirlik, Laser, Minimal invaziv, Robotik cerrahi, Meme cerrahisi ve hemşirelik bakımı, Cerrahide Hasta Eğitimi

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 50 1
51 Sözlü Sınav 1 50 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 13 3 39
6 Uygulama/Pratik 6 4 24
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 7 7
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 8 8
34 Okuma 13 4 52
48 Sözlü Sınav 3 4 12

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Tanışma
2 Ön hazırlık
3 Cerrahi Hemşireliğinde Temel Kavramlar (Cerrahi hemşireliği, tarihçesi, beden imgesi,kayıp,ağrı,stres)
4 Cerrahide Sıvı Elektrolit Dengesi
5 Şok ve Hemşirelik Bakımı
6 Cerrahi Enfeksiyonları ve Önlemler
7 Cerrahi Yara, İyileşmesi ve Hemşirelik Bakımı
8 Ameliyat Öncesi ve Sırası Hazırlık ve Hemşirelik Bakımı
9 ARA SINAV
10 Ameliyat Sonrası Komplikasyonlar ve Hemşirelik Bakımı
11 Cerrahide Hasta ve Çalışan Güvenliği
12 Laparoskopik, Günübirlik, Laser, Minimal invaziv, Robotik Cerrahi
13 Meme Cerrahisi ve Hemşirelik Bakımı
14 Ders değerlendirmesi ve uygulama beklentilerinin paylaşımı
15 Final Sınavı
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1223732 Cerrahide temel kavramları bilme
2 1223737 Her sisteme özgü ameliyat öncesi hasta bakımının aşamalarını bilme
3 1223748 Her sisteme özgü ameliyat esnası hasta bakımının aşamalarını bilme
4 1223750 Her sisteme özgü ameliyat sonrası hasta bakımının aşamalarını bilme
5 1223757 Her sisteme özgü ameliyat öncesi, esnası ve sonrası döneme ilişkin çalışma yapabilme

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 69812 Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak hemşirelik alanında uzmanlık düzeyinde güncel bilgiye sahiptir, bilgiyi geliştirir ve derinleştirir.
2 69813 Disiplinlerden elde ettiği kapsamlı bilgileri bütünleştirir ve uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilir.
3 69814 Hemşirelik alanına özgü bilimsel bilgi üretme sorumluluğunu alır ve buna yönelik araştırmalar yapar
4 69815 Hemşirelik alanı ile ilgili bilimsel bir makaleyi okuyup değerlendirebilir ve bakım alanına yansıtarak kanıta dayalı uygulamaları takip eder.
5 69816 Bireyin sağlığını koruma ve geliştirmeye yönelik eğitim ve danışmanlık hizmetlerinde etkin rol alır.
6 69817 Birey ve toplumun sağlığı ile ilgili mevzuata (yasa, yönetmelik, yönerge) ve mesleki etik değerlere uygun hareket eder.
7 69821 Hemşirelik alanındaki sorunlara yönelik çözüm yöntemleri geliştirir, sonuçları değerlendirir ve gerektiğinde uygulayabilir.
8 69818 Hemşirelik alanıyla ilgili kazandığı bilgiyi ve problem çözme yeteneklerini, disiplinler arası çalışmalarda uygulayabilir.
9 69819 En az bir yabancı dilde sözlü ve yazılı iletişim kurabilmek (Avrupa Dil Portföyü Genel Düzeyi: B2 Düzeyi).
10 69820 Hemşirelik alanındaki bilimsel bir makaleyi ulusal düzeyde bir dergide yayınlamak ya da ulusal/uluslararası kongrelerde sunabilir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 4 5 4 5 3 5 4 3
2 4 5 4 3 5 4 4 4 4 4
3 4 5 5 4 3 3 4 3 3 4
4 4 4 5 5 4 4 3 3 5 4
5 4 3 4 4 5 5 4 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek