Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
HEM625 Büyüme ve Gelişme   927003 1 1 6

Dersin Amacı

Öğrencilere; büyüme ve gelişimle ilgili kavramları, gelişime etki eden faktörlerini ve büyüme ve gelişim alanında destekleyici gerekli bilgi, ve tutumu sergileyen uzman hemşireler yetiştirmektir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr.Öğr.Üyesi Esra TURAL BÜYÜK

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Berhman R., Kliegmen R. (2008), Büyüme ve Gelişme, Nelson Pediatri, Çev Ed: Akçay T, Nobel Tıp Kitabevleri Aydın B. (2010).Çocuk ve Egen Psikolojisi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım Bayhan San P., Artan İ. (2004).Çocuk Gelişimi ve Eğitimi. İstanbul: Morpa Yayıncılık Özmert E.( 2005), Erken Çocukluk Gelişiminin Desteklenmesi-I: Beslenme, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 48: 179-195. Özer K., Özer D.S. (2007) Çocuk Gelişim Modelleri İç: Çocuklarda Motor Gelişim. İstanbul: 5. baskı. Nobel Kitabevi Kayaalp L. Freud ve Psikoanaliz.( 2008). Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Temel Kitabı. Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Derneği Yayınları:3 Ed: Çuhadaroğlu Ç ve ark. İstanbul: HYB basım yayın

Staj Durumu

yok

Dersin İçeriği

Bu dersin içeriğini çocuğun fiziksel büyüme ve gelime özellikleri, büyüme gelişme bozuklukları ve bu konu ile ilgilenen kuramcılar oluşturmaktadır

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 12 12
2 Final Sınavı 1 12 12
5 Derse Katılım 1 12 12
10 Tartışma 1 8 8
11 Soru-Yanıt 1 8 8
20 Rapor Hazırlama 1 12 12
21 Rapor Sunma 1 8 8
24 Seminer 1 24 24
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 12 12
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 12 12
34 Okuma 1 12 12
54 Ev Ödevi 1 24 24

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Büyüme ve Gelişmenin Tanımı, Büyüme ve Gelişme Kuralları Büyüme ve gelişme tanım ve kuralları.pdf
2 Büyüme ve Gelişmenin İzlenmesi ve Değerlendirilmesinde Kullanılan Yöntemler Büyüme ve Gelişmenin İzlenmesinde Kullanılan Yöntemler.pdf
3 Büyüme ve Gelişmeyi Etkileyen Faktörler BÜYÜME VE GELİŞMEYİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER.pdf
4 Büyüme ve gelişme ile ilgili kavram ve teoriler BÜYÜME VE GELİŞME- KAVRAM VE TEORİLER.pdf
5 İntrauterin hayatta büyüme ve gelişme Yenidoğan döneminde büyüme ve gelişme intrauterin hayatta büyüme ve gelişme.pdf
YENİDOĞANDA BÜYÜME VE GELİŞME.pdf
6 Süt çocukluğu döneminde büyüme ve gelişme Oyun çocukluğu döneminde büyüme ve gelişme Süt çocuğu döneminde büyüme ve gelişme.pdf
Oyun çocukluğu döneminde büyüme ve gelişme.pdf
7 Okul öncesi dönemde büyüme ve gelişme Okul çocuğu döneminde büyüme ve gelişme BG- Okul öncesi büyüme gelişme.pdf
BG- Okul çocuğu büyüme gelişme.pdf
8 Adölesan dönemde büyüme ve gelişme BG- Adölesanda büyüme gelişme.pdf
9 ARA SINAV
10 Büyüme ve gelişme Bozuklukları- Endokrin Nedenler BÜYÜME VE GELİŞME BOZUKLUKLARI ENDOKRİN NEDENLER.pdf
11 Büyüme ve gelişme Bozuklukları- Endokrin Dışı Nedenler BÜYÜME VE GELİŞME- ENDOKRİN DIŞI BOZUKLUKLAR.pdf
12 Çocuklarda Korku ve anksiyete bozuklukları Post travmatik stres bozukluğu Depresyon BG- Korku anksiyete.pdf
Depresyon.pdf
Post travmatik stres bozukluğu.pdf
13 Yeme bozuklukları Konuşma Bozuklukları / Kekemelik Dikkat eksikliği ve hiperaktivite Otizm Enürezis- Enkoprezis Dışa atım bozuklukları.pdf
14 Oyun, Yaşa göre Oyun Çeşitleri Oyun Terapisi, Hastanede Oyunun Kullanımı OYUN TERAPİSİ VE HASTANEDE KULLANIMI.pdf
BG- Yaşa göre oyun çeşitleri.pdf

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1514720 Büyüme ve gelişme kavramlarını ifade edebilme
2 1514721 Büyüme ve gelişmeyi etkileyen faktörleri belirleyebilme
3 1514722 Çocukluk dönemlerini tanımlayabilme, çocukluk dönemlerine özgü fiziksel büyümeyi açıklayabilme, değerlendirebilme ve anormal durumları fark edebilme
4 1514723 Çocuğun motor gelişim, duyu organlarının gelişimi ve zihinsel gelişim özelliklerini irdeleyebilme, analiz edebilme ve sentez edebilme
5 1514724 Çocuklarda sık görülen psikososyal problemleri ve bu çocuklara yönelik uygun yaklaşımları tanımlayabilme ve geliştirebilme
6 1514725 Büyüme ve gelişme bozuklukları tanımlayabilme ve bu çocuklara yönelik uygun yaklaşımlar geliştirebilme

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 77527 Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak hemşirelik alanında uzmanlık düzeyinde güncel bilgiye sahiptir, bilgiyi geliştirir ve derinleştirir.
2 77528 Disiplinlerden elde ettiği kapsamlı bilgileri bütünleştirir ve uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilir.
3 77529 Hemşirelik alanına özgü bilimsel bilgi üretme sorumluluğunu alır ve buna yönelik araştırmalar yapar
4 77530 Hemşirelik alanı ile ilgili bilimsel bir makaleyi okuyup değerlendirebilir ve bakım alanına yansıtarak kanıta dayalı uygulamaları takip eder.
5 77531 Bireyin sağlığını koruma ve geliştirmeye yönelik eğitim ve danışmanlık hizmetlerinde etkin rol alır.
6 77532 Birey ve toplumun sağlığı ile ilgili mevzuata (yasa, yönetmelik, yönerge) ve mesleki etik değerlere uygun hareket eder.
7 77536 Hemşirelik alanındaki sorunlara yönelik çözüm yöntemleri geliştirir, sonuçları değerlendirir ve gerektiğinde uygulayabilir.
8 77533 Hemşirelik alanıyla ilgili kazandığı bilgiyi ve problem çözme yeteneklerini, disiplinler arası çalışmalarda uygulayabilir.
9 77534 En az bir yabancı dilde sözlü ve yazılı iletişim kurabilmek (Avrupa Dil Portföyü Genel Düzeyi: B2 Düzeyi).
10 77535 Hemşirelik alanındaki bilimsel bir makaleyi ulusal düzeyde bir dergide yayınlamak ya da ulusal/uluslararası kongrelerde sunabilir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Öğrenme Çıktısı
1 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2
2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2
3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2
4 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2
5 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2
6 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek