Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
HEM627 Ergen Sağlığı  927003 1 1 6

Dersin Amacı

Ergenlik döneminde sağlığın korunması, geliştirilmesi, riskli durumların tanınması ve bu durumlarda uygulanacak yaklaşımların kazandırılması amaçlanır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi Esra TURAL BÜYÜK

Ön Koşul Dersleri

yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Semerci B. (2007 )Ergen Ruh Sağlığı Kitabı. Alfa Yayıncılık. İstanbul. Aydın B. (2004) Çocuk ve Ergen Psikolojisi. Nobel Kitabevi . Ankara. Karabekiroğlu K. ( 2009) Anne ve Babalar İçin Ergen Ruh Sağlığı Rehberi.Say Yayınları. İstanbul. Kulaksızoğlu A. (2005 ) Ergenlik Psikolojisi. Remzi Kitabevi. İstanbul. Kayaalp L. Freud ve Psikoanaliz.( 2008). Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Temel Kitabı. Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Derneği Yayınları:3 Ed: Çuhadaroğlu Ç ve ark. İstanbul: HYB basım yayın Conk Z. Başbakkal Z. Bal Yılmaz H. Bolışık B. (2013) Pediatri Hemşireliği Kitabı. Akademisyen Kitapevi. Çavuşoğlu, H.(2011). Çocuk Hastalıkları Hemşireliği Kitabı, Sistem Ofset, Ankara, Cilt:1,2 Savaşer S. Yıldız S. (2009)Hemşireler İçin Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Öğrenim Rehberi. İstanbul Tıp Kitapevi. Törüner E. Büyükgönenç L. (2012) Çocuk Sağlığı Temel Hemşirelik Yaklaşımları. Göktuğ Yayınları. Wong D., Eaton MH., Wilson D., Winkelstein ML., Schwartz P. (2009). Wong’ s Essentıals of Pediatric Nursing, Sixth Edition, Mosby, St. Louis. Potts N L, Mandleco B L.( 2012). Pediatric Nursing Caring for Children and Their Families. United States of America, Delmar. Behrman R E. Kliegman R M Jenson H B. ( 2008).Nelson Pediatri Kitabı. Ed: Akçay T. İstanbul: Nobel Tıp Kitabevleri

Dersin İçeriği

Ergen sağlığı, temel kavramlar Ergenlikte büyüme ve gelişme özellikleri Ergenlerde riskli davranışlar Ergenlerde cinsel sağlık Ergenlerde beslenme ve yeme bozuklukları Ergenlerde sık karşılaşılan problemler

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 16 16
2 Final Sınavı 1 16 16
5 Derse Katılım 1 16 16
20 Rapor Hazırlama 1 20 20
21 Rapor Sunma 1 16 16
24 Seminer 1 30 30
54 Ev Ödevi 1 36 36

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Ergen sağlığı, temel kavramlar Ergen Sağlığı Temel Kavramlar.pdf
2 Ergenlikte büyüme ve gelişme özellikleri Ergenlerde Büyüme ve Gelişme.pdf
3 Gelenekten değişime; Türkiye’de Aile ve Ergen TÜRKİYEDE ERGEN SAĞLIĞI VE YAPILAN ARAŞTIRMALAR.pdf
4 Ergenlerde etkili olan iletişim teknikleri Ergen-iletişim.pdf
5 Ergenlerde sağlık eğitimi ve sağlığın geliştirilmesi ERGENLERDE-SAĞLIK-EĞİTİMİ.pdf
6 Ergenlerde cinsel sağlık Adolesan gebelik.pdf
Ergen-Cinsel Sağlık.pdf
7 Ergenlerde beslenme ve yeme bozuklukları Yeme bozuklukları.pdf
Ergende beslenme.pdf
8 Ergenlerde riskli davranışlar-1 Ergen-Riskli Davranışlar-1.pdf
ERGENLERDE RİSKLİ DAVRANIŞLAR-1.pdf
9 ARA SINAV
10 Ergenlerde Riskli Davranışlar-2 Ergen-Riskli Davranışlar -2.pdf
11 Kronik hastalığı olan ergen ERGEN-Kronik hastalıklar.pdf
12 Ergenlerde enfeksiyon hastalıkları ve korunma Ergende enfeksiyon.pdf
13 Ergenlerde dermatolojik problemler ERGEN- Dermatolojik.pdf
14 Ergenlerde ruh sağlığı ve sık karşılaşılan sorunlar Ergenlerde ruh sağlığı 2.pdf
İHMAL VE İSTİSMAR.pdf

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1296799 Ergenlik ve puberteyi tanımlayabilme, bu dönemlere ait özellikleri söyleyebilme
2 1296800 Ergen Sağlığının korunması ve geliştirilmesine yönelik hedefler ve programları söyleyebilme
3 1296802 Ergenlik döneminde verilen cinsel eğitimin önemi ve içeriğini açıklayabilme
4 1296803 Ergenlik döneminde sağlıklı beslenme şeklini ve sık görülen yeme bozukluklarını, nedenlerini ve uygun yaklaşımı açıklayabilme
5 1296804 Ergenlerle etkin iletişim tekniklerini söyleyebilme
6 1296809 Ergenlerde madde kötüye kullanımı ile ilgili olarak risk faktörleri ve koruyucu faktörleri sayabilme, ebeveyn, eğitimciler ve liderlere düşen görevleri söyleyebilme
7 1296813 Ergenlikte karşılaşılan ruh sağlığı ile ilgili problemler ve tedavi yaklaşımlarını açıklayabilme

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 69812 Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak hemşirelik alanında uzmanlık düzeyinde güncel bilgiye sahiptir, bilgiyi geliştirir ve derinleştirir.
2 69813 Disiplinlerden elde ettiği kapsamlı bilgileri bütünleştirir ve uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilir.
3 69814 Hemşirelik alanına özgü bilimsel bilgi üretme sorumluluğunu alır ve buna yönelik araştırmalar yapar
4 69815 Hemşirelik alanı ile ilgili bilimsel bir makaleyi okuyup değerlendirebilir ve bakım alanına yansıtarak kanıta dayalı uygulamaları takip eder.
5 69816 Bireyin sağlığını koruma ve geliştirmeye yönelik eğitim ve danışmanlık hizmetlerinde etkin rol alır.
6 69817 Birey ve toplumun sağlığı ile ilgili mevzuata (yasa, yönetmelik, yönerge) ve mesleki etik değerlere uygun hareket eder.
7 69821 Hemşirelik alanındaki sorunlara yönelik çözüm yöntemleri geliştirir, sonuçları değerlendirir ve gerektiğinde uygulayabilir.
8 69818 Hemşirelik alanıyla ilgili kazandığı bilgiyi ve problem çözme yeteneklerini, disiplinler arası çalışmalarda uygulayabilir.
9 69819 En az bir yabancı dilde sözlü ve yazılı iletişim kurabilmek (Avrupa Dil Portföyü Genel Düzeyi: B2 Düzeyi).
10 69820 Hemşirelik alanındaki bilimsel bir makaleyi ulusal düzeyde bir dergide yayınlamak ya da ulusal/uluslararası kongrelerde sunabilir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Öğrenme Çıktısı
1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
6 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
7 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek