Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
HEM635 Diyabet Hemşireliği 927003 1 1 6

Dersin Amacı

Bu derste öğrencilerin diyabetli bireylerin hemşirelik bakımı hakkında ileri düzeyde bilgiye sahip olmaları amaçlanmaktadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi Afitap ÖZDELİKARA

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Erdoğan S (Ed). Diyabet Hemşireliği Temel Bilgiler Yüce Reklam, Yayım, Dağıtım AŞ, İstanbul, 2002. Pek H. 10 Soruda Lipodistrofi, 2003 (Becton Dickinson desteği ile basılmıştır) Diyabette Akut Komplikasyonlara Yaklaşımı, Ed. T. Yılmaz, M. Bahçeci, M.A. Büyükbeşe, Diyabetes Mellitusun Modern Tedavisi, Bilmedya Grup, İstanbul, 2003. Özcan Ş. Diyabet Hemşiresinin Rol ve Sorumlulukları, Medikal Tedavi Uygulanan Diyabetlinin Bakım ve Eğitimi, Ed. T. Yılmaz, M. Bahçeci, M.A. Büyükbeşe, Diyabetes Mellitusun Modern Tedavisi, Bilmedya Grup, İstanbul, 2003. Özcan Ş (Çev.Ed) Diyabet Sağlık Profesyonellerinin Eğitimi İçin Uluslar Arası Eğitim Rehberi, Eos Ajans, Yayıncılık, İstanbul 2005 (Bayer Türk Kimya San. Ltd.Şti Desteği ile Basılmıştır)

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Diyabetin fizyolojisini ve glukoz metabolizmasını açıklayabilme, Diyabetin belirti ve bulgularını ve fizyopatolojik süreçleri tanımlayabilme,Diyabetin tanı kriterlerini tanımlayabilme,Diyabetli hastanın bireyselleşmiş hemşirelik bakımını tartışabilme

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
21 Rapor Sunma 12 12 144
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 4 4
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 4 4

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Glukoz metabolizması ve glukoz transportu
2 İnsülinin fizyolojik etkileri
3 Diyabette karbonhidrat, yağ ve protein metabolizması bozuklukları
4 Diyabette tanı kriterleri
5 Diyabette tedavi yöntemleri
6 Diyabette tedavi yöntemleri
7 Vize
8 Diyabetin komplikasyonları
9 Diyabetin komplikasyonları
10 Diyabette ayak problemleri ve ayak bakımı
11 Diyabette bakım ve eğitim
12 Diyabetli hastanın hemşirelik bakım planı
13 Diyabetli hastanın hemşirelik bakım planı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1500784 Diyabetin fizyolojisini ve glukoz metabolizmasını açıklayabilme.
2 1500785 Diyabetin belirti ve bulgularını ve fizyopatolojik süreçleri tanımlayabilme
3 1500786 Diyabetin tanı kriterlerini tanımlayabilme
4 1500787 Diyabetli hastanın bireyselleşmiş hemşirelik bakımını tartışabilme

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 77527 Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak hemşirelik alanında uzmanlık düzeyinde güncel bilgiye sahiptir, bilgiyi geliştirir ve derinleştirir.
2 77528 Disiplinlerden elde ettiği kapsamlı bilgileri bütünleştirir ve uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilir.
3 77529 Hemşirelik alanına özgü bilimsel bilgi üretme sorumluluğunu alır ve buna yönelik araştırmalar yapar
4 77530 Hemşirelik alanı ile ilgili bilimsel bir makaleyi okuyup değerlendirebilir ve bakım alanına yansıtarak kanıta dayalı uygulamaları takip eder.
5 77531 Bireyin sağlığını koruma ve geliştirmeye yönelik eğitim ve danışmanlık hizmetlerinde etkin rol alır.
6 77532 Birey ve toplumun sağlığı ile ilgili mevzuata (yasa, yönetmelik, yönerge) ve mesleki etik değerlere uygun hareket eder.
7 77536 Hemşirelik alanındaki sorunlara yönelik çözüm yöntemleri geliştirir, sonuçları değerlendirir ve gerektiğinde uygulayabilir.
8 77533 Hemşirelik alanıyla ilgili kazandığı bilgiyi ve problem çözme yeteneklerini, disiplinler arası çalışmalarda uygulayabilir.
9 77534 En az bir yabancı dilde sözlü ve yazılı iletişim kurabilmek (Avrupa Dil Portföyü Genel Düzeyi: B2 Düzeyi).
10 77535 Hemşirelik alanındaki bilimsel bir makaleyi ulusal düzeyde bir dergide yayınlamak ya da ulusal/uluslararası kongrelerde sunabilir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 5 4 3 3 5 3 3 3
2 4 2 5 3 3 5 3 5 1 3
3 3 4 3 4 3 3 4 3 2 2
4 5 4 4 4 4 1 3 2 2 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek