Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
HEM639 Konsültasyon Liyezon Psikiyatri Hemşireliği 927003 1 1 6

Dersin Amacı

Psikiyatrinin bir yan dalı olan konsültasyon-liyezon psikiyatrisi hakkında bilgilendirme *Konsültasyon liyezon psikiyatrisi hemşireliği rol ve fonksiyonları doğrultusunda bilgilendirme *Liyezon psikiyatri hemşireliği süreci modellerini uygulayabilmeyi sağlama a) Fiziksel Hastalıklara psikososyal uyumu sağlama b) Yaşam kalitesini arttırmak c) Hastalığın yol açtığı stres ve depresyonla baş etmeyi geliştirmeye yardımcı olma d) Fiziksel hastalık ile psikolojik bozukluklar arasındaki bağlantıyı kurmak ve birbirleriyle etkileşimlerini ortaya çıkarmak Ülkemizde KLP hemşireliğinin durumu ve uygulama alanları hakkında bilgi sağlama

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr.Öğr.Üyesi Serap GÜLEÇ

Ön Koşul Dersleri

yok

Staj Durumu

yok

Dersin İçeriği

Bu derste fiziksel hastalığın hasta, aile ve tedavi ekibi üzerindeki psikolojik etkileri, psikolojik ve davranışsal faktörleri yer alır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 50 1
5 Derse Katılım 1 10 1
28 Makale Kritik Etme 1 20 1
34 Okuma 1 20 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 7 2 14
2 Final Sınavı 14 2 28
6 Uygulama/Pratik 10 1 10
28 Makale Kritik Etme 14 3 42
34 Okuma 14 4 56

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Konsültasyon liyezon psikiyatri hemşireliğine giriş
2 Konsültasyon liyezon psikiyatri hemşireliğinin tarihsel gelişimi
3 Konsültasyon liyezon psikiyatri hemşireliğinin bileşenleri
4 Konsültasyon liyezon psikiyatri hemşireliğinin rol ve sorumlulukları
5 Konsültasyon liyezon psikiyatri hemşireliğinin uygulaması
6 Konsültasyon liyezon psikiyatri hemşireliğinin yasal ve etik sorunları 10.1.1.456.1075.pdf
7 Konsültasyon-Liyezon Psikiyatrisinde Temel Kavramlar
8 Genel Hastanelerde Konsültasyon Liyezon Psikiyatri Hemşireliği KLP 8.pdf
9 Fiziksel Hastalıklarda Psikiyatrik Bozukluklar
10 Fiziksel Hastalıklarda Psikososyal Tanılama
11 Fiziksel Hastalıklar Ve Tıbbi Girişimlerde Konsultasyon- Liyezon Psikiyatrisinin Yeri
12 Fiziksel Hastalıklarda Psikososyal Girişimler

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1522458 Fiziksel hastalığı olan hastaların bilgi ve psikososyal hemşirelik bakımının becerisine sahip olmak
2 1522737 Fiziksel hastalık ve psikiyatrik bozuklukları etkili öğrenebilmek
3 1522739 Konsültasyon-liyezon kavramını açıklayabilmek

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 77527 Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak hemşirelik alanında uzmanlık düzeyinde güncel bilgiye sahiptir, bilgiyi geliştirir ve derinleştirir.
2 77528 Disiplinlerden elde ettiği kapsamlı bilgileri bütünleştirir ve uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilir.
3 77529 Hemşirelik alanına özgü bilimsel bilgi üretme sorumluluğunu alır ve buna yönelik araştırmalar yapar
4 77530 Hemşirelik alanı ile ilgili bilimsel bir makaleyi okuyup değerlendirebilir ve bakım alanına yansıtarak kanıta dayalı uygulamaları takip eder.
5 77531 Bireyin sağlığını koruma ve geliştirmeye yönelik eğitim ve danışmanlık hizmetlerinde etkin rol alır.
6 77532 Birey ve toplumun sağlığı ile ilgili mevzuata (yasa, yönetmelik, yönerge) ve mesleki etik değerlere uygun hareket eder.
7 77536 Hemşirelik alanındaki sorunlara yönelik çözüm yöntemleri geliştirir, sonuçları değerlendirir ve gerektiğinde uygulayabilir.
8 77533 Hemşirelik alanıyla ilgili kazandığı bilgiyi ve problem çözme yeteneklerini, disiplinler arası çalışmalarda uygulayabilir.
9 77534 En az bir yabancı dilde sözlü ve yazılı iletişim kurabilmek (Avrupa Dil Portföyü Genel Düzeyi: B2 Düzeyi).
10 77535 Hemşirelik alanındaki bilimsel bir makaleyi ulusal düzeyde bir dergide yayınlamak ya da ulusal/uluslararası kongrelerde sunabilir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Öğrenme Çıktısı
1 2 2 3 4 4 4 4 4 4 3
2 4 4 5 5 5 5 4 4 4 4
3 4 4 5 4 4 4 4 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek