Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
HEM640 Psikoterapi 927003 1 1 6

Dersin Amacı

İnsanının kültürel, geleneksel ve yerel yapısına uygun psikoterapi teknik ve yaklaşımların belirlenmesi, dünya uygulamalarının geçerlilik ve güvenirliliğinin saptanması, psikoterapi uygulamalarının yasal altyapısının oluşturulması için savunuculuk (advocacy) ve iletişim ağı (networking) çalışmalarının yürütülmesi, ruh sağlığı profesyonellerinin uygulama bilgi ve becerilerinin geliştirilmesine destek olunmasıdır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Serap GÜLEÇ

Ön Koşul Dersleri

YOK

Staj Durumu

yok

Dersin İçeriği

Anksiyete Bozuklukları Cinsel İşlev Bozuklukları Reaktif Duygudurum Bozuklukları Somotoform Bozukluklar Disosyatif Bozukluklar Yeme Bozuklukları Uyum Bozuklukları Davranış Bozuklukları Madde Kullanımı ve Alkol Kullanım Bozuklukları Dürtü Kontrol Bozuklukları Kişilik Bozuklukları

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 50 1
5 Derse Katılım 1 10 1
6 Uygulama/Pratik 1 40 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 7 2 14
2 Final Sınavı 14 3 42
5 Derse Katılım 14 2 28
6 Uygulama/Pratik 10 1 10
28 Makale Kritik Etme 14 4 56

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Bütüncül Psikoterapiye Giriş
2 Davranışçı ve Bilişsel Kuramları
3 Bütüncül Psikoterapi ve Temel Kuramlar
4 Nesne İlişkileri Kuramı
5 DSM IV Psikiyatrik Hastalıklar
6 İlişkisel Psikoterapi
7 Çift ve aile terapisi
8 Santral sinir sistemi mediyatörleri
9 Antidepresanlar
10 Antipsikotikler
11 Anksiyolitikler

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1306599 Kültürel, geleneksel ve yerel yapısına uygun psikoterapi teknik ve yaklaşımların belirler.
2 1308254 Ruh sağlığı profesyonellerinin uygulama bilgi ve becerilerinin geliştirilmesine destek olur. Psikoterapi uygulamalarının yasal altyapısının oluşturulması için savunuculuk ve iletişim ağı çalışmalarını yürütür.
3 1308255 Psikoterapi uygulamalarının yasal altyapısının oluşturulması için savunuculuk ve iletişim ağı çalışmalarını yürütür.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 69812 Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak hemşirelik alanında uzmanlık düzeyinde güncel bilgiye sahiptir, bilgiyi geliştirir ve derinleştirir.
2 69813 Disiplinlerden elde ettiği kapsamlı bilgileri bütünleştirir ve uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilir.
3 69814 Hemşirelik alanına özgü bilimsel bilgi üretme sorumluluğunu alır ve buna yönelik araştırmalar yapar
4 69815 Hemşirelik alanı ile ilgili bilimsel bir makaleyi okuyup değerlendirebilir ve bakım alanına yansıtarak kanıta dayalı uygulamaları takip eder.
5 69816 Bireyin sağlığını koruma ve geliştirmeye yönelik eğitim ve danışmanlık hizmetlerinde etkin rol alır.
6 69817 Birey ve toplumun sağlığı ile ilgili mevzuata (yasa, yönetmelik, yönerge) ve mesleki etik değerlere uygun hareket eder.
7 69821 Hemşirelik alanındaki sorunlara yönelik çözüm yöntemleri geliştirir, sonuçları değerlendirir ve gerektiğinde uygulayabilir.
8 69818 Hemşirelik alanıyla ilgili kazandığı bilgiyi ve problem çözme yeteneklerini, disiplinler arası çalışmalarda uygulayabilir.
9 69819 En az bir yabancı dilde sözlü ve yazılı iletişim kurabilmek (Avrupa Dil Portföyü Genel Düzeyi: B2 Düzeyi).
10 69820 Hemşirelik alanındaki bilimsel bir makaleyi ulusal düzeyde bir dergide yayınlamak ya da ulusal/uluslararası kongrelerde sunabilir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Öğrenme Çıktısı
1 3 4 5 3 4 5 5 4 5 5
2 5 4 4 4 4 4 2 5 4 4
3 4 4 4 4 4 3 5 4 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek