Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
HEM641 Psikoonkoloji 927003 1 1 6

Dersin Amacı

• Kanserin hasta, aile ve tedavi ekibi üzerindeki psikolojik etkilerini, psikolojik ve davranışsal faktörlerin kanser risk ve seyrindeki etkilerini bilmek • Kanser hastalarında psikolojik kaygı ve acıyı azaltmak, • Uyumu sağlamak, • Yaşam kalitesini arttırmak, • Hastalığın yarattığı çok yönlü krizlerle sağlıklı baş etmeye yardımcı olmak, • Sosyal destek ve ilişkiyi güçlendirmek amacıyla gerekli literatür bilgisini verip beceri kazandırmak

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

DR. ÖĞR. ÜYESİ OYA SEVCAN ORAK

Ön Koşul Dersleri

YOK

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Özkan S.Psikoonkoloji ,İstanbul-2007 Topuz E.Kanserde Alternatif Ve Tamamlayıcı Tıp 2005 Özkan S. Konsultasyon Liyezon Psikiyatrisi. İstanbul, 1999. Özkan S. Konsültasyon Liyezon Psikiyatrisi Psikosomatik Tıp 2002-2004, Kavuk Gazetecilik, 2005.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

YOK

Dersin İçeriği

Bu derste kanserin hasta, aile ve tedavi ekibi üzerindeki psikolojik etkileri, psikolojik ve davranışsal faktörleri yer alır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 60 1
5 Derse Katılım 1 20 1
6 Uygulama/Pratik 1 20 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 7 2 14
2 Final Sınavı 14 3 42
5 Derse Katılım 14 2 28
6 Uygulama/Pratik 14 4 56
28 Makale Kritik Etme 10 1 10

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Psikoonkoloji Nedir?
2 Psikoonkolojinin Dünyada ve Türkiye’de Gelişimi
3 Hastalık Algısı ve Kanser
4 Kanser ve Psikiyatrik Bozukluklar
5 Kansere Karşı Verilen Tepkiler ve Psikolojik Uyum Süreci
6 Kanser Hastalarında Psikososyal Tedavi
7 Antikanser İlaçların Nöropsikiyatrik Etkileri
8 Kansere Bağlı Cerrahi Girişimlerin Psikolojik Etkileri
9 Kanser Ağrısının Psikiyatrik Yönleri
10 Onkolojide Acil Psikiyatrik Durumlar
11 Kanser Hastası-Aile-Tedavi Ekibi
12 Kanser ve Terminal Dönem
13 Psikoonkoloji Uygulamasında Etik Konular
14 Psikoonkoloji ve Hemşirelik Girişimleri

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1303708 Psikoonkoloji kavramını bilir.
2 1303709 Kanser ve psikiyatrik bozuklukları bilir
3 1303710 Kanser hastasının ailesinin sorunlarını bilir.
4 1303715 Kanser ilaçlarının ve kansere bağlı cerrahi girişimlerin psikolojik etkilerini öğrenir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 69812 Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak hemşirelik alanında uzmanlık düzeyinde güncel bilgiye sahiptir, bilgiyi geliştirir ve derinleştirir.
2 69813 Disiplinlerden elde ettiği kapsamlı bilgileri bütünleştirir ve uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilir.
3 69814 Hemşirelik alanına özgü bilimsel bilgi üretme sorumluluğunu alır ve buna yönelik araştırmalar yapar
4 69815 Hemşirelik alanı ile ilgili bilimsel bir makaleyi okuyup değerlendirebilir ve bakım alanına yansıtarak kanıta dayalı uygulamaları takip eder.
5 69816 Bireyin sağlığını koruma ve geliştirmeye yönelik eğitim ve danışmanlık hizmetlerinde etkin rol alır.
6 69817 Birey ve toplumun sağlığı ile ilgili mevzuata (yasa, yönetmelik, yönerge) ve mesleki etik değerlere uygun hareket eder.
7 69821 Hemşirelik alanındaki sorunlara yönelik çözüm yöntemleri geliştirir, sonuçları değerlendirir ve gerektiğinde uygulayabilir.
8 69818 Hemşirelik alanıyla ilgili kazandığı bilgiyi ve problem çözme yeteneklerini, disiplinler arası çalışmalarda uygulayabilir.
9 69819 En az bir yabancı dilde sözlü ve yazılı iletişim kurabilmek (Avrupa Dil Portföyü Genel Düzeyi: B2 Düzeyi).
10 69820 Hemşirelik alanındaki bilimsel bir makaleyi ulusal düzeyde bir dergide yayınlamak ya da ulusal/uluslararası kongrelerde sunabilir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3
2 4 4 4 4 3 4 5 3 4 4
3 4 5 4 4 3 4 5 4 4 4
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek