Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
HEM642 Bakım Etiği 927003 1 1 6

Dersin Amacı

Bu dersin amacı; öğrencinin mesleki yaşamında etik ilkeleri ve profesyonel hemşirelik değerlerini benimsemesini ve kullanmasını sağlamaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi Seval AĞAÇDİKEN ALKAN

Ön Koşul Dersleri

YOK

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Kitaplar: 1. Lahman D V. Applied Ethics in Nursing. Springer Publishing Company, Inc. 2006. 2. Armstrong A E. Nursing Ethics A Virtue-Based Approach. Palgrave Macmillan. 2007. 3. Burkhart A. M., Nathaniel A K. Çağdaş Hemşirelikte Etik. Çev Edit: Ş. E. Alpar, N. Bahçecik, Ü. Karabacak. İstanbul Tıp Kitabevi. 2013. 4. Fry TS. ICN (İnternational Council of Nurses) Hemşirelik Uygulamalarında Etik, Çev: B. Bağ, Aktif Yayınevi, Erzurum, 2000 5. Tschudin, V. Ethics in Nursing. Edinburgh: Elsevier Science. 2003 6. Yıldırım Y, Fadıloğlu F. (Ed). Palyatif Bakım Semptom Yönetimi ve Yaşam Sonu Bakım. Ankara Nobel Tıp Kitabevleri. 2018. Süreli Yayınlar: Dinç L. (2010) Bakım Kavramı ve Ahlaki Boyutu. Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi 17(2). Varcoe C. (2004) Ethical practice in nursing: working the in-betweens. Journal of Advanced Nursing, 45(3), 316–325. Skela-Savič B, Kiger A. (2015) Self-assessment of clinical nurse mentors as dimensions of professional development and the capability of developing ethical values at nursing students: A correlational research study. Nurse Educ Today 35 (10), 1044-51. Li S. (2016). A comparison of the caring behaviours of nursing students and registered nurses: implications for nursing education. Journal of Clinical Nursing, 25, 3317–3325. Patietea E. (1999) Nurses' perceptions of caring as documented in theory and research. Journal of Clinical Nursing 8: 487-495. Gillon R. (1992). Caring, men and women, nurses and doctors, and health care ethics. Journal ofmedical ethics, 18, 171-172. Göçmen Baykara Z. Et al. (2015). The effect of ethics training on students recognizing ethical violations and developing moral sensitivity. Nurse Education Today 22(6) 661–675. b. Garity J. (2009) Fostering nursing students’ use of ethical theory and decision-making models: teaching strategies. Learning in Health and Social Care, 8, 2, 114–122. Sæteren B. et. al. (2010) Latching onto life: living in the area of tension between the possibility of life and the necessity of death Journal of Clinical Nursing, 20, 811–818 McLEnnan S. et al. (2014). Should Health Care Providers Be Forced to Apologise After Things Go Wrong? Bioethical Inquiry 11:431–435. Banning M. (2007) A review of clinical decision making: models and current research. Journal of Clinical Nursing.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Etik ilkeler, etik teoriler, bakım davranışları, hasta ve hemşire hakları, Feminist etik ve Hemşirelik, Hasta memnuniyeti ve Malpraktis Hastaya gerçeğin söylenmesi ve bilgilendirilmiş onam-ötenazi, Hemşirelikte Etik Öğrenme ve Etik Karar verme, 10. Etik kurullar, yasal ve etik karar verme, Psikiyatrik bakımda eti, Yoğun bakımda etik, Bilim ve araştırmada etik

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 50 1
22 Proje Hazırlama 1 50 1
2 Final Sınavı 1 50 1
41 Proje Sunma 1 50 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
11 Soru-Yanıt 13 2 26
19 Beyin Fırtınası 13 1 13
22 Proje Hazırlama 1 20 20
23 Proje Sunma 1 1 1
28 Makale Kritik Etme 15 1 15
29 Bireysel Çalışma 13 4 52
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 13 13
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 13 13

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Etik kavramı ve Etik teorileri Yok Yok
2 Değerlerin Gelişimi, Profesyonel Mesleki değerler ve Profesyonel etik kodlar Yok Yok
3 Bakım davranışı ve bakım davranışı göstergeleri Yok Yok
4 Hasta ve hemşire hakları Yok Yok
5 Feminist Etik ve Hemşirelik Yok Yok
6 Hasta memnuniyeti ve Malpraktis Yok Yok
7 Hastaya gerçeğin söylenmesi ve bilgilendirilmiş onam-ötenazi Yok Yok
8 Hemşirelikte Etik Öğrenme ve Etik Karar verme Yok Yok
9 Ara sınav ve araştırma projesi teslimi Yok Yok
10 Etik kurullar ve bakım sürecinde karşılaşılan etik ikilemler Yok Yok
11 Psikiyatrik bakımda etik Yok Yok
12 Yoğun bakımda etik Yok Yok
13 Bilim ve araştırmada etik Yok Yok
14 Final sınavı ve ödev teslimi Yok Yok

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1571666 1. Hemşirelikte etik ve değerlerle ilgili sık karşılaşılan sorunları tartışır.
2 1571667 2. Etik ilke ve mesleki değerlerin hemşirelik bakımı, uygulaması, eğitimi, yönetimi ve araştırmaları üzerindeki etkisini açıklar.
3 1571668 3. Etik karar verme sürecini klinik süreçlere uygular.
4 1571669 4. Hemşirelikte mesleki etik kodlarını tanımlar ve klinik süreçler ile ilişkilendirir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 77527 Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak hemşirelik alanında uzmanlık düzeyinde güncel bilgiye sahiptir, bilgiyi geliştirir ve derinleştirir.
2 77528 Disiplinlerden elde ettiği kapsamlı bilgileri bütünleştirir ve uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilir.
3 77529 Hemşirelik alanına özgü bilimsel bilgi üretme sorumluluğunu alır ve buna yönelik araştırmalar yapar
4 77530 Hemşirelik alanı ile ilgili bilimsel bir makaleyi okuyup değerlendirebilir ve bakım alanına yansıtarak kanıta dayalı uygulamaları takip eder.
5 77531 Bireyin sağlığını koruma ve geliştirmeye yönelik eğitim ve danışmanlık hizmetlerinde etkin rol alır.
6 77532 Birey ve toplumun sağlığı ile ilgili mevzuata (yasa, yönetmelik, yönerge) ve mesleki etik değerlere uygun hareket eder.
7 77536 Hemşirelik alanındaki sorunlara yönelik çözüm yöntemleri geliştirir, sonuçları değerlendirir ve gerektiğinde uygulayabilir.
8 77533 Hemşirelik alanıyla ilgili kazandığı bilgiyi ve problem çözme yeteneklerini, disiplinler arası çalışmalarda uygulayabilir.
9 77534 En az bir yabancı dilde sözlü ve yazılı iletişim kurabilmek (Avrupa Dil Portföyü Genel Düzeyi: B2 Düzeyi).
10 77535 Hemşirelik alanındaki bilimsel bir makaleyi ulusal düzeyde bir dergide yayınlamak ya da ulusal/uluslararası kongrelerde sunabilir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 4 5 4 5 4 4 5 5
2 4 4 5 5 4 5 4 4 5 5
3 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5
4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek