Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
HEM612 İç Hastalıkları Hemşireliği I 927003 1 1 12

Dersin Amacı

Öğrencilerin sağlığı, hastalığı, homeostasizi, rehabilitasyonu, bağışıklığı, onkolojiyi, ekip çalışmasını, sıvı elekrolit-asit baz denge ve dengesizliklerini, şoku, devamlı yatan hasta bakımını, yaşlı hasta bakımını, ve terminal dönemdeki hasta bakımını öğrenmelerini sağlamak.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üy. Afitap ÖZDELİKARA

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

• Akdemir N, Birol L, ed. İç Hastalıkları ve Hemşirelik Bakımı, İstanbul Vehbi Koç Vakfı yayınları No : 2, 2005. • Smeltzer SC, Bare BG, Hinkle JL, Cheever KH. Textbook of Medical Surgical Nursing. 11th Edition. Lippincott Williams&Wilkins. Pennsylvania 2008. • Akbayrak N, İlhan ES, Ançel G, Albayrak A. Hemşirelik Bakım Planları (Dahiliye-Cerrahi Hemşireliği ve Psiko-sosyal Boyut). Alter Yayıncılık, Ankara Nisan 2007. • Braunwald E, Faucı AS, Kasper DL, Hauser SL, Longo DL, Jameson JL. Harrison İç Hastalıkları Prensipleri. Çeviri Ed: Sağlıker Y. Nobel Tıp Kitabevleri, 2004. • Dırksen R, Lewıs M, Heıtkemper M. İç ve Cerrahi Hastalıkların Bakımında Klinik Rehber. Çeviri Ed: Tüzer T. Damla Matbaacılık, Ankara 2007. • Durna Z. İç Hastalıkları Hemşireliği Uygulama Rehberi. Cinius yayınları, İstanbul 2009. • Elektronik kaynaklar

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Sağlık, Hastalık ve Homeostazis, Sıvı Elektrolit Denge ve Dengesizlikleri, Asit Baz Denge ve Dengesizlikleri, Şok, Rehabilitasyon, Ekip çalışması, Devamlı Yatan Hasta Bakımı, Yaşlılık ve yaşlı hasta bakımı, Kronik hastalıklar, Bağışıklık, Onkoloji, Terminal dönem hasta bakımı.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 15 15
2 Final Sınavı 1 20 20
5 Derse Katılım 14 3 42
29 Bireysel Çalışma 14 5 70

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Sağlık, Hastalık . 1. hafta.ppt
2 Homeostazis 2-3. hafta.ppt
3 Sıvı Elektrolit Denge ve Dengesizlikleri 2-3. hafta.ppt
4 Asit Baz Denge ve Dengesizlikleri 3-4. hafta.ppt
5 Şok 3-4. hafta.ppt
6 Rehabilitasyon
7 Ekip çalışması 7. hafta.ppt
8 VİZE SINAVI
9 Devamlı Yatan Hasta Bakımı, Yaşlılık ve yaşlı hasta bakımı
10 Kronik hastalıklar 10. hafta.ppt
11 Onkoloji 11. HAFTA.ppt
12 Bağışıklık 12. HAFTA.ppt
13 Terminal dönem hasta bakımı 13. hafta.ppt
14 FİNAL SINAV
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1479245 Sağlık, hastalık ve homeostazisi tanımlayabilir.
2 1479246 Rehabilitasyon ve ekip çalışmasının önemini, kapsamını, hedeflerini ve yararlarını bilir.
3 1479247 Kanserin hemşirelik tanılarını belirleyebilir ve uygulamaları bilir.
4 1479248 Sıvı-elektrolit ve asit-bazların görevlerini, dengesinin bozulduğu durumları, dengesizlik belirtilerini tanıyabilir ve uygun hemşirelik girişimlerini bilir.
5 1479249 Yaşlılık sorunlarını kavrayabilir.
6 1479250 Terminal evredeki hasta ve devamlı yatan hastanın özelliklerini bilir ve gerekli hemşirelik girişimlerini bilir.
7 1479251 Şoktaki hastada hemşirelik girişimlerini planlar ve değerlendirir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 77527 Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak hemşirelik alanında uzmanlık düzeyinde güncel bilgiye sahiptir, bilgiyi geliştirir ve derinleştirir.
2 77528 Disiplinlerden elde ettiği kapsamlı bilgileri bütünleştirir ve uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilir.
3 77529 Hemşirelik alanına özgü bilimsel bilgi üretme sorumluluğunu alır ve buna yönelik araştırmalar yapar
4 77530 Hemşirelik alanı ile ilgili bilimsel bir makaleyi okuyup değerlendirebilir ve bakım alanına yansıtarak kanıta dayalı uygulamaları takip eder.
5 77531 Bireyin sağlığını koruma ve geliştirmeye yönelik eğitim ve danışmanlık hizmetlerinde etkin rol alır.
6 77532 Birey ve toplumun sağlığı ile ilgili mevzuata (yasa, yönetmelik, yönerge) ve mesleki etik değerlere uygun hareket eder.
7 77536 Hemşirelik alanındaki sorunlara yönelik çözüm yöntemleri geliştirir, sonuçları değerlendirir ve gerektiğinde uygulayabilir.
8 77533 Hemşirelik alanıyla ilgili kazandığı bilgiyi ve problem çözme yeteneklerini, disiplinler arası çalışmalarda uygulayabilir.
9 77534 En az bir yabancı dilde sözlü ve yazılı iletişim kurabilmek (Avrupa Dil Portföyü Genel Düzeyi: B2 Düzeyi).
10 77535 Hemşirelik alanındaki bilimsel bir makaleyi ulusal düzeyde bir dergide yayınlamak ya da ulusal/uluslararası kongrelerde sunabilir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5
2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
3 4 5 4 4 4 4 5 5 5 5
4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4
5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5
6 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5
7 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek