Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
HEM604 Fizyopatoloji ve Hemşirelik Yaklaşımları 927003 1 1 6

Dersin Amacı

derste hücre, organ, sistem fonksiyonlarını bozan en sık görülen hastalıkların fizyopatolojilerine odaklanılır. Öğrencilere bu derste hücre düzeyinde oluşan temel fizyopatolojik mekanizmalar öğretilir. Sistem patofizyolojisi tartışılır. Öğrenciye edindiği olgusal/ kavramsal bilgisini kullanarak, karşılaştığı klinik durumlardaki fizyopatolojik değişimleri sorgulama ve analiz etme senteze ulaşma becerisi kazandırılır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi Afitap ÖZDELİKARA

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Lachel Story Çev:Ovayolu N, Ovayolu Ö. Fizyopatolojide Pratik Bir Yaklaşım. Çukurova nobel tıp. Adana, 2018. Olgun N., Arslan F.E. Fizyopatoloji, 2018. John E. Hall Çev: Yeğen B. Ç. ,Alican İ. ,Solakoğlu Z. Guyton Tıbbi Fizyoloji. Güneş Tıp Kitabevleri,2017.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Normal hücre organ ve sitem fonksiyonunu tanımlayabilme, Hücre organ ve sistem fonksiyonlarında oluşan fizyopatolojik mekanizmaları açıklayabilme Olgu örneklerinde verilen klinik belirti ve bulguların fizyopatolojik süreçlerini gösterebilme Sistem fizyopatolojisini açıklayabilme

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 3 3
2 Final Sınavı 1 3 3
10 Tartışma 16 8 128
24 Seminer 1 3 3
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 5 5
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 5 5

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Hücre Fonksiyonları Şok, stres mekanizması 3
2 Enflamasyon ve İmmünite 3
3 Ağrı Mekanizması ve yönetimi 3
4 Kanser; Terminoloji, epidemiyoloji, kanser biyolojisi ve kanserin genetik temeli, kanserde etiyolojisi ve tümör immünitesi, kanserde klinik sorunlar ve tedavisi 3
5 Sıvı Elektrolit denge/dengesizliği ve Ödem Mekanizması Asit-Baz denge ve dengesizliği 3
6 Sinir Sistemi ve İlişkili Bozukluklar : Bilinçte bozulma; SVH, Travma, KIBA sendromu 3
7 Kan ve Kanla İlişkili Bozukluklar; Hematopoetik fonksiyonlar Hemostaz ,DIC 3
8 Kalp ve İlişkili Bozukluklar, 3
9 Vasküler Sistem ve İlişkili Bozukluklar 3
10 Solunum Sistemi ve İlişkili Bozukluklar 3
11 Renal Sistem ve İlişkili Bozukluklar 3
12 Solunum Sistemi ve İlişkili Bozukluklar 3
13 Gastrointestinal Sistem ve İlişkili Bozukluklar 3
14 Endokrin Sistem ve İlişkili Bozukluklar 3
15 Üreme Sistemi ve İlişkili Hastalıklar 3
16 Kas İskelet Sistemi ve İlişkili Bozukluklar 3

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1280542 Normal hücre organ ve sitem fonksiyonunu tanımlayabilir.
2 1280543 Organ ve Sistemleri Fizyopatolojik süreçlerinin açıklayabilir.
3 1280544 Hastalıkların klinik belirti ve bulguların fizyopatolojik süreçlerini gösterebilir.
4 1280545 Laboratuvar sonuçları ile ilişkili fizyopatolojik mekanizmaları değerlendirebilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 69812 Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak hemşirelik alanında uzmanlık düzeyinde güncel bilgiye sahiptir, bilgiyi geliştirir ve derinleştirir.
2 69813 Disiplinlerden elde ettiği kapsamlı bilgileri bütünleştirir ve uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilir.
3 69814 Hemşirelik alanına özgü bilimsel bilgi üretme sorumluluğunu alır ve buna yönelik araştırmalar yapar
4 69815 Hemşirelik alanı ile ilgili bilimsel bir makaleyi okuyup değerlendirebilir ve bakım alanına yansıtarak kanıta dayalı uygulamaları takip eder.
5 69816 Bireyin sağlığını koruma ve geliştirmeye yönelik eğitim ve danışmanlık hizmetlerinde etkin rol alır.
6 69817 Birey ve toplumun sağlığı ile ilgili mevzuata (yasa, yönetmelik, yönerge) ve mesleki etik değerlere uygun hareket eder.
7 69821 Hemşirelik alanındaki sorunlara yönelik çözüm yöntemleri geliştirir, sonuçları değerlendirir ve gerektiğinde uygulayabilir.
8 69818 Hemşirelik alanıyla ilgili kazandığı bilgiyi ve problem çözme yeteneklerini, disiplinler arası çalışmalarda uygulayabilir.
9 69819 En az bir yabancı dilde sözlü ve yazılı iletişim kurabilmek (Avrupa Dil Portföyü Genel Düzeyi: B2 Düzeyi).
10 69820 Hemşirelik alanındaki bilimsel bir makaleyi ulusal düzeyde bir dergide yayınlamak ya da ulusal/uluslararası kongrelerde sunabilir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Öğrenme Çıktısı
1 5 4 2 3 4 2 2 1 1 1
2 5 5 5 4 5 3 3 3 1 2
3 5 3 3 4 2 3 3 2 1 2
4 5 5 4 5 4 4 5 2 1 1
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek