Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
HEM623 Çocuk Hastalıkları Hemşireliği 927003 1 1 12

Dersin Amacı

Öğrencilere 0-18 yaş grubuna yönelik sağlıktan sapma durumlarına ilişkin edindiği bilgiyi sentez edebilen ve bunu klinik alana uygulayabilen, beceri ve tutumu sergileyen uzman hemşireler yetiştirmektir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr.Öğr.Üyesi Esra TURAL BÜYÜK

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Conk Z. Başbakkal Z. Bal Yılmaz H. Bolışık B. (2013) Pediatri Hemşireliği Kitabı. Akademisyen Kitapevi. Çavuşoğlu, H.(2011). Çocuk Hastalıkları Hemşireliği Kitabı, Sistem Ofset, Ankara, Cilt:1,2 Savaşer S. Yıldız S. (2009)Hemşireler İçin Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Öğrenim Rehberi. İstanbul Tıp Kitapevi. Törüner E. Büyükgönenç L. (2012) Çocuk Sağlığı Temel Hemşirelik Yaklaşımları. Göktuğ Yayınları. Browne NT., Flanigan L, McComiskey AC, Pieper P. (2013). Nursing Care of Pediatric Surgical, Third edition. Wong D., Eaton MH., Wilson D., Winkelstein ML., Schwartz P. (2009). Wong’ s Essentıals of Pediatric Nursing, Sixth Edition, Mosby, St. Louis. Potts N L, Mandleco B L.( 2012). Pediatric Nursing Caring for Children and Their Families. United States of America, Delmar. Verklan MT, Walden M, (2009)Core Curriculum for Neonatal Intensive Care Nursing Dixon M, Crawford D. (2012) Paediatric Intensive Care Nursing Wiley-Blackwell Behrman R E. Kliegman R M Jenson H B. ( 2008).Nelson Pediatri Kitabı. Ed: Akçay T. İstanbul: Nobel Tıp Kitabevleri Görak G.Dağoğlu T (2007)Temel Neonatoloji ve Hemşirelik İlkeleri Kitabı. ed: Dağoğlu T., Görak G.İstanbul. Nobel Tıp Kitabevleri. Samancı N. (2007) Neonatoloji Kitabı. Ed: Dağoğlu T. Ovalı F. İstanbul: Nobel Tıp Kitabevleri 2. baskı

Staj Durumu

var

Dersin İçeriği

Bu dersin içeriğini sağlık sorunu olan çocuğun sistemlerine göre hemşirelik yaklaşımı oluşturmaktadır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 12 12
2 Final Sınavı 1 12 12
5 Derse Katılım 1 12 12
6 Uygulama/Pratik 1 36 36
10 Tartışma 1 12 12
11 Soru-Yanıt 1 24 24
20 Rapor Hazırlama 1 24 24
21 Rapor Sunma 1 12 12
24 Seminer 1 36 36
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 36 36
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 36 36
34 Okuma 1 12 12
54 Ev Ödevi 1 36 36

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 HASTANEDE YATAN ÇOCUK VE HEMŞİRELİK BAKIMI KRONİK HASTALIĞI OLAN ÇOCUK VE HEMŞİRELİK BAKIMI
2 ÖLÜMCÜL HASTALIĞI OLAN ÇOCUK VE HEMŞİRELİK BAKIMI AĞRISI OLAN ÇOCUK VE HEMŞİRELİK YAKLAŞIMI
3 SIVI / ELEKTROLİT- ASİT / BAZ DENGE VE DENGESİZLİKLERİ VE HEMŞİRELİK BAKIMI
4 SOLUNUM SİSTEMİ SORUNU OLAN ÇOCUK VE HEMŞİRELİK BAKIMI
5 GASTROİNTESTİNAL SİSTEMİ SORUNU OLAN ÇOCUK VE HEMŞİRELİK BAKIMI
6 KARDİYOVASKÜLER SİSTEM SORUNU OLAN ÇOCUK VE HEMŞİRELİK BAKIMI
7 ENDOKRİN SİSTEM SORUNU OLAN ÇOCUK VE HEMŞİRELİK BAKIMI
8 GENİTOÜRİNER SİSTEM SORUNU OLAN ÇOCUK VE HEMŞİRELİK BAKIMI
9 ARA SINAV
10 NÖROLOJİ SİSTEM SORUNU OLAN ÇOCUK VE HEMŞİRELİK BAKIMI
11 HEMATOLOJİ SİSTEM SORUNU OLAN ÇOCUK VE HEMŞİRELİK BAKIMI
12 ONKOLOJİ SİSTEM SORUNU OLAN ÇOCUK VE HEMŞİRELİK BAKIMI
13 ENFEKSİYON HASTALIĞI OLAN ÇOCUK VE HEMŞİRELİK BAKIMI
14 İMMÜNOLOJİ SORUNU OLAN ÇOCUK VE HEMŞİRELİK BAKIMI

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1297159 Çocukluk yaş dönemlerine göre hasta çocuk değerlendirmesi yapabilme
2 1297160 Çocukluk yaş dönemlerinde sık görülen hastalıklara yönelik hemşirelik bakım süreci geliştirebilme
3 1297161 Hasta çocuğun bakımını hemşirelik süreci doğrultusunda uygulayabilme
4 1297162 Hasta çocuk ve ailesi ile etkili iletişim kurabilme
5 1297163 Hasta çocukta aile merkezli bakımın öneminin farkında olabilme
6 1297164 Hasta çocukta aile merkezli bakımın öneminin farkında olabilme
7 1297165 Hasta çocuk ve ailesine gereksinimleri doğrultusunda eğitim ve danışmanlık yapabilme

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 69812 Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak hemşirelik alanında uzmanlık düzeyinde güncel bilgiye sahiptir, bilgiyi geliştirir ve derinleştirir.
2 69813 Disiplinlerden elde ettiği kapsamlı bilgileri bütünleştirir ve uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilir.
3 69814 Hemşirelik alanına özgü bilimsel bilgi üretme sorumluluğunu alır ve buna yönelik araştırmalar yapar
4 69815 Hemşirelik alanı ile ilgili bilimsel bir makaleyi okuyup değerlendirebilir ve bakım alanına yansıtarak kanıta dayalı uygulamaları takip eder.
5 69816 Bireyin sağlığını koruma ve geliştirmeye yönelik eğitim ve danışmanlık hizmetlerinde etkin rol alır.
6 69817 Birey ve toplumun sağlığı ile ilgili mevzuata (yasa, yönetmelik, yönerge) ve mesleki etik değerlere uygun hareket eder.
7 69821 Hemşirelik alanındaki sorunlara yönelik çözüm yöntemleri geliştirir, sonuçları değerlendirir ve gerektiğinde uygulayabilir.
8 69818 Hemşirelik alanıyla ilgili kazandığı bilgiyi ve problem çözme yeteneklerini, disiplinler arası çalışmalarda uygulayabilir.
9 69819 En az bir yabancı dilde sözlü ve yazılı iletişim kurabilmek (Avrupa Dil Portföyü Genel Düzeyi: B2 Düzeyi).
10 69820 Hemşirelik alanındaki bilimsel bir makaleyi ulusal düzeyde bir dergide yayınlamak ya da ulusal/uluslararası kongrelerde sunabilir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2
2 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2
3 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2
4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 3
5 4 4 4 4 4 4 4 4 2 3
6 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4
7 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek