Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
HEM650 Hemşirelik Hizmetleri Yönetimi 927003 1 1 6

Dersin Amacı

Yönetim ve hemşirelik hizmetleri yönetimi ile ilgili temel kavram, kuram ve ilkeleri inceleyerek, bunları ülkemizdeki sağlık hizmetleri yönetimi alanında görülen gereksinimler doğrultusunda değerlendirebilmek, hemşirelere liderlik yapabilmek için gerekli olan bilgi, beceri ve tutumu kazandırmaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi Nihal ÜNALDI BAYDIN

Ön Koşul Dersleri

-

Önerilen Diğer Hususlar

-

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Tatar Baykal Ü. ve Ercan Türkmen E. (Ed.) (2014). Hemşirelik Hizmetleri Yönetimi. Akademi Basın ve Yayıncılık, İstanbul. 2. Koçel, T. (2018). İşletme Yöneticiliği. İstanbul, Beta Yayıncılık 3. Uyer, G. ve Kocaman, G. (2016). Hemşirelik Hizmetleri Yönetimi El Kitabı. İstanbul, Koç Üniversitesi Yayınları. 4. Ekici, D. (2016). Sağlık Hizmetinde Yönetsel Sorunların Analizi, Sim Matbaacılık, Ankara. 5. Ekici, D. (2013). Sağlık Hizmetinde Toplam Kalite Yönetimi, Sim Matbaacılık, Ankara. 6. Ekici, D. (2017). Sağlık Bakım Hizmetinin Yönetimi, 2. Baskı, Sim Matbaacılık, Ankara. 7. Bahçecik, A.N., Öztürk, H. (Eds). (2017). Hemşirelikte Liderlik Rolleri ve Yönetim İşlevleri, Nobel Tıp Kitabevi. 8. Roussel, L.A., Thomas,P.,Harris,J. (2018). Management and Leadership for Nurse Administrators. 7th Edition, Jones and Barlett Learning, Berlington. 9. Marquis,B.L., and Huston, C.J. (2017). Leadership Roles and Management Functions in Nursing: Theory and Application,Wolters Kluwer. 10. Sullivan,E. (2017). Effective Leadership and Management in Nursing, 9th Edition, Pearson Pub. 11. Murray,E. (2017). Nursing Leadership and Management for Patient Safety and Quality Care. F.A. Davis Company. 12. Yoder-Wise,P.S. (2015). Leading and Managing in Nursing. 6th Edition, Mosby Imprint. 13. Finkelman, A. (2015). Leadership and Management for Nurses: Core Competencies for Quality Care, 3rd Edition, Pearson Pub. 14. Weiss,S., Tappen, R.M. (2015). Essentials of Nursing Leadership and Management. 7th Edition, F. A. Davis Company 15. Kelly,P., Tazbir,J. (2014). Essentials of Nursing Leadership & Management., 3rd Edition, Cengage Learning,Canada. 16. Huber,D. (2013). Leadership and Nursing Care Management. 5th Edition, Saunders Imprint 17. Rigolosi, E.L.M. (2012). Management and Leadership in Nursing and Health Care: An Experiential Approach, Third Edition, Springer Publishing Company. 18. Tomey, A.M. (2008). Guide to Nursing Management and Leadership. 8th Edition. Elsevier - Health Sciences Division. 19. Swansburg R.C., Swansburg R.J. (2006). Management and Leadership for Nurse Administrators, Fourth Edition, Jones and Bartlett Publishers,USA. 20. Roussel L, Swansburg RJ, Swansburg RC (2005) Management and leadership for nurse administrators, Jones & Bartlett Publishers 21. Tomey A M (2004) Nursing Management and Leadership, Elsevier Health Sciences, 7th Edition.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Bu dersin iki saatlik uygulaması vardır.

Dersin İçeriği

Yönetim ve organizasyonla ilgili temel kavram ve kuramların hastane ve hemşirelik hizmetleri yönetimine uyarlanmasını esas alır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 50 1
54 Ev Ödevi 5 50 1
2 Final Sınavı 1 60 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
6 Uygulama/Pratik 14 2 28
20 Rapor Hazırlama 1 15 15
21 Rapor Sunma 1 3 3
28 Makale Kritik Etme 5 3 15
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 14 14
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 15 15
34 Okuma 5 2 10

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Yönetim ve Organizasyon İle İlgili Temel Kavramlar Yönetsel roller, düzeyler, beceriler 1. Hafta-HHY-Dr. Öğr. Üyesi Nihal ÜNALDI BAYDIN.pdf
2 Organizasyon Teorileri-Klasik Organizasyon Teorileri 2. Hafta-HHY-Dr. Öğr. Üyesi Nihal ÜNALDI BAYDIN.pdf
3 Organizasyon Teorileri- Neo-Klasik Organizasyon Teorileri 3. Hafta-HHY-Dr. Öğr. Üyesi Nihal ÜNALDI BAYDIN.pdf
4 Organizasyon Teorileri- Modern Organizasyon Teorileri 4. Hafta-HHY-Dr. Öğr. Üyesi Nihal ÜNALDI BAYDIN.pdf
5 Yönetim Süreci- Planlama-Örgütleme-Yürütme-Koordinasyon-Kontrol 5. Hafta-HHY-Dr. Öğr. Üyesi Nihal ÜNALDI BAYDIN.pdf
6 Organizasyon ilkeleri 6. Hafta-HHY-Dr. Öğr. Üyesi Nihal ÜNALDI BAYDIN.pdf
7 Genel Sağlık Sistemi Hastanelerin Organizasyon Yapısı Hemşirelik Hizmetleri Yönetimi Organizasyonu 7. Hafta-HHY-Dr. Öğr. Üyesi Nihal ÜNALDI BAYDIN.pdf
8 İletişim Motivasyon 8. Hafta-HHY-Dr. Öğr. Üyesi Nihal ÜNALDI BAYDIN.pdf
8. Hafta-HHY2-Dr. Öğr. Üyesi Nihal ÜNALDI BAYDIN.pdf
9 ARA SINAV
10 Hemşirelikle İlgili Yasal Düzenlemeler http://www.turkhemsirelerdernegi.org.tr/files/tr/yasa-ve-yonetmelikler/yasa/1.3.6283.pdf
http://www.turkhemsirelerdernegi.org.tr/tr/yasa-ve-yonetmelikler/yonetmelikler/8-mart-2010-hemsirelik-yonetmeligi.aspx
http://www.turkhemsirelerdernegi.org.tr/tr/yasa-ve-yonetmelikler/yonetmelikler/19-nisan-2011-hemsirelik-yonetmeliginde-degisiklik-yapilmasina-dair-yonetmelik.aspx
11 Değişim Yönetimi - Sorun çözme ve Karar verme 11. Hafta-HHY-Dr. Öğr. Üyesi Nihal ÜNALDI BAYDIN.pdf
11. Hafta-HHY2-Dr. Öğr. Üyesi Nihal ÜNALDI BAYDIN.pdf
12 Güç-Otorite-Etkileme Liderlik 12. Hafta-HHY-Dr. Öğr. Üyesi Nihal ÜNALDI BAYDIN.pdf
13 Hemşirelik Bakım Sunum Sistemleri Performans değerlendirme 13. Hafta-HHY-Dr. Öğr. Üyesi Nihal ÜNALDI BAYDIN.pdf
13. Hafta-HHY2-Dr. Öğr. Üyesi Nihal ÜNALDI BAYDIN.pdf
14 Hemşirelikte Kariyer Yönetimi Personel Güçlendirme 14. Hafta-HHY-Dr. Öğr. Üyesi Nihal ÜNALDI BAYDIN.pdf

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1511711 Hastane ve hemşirelik hizmetleri organizasyon yapılarını, organizasyon kuramları, ilkeleri doğrultusunda yorumlar.
2 1511712 Yönetim süreci kapsamında yönetici hemşirenin rol, sorumluluk ve sahip olması gereken becerileri bilip uygulamadaki karşılığını değerlendirir.
3 1511713 Hemşirelere liderlik yapabilmek için gerekli olan güç, otorite ve etkileme kavramlarını açıklayabilme ve hemşireliğin profesyonelleşmesinde liderliğin önemini savunabilir.
4 1511714 Değişim önderliği rolünü kavrama ve bakım uygulamalarına ilişkin sorunlara yönelik değişim planı hazırlayabilir ve bunu uygulamaya yansıtır.
5 1511725 Sağlık hizmetlerinde ortaya çıkan ya da çıkabilecek olumsuz durumlara yönelik risk yönetimi ve kriz yönetimi konularında nasıl davranması gerektiği bilir ve uygular.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
Öğrenme Çıktısı
1
2
3
4
5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek