Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
HEM652 Hemşirelik Hizmetlerinde İnsan Kaynakları Yönetimi 927003 1 1 6

Dersin Amacı

İnsan kaynakları yönetim sürecinin aşamaları konusunda bilgilendirmek ve bu bilgileri hemşirelik hizmetleri yönetiminde kullanabilme becerisini geliştirmektir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi Nihal ÜNALDI BAYDIN

Ön Koşul Dersleri

-

Önerilen Diğer Hususlar

-

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1.Uyargil C., Adal Z., Ataay İ.D., Acar A.C., Özçelik O., Dündar G., Sadullah Ö., Tüzüner L. (2018). İnsan Kaynakları Yönetimi, İ.Ü.İşletme Fakültesi Yayınları, Beta Basım A.Ş., İstanbul. 2. Bingöl, D. (2013). İnsan Kaynakları Yönetimi, 8. Baskı, Beta Basım, İstanbul. 3. Şimşek, Ş., Öge, S. (2012). İnsan Kaynakları Yönetimi, 5, Baskı, Eğiitm Yayınevi, Konya. 4. Tortop, N., Aykaç, B., Yayman, H., Özer,M.A. (2013). İnsan Kaynakları Yönetimi, Nobel Yayınları,5, Baskı, Ankara. 6. Akgeyik, T., Dolgun, Y., Çiftçi, B., Ergun Özler, D., Kağnıcıoğlu, D., Özbek, M.F., Çolak,A., Serinkan, C.(2012). İnsan Kaynakları Yönetimi, (Ed). Y. Dolgun, 3. Baskı, Ekin Basım Yayın, Bursa. 7. Tatar Baykal Ü. ve Ercan Türkmen E. (Ed.) (2014). Hemşirelik Hizmetleri Yönetimi. Akademi Basın ve Yayıncılık, İstanbul.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

-

Dersin İçeriği

Bu ders; öğrencilerinin bir birim yöneticisi veya hemşire olarak insan kaynakları yönetimi ile ilgili gereksinim duyacakları kritik bilgi ve becerileri becerileri içerir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 2 28
28 Makale Kritik Etme 8 1 8
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 2 14 28
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 30 30
34 Okuma 8 2 16
54 Ev Ödevi 8 4 32

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 İnsan Kaynakları Yönetimi Kavramı ve Tanımı İnsan Kaynakları Yönetiminin Tarihsel Süreci
2 İnsan Kaynakları Planlaması
3 İnsan Kaynakları Yönetimi ve Teknik İşler İş Analizi-İş Tanımı-İş Gerekleri- İş Dizaynı
4 İnsan Kaynakları Temin ve Seçimi
5 Oryantasyon, Eğitim ve Geliştirme
6 Kariyer Geliştirme
7 Performans değerlendirme
8 Ara sınav
9 İş değerleme
10 Ücret Yönetimi
11 İnsan Kaynakları Yönetiminde Disiplin-Terfi-Nakil-İstifa-İşten Çıkarma ve Emeklilik
12 İşçi-işveren ilişkileri
13 İş güvenliği ve İşgören Sağlığı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1523863 Hemşirelik personelinin işini analiz ederek iş tanımı geliştirir.
2 1523864 Personel kaynağının sağlanması, seçimi ve yetiştirilmesini açıklar ve uygulamadaki mevcut durumu yorumlar.
3 1523865 İşe alma görüşme tekniklerini açıklar.
4 1523866 Kariyer geliştirme sistemini açıklar ve kendi kariyerini planlar.
5 1523867 İnsan kaynakları yönetimi ile ilgili hemşireleri ilgilendiren yasal düzenlemeleri bilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 77527 Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak hemşirelik alanında uzmanlık düzeyinde güncel bilgiye sahiptir, bilgiyi geliştirir ve derinleştirir.
2 77528 Disiplinlerden elde ettiği kapsamlı bilgileri bütünleştirir ve uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilir.
3 77529 Hemşirelik alanına özgü bilimsel bilgi üretme sorumluluğunu alır ve buna yönelik araştırmalar yapar
4 77530 Hemşirelik alanı ile ilgili bilimsel bir makaleyi okuyup değerlendirebilir ve bakım alanına yansıtarak kanıta dayalı uygulamaları takip eder.
5 77531 Bireyin sağlığını koruma ve geliştirmeye yönelik eğitim ve danışmanlık hizmetlerinde etkin rol alır.
6 77532 Birey ve toplumun sağlığı ile ilgili mevzuata (yasa, yönetmelik, yönerge) ve mesleki etik değerlere uygun hareket eder.
7 77536 Hemşirelik alanındaki sorunlara yönelik çözüm yöntemleri geliştirir, sonuçları değerlendirir ve gerektiğinde uygulayabilir.
8 77533 Hemşirelik alanıyla ilgili kazandığı bilgiyi ve problem çözme yeteneklerini, disiplinler arası çalışmalarda uygulayabilir.
9 77534 En az bir yabancı dilde sözlü ve yazılı iletişim kurabilmek (Avrupa Dil Portföyü Genel Düzeyi: B2 Düzeyi).
10 77535 Hemşirelik alanındaki bilimsel bir makaleyi ulusal düzeyde bir dergide yayınlamak ya da ulusal/uluslararası kongrelerde sunabilir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 5 4 1 3 5 4 2 2
2 5 5 5 3 1 3 5 2 2 2
3 4 5 3 3 1 1 3 2 2 2
4 5 5 3 3 1 1 3 2 2 2
5 5 3 2 2 3 2 4 1 2 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek