Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
VMK724 Biyoteknolojinin Mikrobiyolojide Kullanımı 927003 1 1 6

Dersin Amacı

Bu dersin sonunda öğrenci; - güncel biyoteknoloji uygulamaları ve mikrobiyolojide kullanım alanları konusunda bilgi edinecektir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Alper ÇİFTCİ

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1.Arda, M, (1995): Biyoteknoloji (Bazi Temel İlkeler). Kükem Derneği Bilimsel Yayınlar No:3, Ankara. 2.Çevik, A. M. (1994): PCR ve İnfeksiyon Hastalıklarda Kullanımı. Seminer, Ankara Hastanesi Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Bölümü. 3.Çiftci, A. (2003): Antimikrobiyel Direncin Genetik Metotlar ile Saptanması. Orlab On-Line Mikrobiyoloji Dergisi.1:22-28. 4.Eisentein, I. B. (1990): New Molecular Techniques for Microbiai Epidemiology and The Diagnosis of Infectious Diseases. J.Inf.Dis, 161:595-602. 5.Rodriguez, J. M. (1997): Detection Of Pathogens By Using The Polymerase Chain Reaction (PCR). Vet.J.,153:287-305. 6.Xu, L., Larzul, D. (1991): The Polymerase Chain Reaction: Basic methodology And Applications. Comp.Immun.Microbiol.Infect.Dis., 14:209-221.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Biyoteknoloji hakkında bilgiler - Proteomiks - Genomiks

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 3 3
3 Bütünleme Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 2 28
6 Uygulama/Pratik 14 2 28
29 Bireysel Çalışma 14 2 28
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 14 2 28
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 14 2 28
48 Sözlü Sınav 1 3 3

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Biyoteknolojiye Genel Bakış
2 Genler ve Genom
3 DNA İzolasyon Yöntemleri ve Polimeraz Zincir Reaksiyonu (PZR)
4 PZR yöntemleri ve uygulama alanları
5 PZR sonrası moleküler tanımlama yöntemleri: RFLP, DGGE,TGGE, SSCP
6 DNA Dizileme yöntemleri
7 Real-Time PZR ve uygulama alanları
8 Arasınav
9 Rekombinant DNA Teknolojisi
10 Proteinler
11 Protein Elektroforez yöntemleri
12 Western Blotlama
13 Biyoteknoloji Düzenlemeleri
14 Etik ve Biyoteknoloji

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1260624 Biyoteknolojinin mikrobiyolojideki önemi hakkında bilgi sahibi olacaklardır.
2 1260625 Biyoteknolojide kullanılan protein tabanlı yöntemler hakkında bilgi sahibi olacaklardır.
3 1260626 Biyoteknolojide kullanılan gen tabanlı yöntemler hakkında bilgi sahibi olacaklardır.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68953 Kazanılan teorik bilgileri pratiğe ve saha koşullarına adapte ederek hastalık etkenlerini ve hastalıkları tanıyabilir
2 68954 Mikrobiyoloji alanında bilimsel altyapıyı oluşturmak için gerekli adımları belirleme yeteneği kazanır
3 68955 Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşır
4 68960 Ülke çapında veya bölgesel düzeyde epidemiyolojik araştırma yapabilir
5 68962 İnfeksiyöz hastalıklara karşı eradikasyon yöntemlerini etkili kullanabilir
6 68956 Alanında ve alanının ilişkili olduğu konularda güncel mevzuatı bilir
7 68958 Bakteriyel ve viral enfeksiyonlar hakkında etiyoloji, epidemiyoloji, teşhis, tedavi ve koruma/kontrol stratejilerini öğrenir
8 68961 Hastalıkların teşhisinde kullanılacak konvansiyonel ve ileri düzey yöntemleri öğrenir ve uygular
9 68963 İnfeksiyöz hayvan hastalıklarına karşı korunmada aşılama stratejilerini planlanması ve oluşturulmasını öğrenir
10 68957 Alanı veya farklı disiplinlerdeki organizasyonlara katılarak, kendi eğitim alanıyla ilgili bilgilerini paylaşır ve diğer disiplinlerdeki uzmanlar ile ilişki kurarak ekip üyesi olarak çözüme katkıda bulunur
11 68959 Uzmanlık alanına yönelik güncel literatürleri takip eder, yorumlar ve etkili bir şekilde pratiğe aktarabilir
12 68964 Alanında uzmanlık düzeyindeki bilgileri kullanarak, toplum ve hayvan sağlığını ilgilendiren konularda çözüm önerileri sunabilir

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 5 2 3 2 1 2 3 5 2 2 3 4
2 3 2 2 1 1 1 2 3 1 1 2 3
3 3 3 1 3 1 2 2 3 2 2 2 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek