Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
VMK705 Mikrobiyoloji Literatürü 927003 1 1 6

Dersin Amacı

Bu dersin sonunda öğrenci; - Mikrobiyoloji literatürü tarama, literatüre ulaşma, güncel literatürleri yorumlama ve uzmanlık alanı ile ilgili olarak makale yazabilme konularında bilgi sahibi olacaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Alper ÇİFTCİ

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed https://www.researchgate.net/home https://www.academia.edu/

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Ders içeriğini temel olarak literatür takibi, literatür kaynakları, literatürü anlamak, literatür kullanımı ve makale yazımı konuları oluşturmaktadır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 2 28
28 Makale Kritik Etme 14 6 84
34 Okuma 5 6 30
54 Ev Ödevi 5 1 5

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Literatürün bilime katkısı 1.pdf
2 Güncel literatür tarama 2.pdf
3 Uzmanlık alanına yönelik taranabilecek web sayfaları 3.pdf
4 Literatür tarama teknikleri 4.pdf
5 Literatür inceleme ve değerlendirme 5.pdf
6 Literatür çalışması-I 6.pdf
7 Literatür çalışması-II 7.pdf
8 Yazılı kaynaklarda literatür taranması 8.pdf
9 SCI’e giren yerli ve yabancı dergiler 9.pdf
scimagojr 2018.xlsx
10 Kapsadıkları bilimsel dergiler 10.csv
11 Veritabanlarında tarama tekniklerinin kullanımı 11.pdf
12 Literatür çalışması-III 12.pdf
13 Literatür verilerinin tartışılması 13.pdf
14 Makale yazımında literatürden yararlanma 14.pdf

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1251354 Araştırma yapacağı alanlarda yeterli düzeyde bilgiye ulaşabilmesi
2 1251355 Bilgi kaynaklarından edindiği bilgileri yorumlayıp sonuç çıkarabilmesi
3 1251356 Güncel literatürleri edinebilme

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68953 Kazanılan teorik bilgileri pratiğe ve saha koşullarına adapte ederek hastalık etkenlerini ve hastalıkları tanıyabilir
2 68954 Mikrobiyoloji alanında bilimsel altyapıyı oluşturmak için gerekli adımları belirleme yeteneği kazanır
3 68955 Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşır
4 68960 Ülke çapında veya bölgesel düzeyde epidemiyolojik araştırma yapabilir
5 68962 İnfeksiyöz hastalıklara karşı eradikasyon yöntemlerini etkili kullanabilir
6 68956 Alanında ve alanının ilişkili olduğu konularda güncel mevzuatı bilir
7 68958 Bakteriyel ve viral enfeksiyonlar hakkında etiyoloji, epidemiyoloji, teşhis, tedavi ve koruma/kontrol stratejilerini öğrenir
8 68961 Hastalıkların teşhisinde kullanılacak konvansiyonel ve ileri düzey yöntemleri öğrenir ve uygular
9 68963 İnfeksiyöz hayvan hastalıklarına karşı korunmada aşılama stratejilerini planlanması ve oluşturulmasını öğrenir
10 68957 Alanı veya farklı disiplinlerdeki organizasyonlara katılarak, kendi eğitim alanıyla ilgili bilgilerini paylaşır ve diğer disiplinlerdeki uzmanlar ile ilişki kurarak ekip üyesi olarak çözüme katkıda bulunur
11 68959 Uzmanlık alanına yönelik güncel literatürleri takip eder, yorumlar ve etkili bir şekilde pratiğe aktarabilir
12 68964 Alanında uzmanlık düzeyindeki bilgileri kullanarak, toplum ve hayvan sağlığını ilgilendiren konularda çözüm önerileri sunabilir

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 5 4 5
2 5 5 5 5
3 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek