Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
VMK718 Tavuk Hastalıkları-II 927001 1 1 6

Dersin Amacı

Bu dersin sonunda öğrenci; - Tavuklarda görülen viral (Newcastle hastalığı, infeksiyoz bursal hastalığı, Marek hastalığı, vs), mikotik (aspergillozis, moniliazis, favus, vs) ve paraziter (endo- ve ektoparaziter) infeksiyonlar hakkında bilgi edinecektir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Alper ÇİFTCİ

Ön Koşul Dersleri

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. İzgür, M, Akan, M. (2002). Kanatlı Hayvan Hastalıkları. Medisan Yayınları, Ankara 2. Calnec, B. W. (1997). Diseases of Poultry. Tenth Ed., Iowa State Univ Press, USA. 3. Jordan, F.T.W. (1990): Poultry Disease 3th., Eng. Lang. Book Society, Tindall. 4. McFerran, J.B. (1993). Virus infections of birds. Elsevier Sci. Pub., London. 5. Arda. M., Minbay, A., Aydın, N., Akay, Ö., İzgür, M. (1994). Kanatlı Hayvan Hastalıkları, Medisan Yayınları, Ankara 6. http://cpif.org/wp-content/uploads/2014/04/Booklet-Poultry-Diseases-interactv-1-copy.pdf 7. https://www.researchgate.net/publication/313853406_Poultry_Diseases_Diagnosis_Therapy_and_Diseases_Control

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

- Tavuklarda görülen viral infeksiyonlar - Tavuklarda görülen mikotik infeksiyonlar - Tavuklarda görülen paraziter infeksiyonlar

Değerlendirme

# Etkinlikler Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60
1 Ara Sınav 100 1
2 Final Sınavı 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
3 Bütünleme Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 5 70
6 Uygulama/Pratik 6 2 12
18 Örnek Vaka İncelemesi 5 2 10
29 Bireysel Çalışma 14 2 28
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 14 1 14
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 14 1 14

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 New Castle Hastalığı
2 Gumboro Kanatlı hayvanlarda canlı muayene yöntemleri
3 Reovirus infeksiyonları Kanatlı hayvanlardan kan alma teknikleri
4 Infeksiyoz Bronşitis
5 İnfeksiyoz Laringotracheitis Nekropsi-1
6 Avian İnfluenza
7 Avian Ensefalomyelitis
8 Çiçek Nekropsi-2
9 Marek
10 EDS-76
11 Tavuk Anemisi
12 Aspergilloz Nekropsi-3
13 Koksidiyoz Teşhis amacıyla materyal alımı
14 Histomoniasis Kanatlı hayvanlarda serolojik teşhis metotları

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1274736 Viral tavuk hastalıkları hakkında bilgiler edinir
2 1274737 Mikotik tavuk hastalıkları hakkında bilgiler edinir
3 1274738 Paraziter tavuk hastalıkları hakkında bilgiler edinir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68953 Kazanılan teorik bilgileri pratiğe ve saha koşullarına adapte ederek hastalık etkenlerini ve hastalıkları tanıyabilir
2 68954 Mikrobiyoloji alanında bilimsel altyapıyı oluşturmak için gerekli adımları belirleme yeteneği kazanır
3 68955 Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşır
4 68960 Ülke çapında veya bölgesel düzeyde epidemiyolojik araştırma yapabilir
5 68962 İnfeksiyöz hastalıklara karşı eradikasyon yöntemlerini etkili kullanabilir
6 68956 Alanında ve alanının ilişkili olduğu konularda güncel mevzuatı bilir
7 68958 Bakteriyel ve viral enfeksiyonlar hakkında etiyoloji, epidemiyoloji, teşhis, tedavi ve koruma/kontrol stratejilerini öğrenir
8 68961 Hastalıkların teşhisinde kullanılacak konvansiyonel ve ileri düzey yöntemleri öğrenir ve uygular
9 68963 İnfeksiyöz hayvan hastalıklarına karşı korunmada aşılama stratejilerini planlanması ve oluşturulmasını öğrenir
10 68957 Alanı veya farklı disiplinlerdeki organizasyonlara katılarak, kendi eğitim alanıyla ilgili bilgilerini paylaşır ve diğer disiplinlerdeki uzmanlar ile ilişki kurarak ekip üyesi olarak çözüme katkıda bulunur
11 68959 Uzmanlık alanına yönelik güncel literatürleri takip eder, yorumlar ve etkili bir şekilde pratiğe aktarabilir
12 68964 Alanında uzmanlık düzeyindeki bilgileri kullanarak, toplum ve hayvan sağlığını ilgilendiren konularda çözüm önerileri sunabilir

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 2 1 1 2 3 3 4 5 2 2 3 4
2 2 2 1 1 3 4 5 5 2 1 3 4
3 2 1 2 2 3 3 5 5 2 1 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek