Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
VMK723 Veteriner Hekimlğinde Koruyucu Aşılama ve Yöntemleri 927003 1 2 6

Dersin Amacı

Sığır, koyun-keçi, kanatlı ve diğer zoolojik türlerde mevcut aşılar ve aşı hazırlama yöntemleri, aşılama programları, aşı kontrolleri, aşı katkı maddeleri, aşı etkinlik testleri ve aşıya bağlı gelişen aşırı duyarlılık reaksiyonları konularında teorik bilgilerin verilmesi.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Alper Çiftci

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1- Tizard IR: Veterinary Immunoolgy An Introduction, Sixth Edition, W.B. Saunders Elsevier, 2009 2- Schultz RD: Veterinary vaccines and diagnostics 3- Wood P: Understanding Immunology. 2 nd ed, 2006, England 4- Day MJ: Clinical Immunology of the dog and cat. Manson Publishing/The Veterinary Pres, 2008. 5- Crowther JR: Methods in Molecular Biology, ELISA theory and practice, Vol. 42, Humana Pres, 1995. 6- Nielsen K, Gall D, Kelly W, Henning D, Garcia M: Enzyme Immunoassay. Application to diagnosis of bovine brucellosis. Animal Disease Research Institute, Canada, 1992. 7- Schmidt A, Weber OF: Animal testing in Infectiology, Karger, Switzerland, 2001. 8- Edwards S: OIE standards for vaccines and future trends. Rev Sci Tech. 26(2):373-8,2007. 9- Schudel AA: Vaccines and OIE listed diseases, Rev Sci Tech. 26(2):523-5, 2007. 10- www.oie.int/doc/en_document.php?numrec. : OIE standards for vaccines and future trends

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

- Sığır, koyun-keçi, kedi, köpek, kanatlı ve diğer zoolojik türlerde mevcut aşılar ve aşı hazırlama yöntemleri - Aşılama programları - Aşı katkı maddeleri - Aşı kontrolleri - Aşı reaksiyonları

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
3 Bütünleme Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 2 28
6 Uygulama/Pratik 14 2 28
29 Bireysel Çalışma 15 2 30
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 15 2 30
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 14 2 28
48 Sözlü Sınav 1 2 2

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Aktif immünizasyon (primer ve sekonder immünite)
2 Aşı hazırlama yöntemleri
3 Sığırlarda yaygın olarak kullanılan aşılar ve aşılama programları
4 Koyun ve keçilerde yaygın olarak kullanılan aşılar ve aşılama programları
5 Kanatlılarda yaygın olarak kullanılan aşılar ve aşılama programları
6 Kedi, köpek ve yabani karnivorlarda yaygın olarak kullanılan aşılar ve aşılama programları
7 Aşı etkinliğinin belirlenmesinde in vitro ve in vivo modeller
8 Atenüe aşıların kontrolleri(sterilite, potens testi, immünite süresi, stabilite)
9 Klostridial ve inaktif aşıların kontrolleri (sterilite, potens testi, immünite süresi, stabilite)
10 Arasınav
11 Potens test-1: Aşı suşunun biyokimyasal ve antijenik özelliklerinin tanımlanması, canlı etken sayımı, rezidüel virülens tespiti, farelerde immünojenite tespiti
12 Potens test-2: Aşı suşunun biyokimyasal ve antijenik özelliklerinin tanımlanması, canlı etken sayımı, rezidüel virülens tespiti, farelerde immünojenite tespiti
13 Aşı içeriklerine bağlı oluşan aşırı duyarlılık reaksiyonları
14 Adjuvantlar

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1482666 Evcil ve yabani hayvan türlerinde yaygın olarak kullanılan aşıları ve aşılama yöntemlerini bilir
2 1482667 Hayvan türleri ve coğrafik bölgeye göre aşılama programları yapabilme
3 1482668 Aşı katkı maddeleri hakkında bilgi sahibi olur
4 1482669 Aşı kontrollerini yapabilme
5 1482670 Aşı içeriklerine bağlı oluşan aşırı duyarlılık reaksiyonlarını bilir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 76685 Kazanılan teorik bilgileri pratiğe ve saha koşullarına adapte ederek hastalık etkenlerini ve hastalıkları tanıyabilir
2 76686 Mikrobiyoloji alanında bilimsel altyapıyı oluşturmak için gerekli adımları belirleme yeteneği kazanır
3 76692 Ülke çapında veya bölgesel düzeyde epidemiyolojik araştırma yapabilir
4 76687 Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşır
5 76694 İnfeksiyöz hastalıklara karşı eradikasyon yöntemlerini etkili kullanabilir
6 76688 Alanında ve alanının ilişkili olduğu konularda güncel mevzuatı bilir
7 76690 Bakteriyel ve viral enfeksiyonlar hakkında etiyoloji, epidemiyoloji, teşhis, tedavi ve koruma/kontrol stratejilerini öğrenir
8 76693 Hastalıkların teşhisinde kullanılacak konvansiyonel ve ileri düzey yöntemleri öğrenir ve uygular
9 76695 İnfeksiyöz hayvan hastalıklarına karşı korunmada aşılama stratejilerini planlanması ve oluşturulmasını öğrenir
10 76689 Alanı veya farklı disiplinlerdeki organizasyonlara katılarak, kendi eğitim alanıyla ilgili bilgilerini paylaşır ve diğer disiplinlerdeki uzmanlar ile ilişki kurarak ekip üyesi olarak çözüme katkıda bulunur
11 76691 Uzmanlık alanına yönelik güncel literatürleri takip eder, yorumlar ve etkili bir şekilde pratiğe aktarabilir
12 76696 Alanında uzmanlık düzeyindeki bilgileri kullanarak, toplum ve hayvan sağlığını ilgilendiren konularda çözüm önerileri sunabilir

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 2 1 1 2 3 2 3 2 5 1 2 3
2 2 1 2 2 2 3 3 2 4 3 2 2
3 3 1 3 2 2 2 2 2 5 3 2 2
4 5 3 2 2 2 2 2 2 4 4 3 2
5 3 2 3 2 2 2 2 1 3 3 2 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek