Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
VMK703 Epidemiyoloji-I 927003 1 2 6

Dersin Amacı

Bu dersin sonunda öğrenci; - Epidemiyolojinin tanımı, amacı ve bölümleri, sağlık ve hastalık, hastalık etkenleri ve postulatları, hastalık belirleyicileri (konakçı, etken, çevre), enfeksiyonların bulaşması ve yayılması, mikroorganizmaların vücuda giriş, yayılma ve çıkışı hakkında bilgi edinecektir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Oktay GENÇ

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Veterinary Epidemiology, 3rd Ed., Blackwell Science, Thrusfield, M. (2007). ISBN: 978-1-4051-5627-1 2. Veteriner Mikrobiyoloji ve Epidemiyoloji. 2011. K. Serdar DİKER, Mehmet AKAN, K. Tayfun ÇARLI, Hakan YARDIMCI, Ayşin ŞEN, Mihriban ÜLGEN, Barış SAREYYUPOĞLU, Cengiz ÇETİN. Anadolu Üniversitesi Yayını No: 2317 3. Veterinary Clinical Epidemiology, Third Edition. Ronald D. Smith, September 7, 2005 by CRC Press, ISBN 9780849315664

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Epidemiyolojinin tanımı, amacı ve bölümleri - Sağlık ve hastalık - Hastalık etkenleri - Hastalık postulatları - Hastalık belirleyicileri (konakçı, etken, çevre) - Enfeksiyonların bulaşması ve yayılması - Mikroorganizmaların vücuda giriş, yayılma ve çıkışı

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
3 Bütünleme Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 2 28
11 Soru-Yanıt 14 1 14
28 Makale Kritik Etme 15 1 15
29 Bireysel Çalışma 15 2 30
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 15 2 30
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 15 2 30

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Epidemiyolojinin tanımı, amacı ve bölümleri
2 Sağlık ve hastalık
3 Hastalık etkenleri
4 Hastalık postulatları
5 Hastalık belirleyicileri (konakçı, etken, çevre)
6 Enfeksiyonların bulaşması ve yayılması
7 Mikroorganizmaların vücuda giriş, yayılma ve çıkışı
8 Enfeksiyon tipleri
9 Arasınav Populasyonda hastalık kavramı
10 Epidemiyolojik oran ve ölçüler
11 Hastalıkların spasyal dağılımı
12 Hastalıkların temporal dağılımı
13 Ekolojik kavramlar ve tanımları
14 Spesifik hastalıklara yönelik koruma ve kontrol yöntemleri

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1260561 Epidemiyoloji hakkında teorik bilgiler edinir
2 1260562 Sağlık ve hastalık kavramları hakkında bilgi sahibi olur
3 1260563 Hastalık etkenlerini detaylı olarak sınıflandırabilir
4 1260564 Hastalık postulatları ve belirleyicilerini öğrenir
5 1260565 Enfeksiyonların bulaşması ve yayılması hakkında bilgi edinir
6 1260566 Mikroorganizmaların vücuda giriş, yayılma ve çıkışı hakkında teorik bilgi edinir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68953 Kazanılan teorik bilgileri pratiğe ve saha koşullarına adapte ederek hastalık etkenlerini ve hastalıkları tanıyabilir
2 68954 Mikrobiyoloji alanında bilimsel altyapıyı oluşturmak için gerekli adımları belirleme yeteneği kazanır
3 68955 Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşır
4 68960 Ülke çapında veya bölgesel düzeyde epidemiyolojik araştırma yapabilir
5 68962 İnfeksiyöz hastalıklara karşı eradikasyon yöntemlerini etkili kullanabilir
6 68956 Alanında ve alanının ilişkili olduğu konularda güncel mevzuatı bilir
7 68958 Bakteriyel ve viral enfeksiyonlar hakkında etiyoloji, epidemiyoloji, teşhis, tedavi ve koruma/kontrol stratejilerini öğrenir
8 68961 Hastalıkların teşhisinde kullanılacak konvansiyonel ve ileri düzey yöntemleri öğrenir ve uygular
9 68963 İnfeksiyöz hayvan hastalıklarına karşı korunmada aşılama stratejilerini planlanması ve oluşturulmasını öğrenir
10 68957 Alanı veya farklı disiplinlerdeki organizasyonlara katılarak, kendi eğitim alanıyla ilgili bilgilerini paylaşır ve diğer disiplinlerdeki uzmanlar ile ilişki kurarak ekip üyesi olarak çözüme katkıda bulunur
11 68959 Uzmanlık alanına yönelik güncel literatürleri takip eder, yorumlar ve etkili bir şekilde pratiğe aktarabilir
12 68964 Alanında uzmanlık düzeyindeki bilgileri kullanarak, toplum ve hayvan sağlığını ilgilendiren konularda çözüm önerileri sunabilir

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 4 1 2 3 5 1 4 1 2 1 1 1
2 4 3 1 1 1 4 4 1 3 1 1 1
3 5 1 1 1 4 1 5 1 1 1 3 1
4 4 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1
5 1 4 5 5 1 4 1 3 2 3 3 4
6 2 1 1 5 3 2 5 2 5 3 3 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek