Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
VMK709 İmmunoloji-II 927003 1 2 6

Dersin Amacı

Bireyin, evcil hayvanların mukozal savunma sistemleri, neonatal ve postnatal dönemde bağışıklık elemanları ve rolleri, hayvanlarda kan grupları, aşırı duyarlılık reaksiyonları, immünolojik tolerans ve otoimmün hastalıklar konularında temel bilgi ve nosyona sahip olunmasını sağlamak

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Oktay GENÇ

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1- Playfair JHL, Chain BM: Immunology at a glance, 7 th ed, 2001, Blackwell Science-United Kingdom 2- Tizard IR: Veterinary Immunoolgy An Introduction, Sixth Edition, W.B. Saunders Elsevier, 2009 3- Schultz RD: Veterinary vaccines and diagnostics 4- Wood P: Understanding Immunology. 2 nd ed, 2006, England 5- Day MJ: Clinical Immunology of the dog and cat. Manson Publishing/The Veterinary Pres, 2008. 6- Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals Vol 1, 6th ed 2008.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

- Mukozal savunma sistemleri ve effektör moleküller - Neonatal bağışıklık - Postnatal dönemde bağışıklık - Hayvanlarda kan grubu antijenleri ve transplantasyon reaksiyonları - Aşırıduyarlılık reaksiyonları - Otoimmünite, otoimmün hastalıklar ve immünolojik tolerans

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 50
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 50
1 Ara Sınav 1 60 1
47 Laboratuvar Sınavı 1 20 1
48 Sözlü Sınav 1 20 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
7 Laboratuvar 7 2 14
29 Bireysel Çalışma 13 4 52
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 13 3 39
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 13 3 39
54 Ev Ödevi 2 3 6

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Mukozal savunma sistemlerinde (Sindirim ve solunum) immünite
2 Mukozal savunma sistemlerinde (deri, ürogenital sistem, meme ve göz konjunktivası) immünite Hücresel immünite tespiti
3 Mukozal sistemlerde hücresel immünite Hücresel immünite tespiti
4 Mukozal sistemlerde humoral immünite Humoral immünite tespiti
5 Fetusta immun sistem ve gelişimi Humoral immünite tespiti
6 Yenidoğanlarda immun sistem ve gelişimi, pasif transfer eksikliği
7 İmmün yetmezlikler ve hastalıkları
8 Mukozal aşılama
9 Aşılar ve hazırlanma yöntemleri
10 Arasınav
11 Aşırı duyarlılık reaksiyonları (tip-1, tip-2) Aşırıduyarlılık tespiti-1
12 Aşırı duyarlılık reaksiyonları (tip-3, tip-4) Aşırıduyarlılık tespiti-2
13 Otoimmünite ve otoimmün hastalıklar Otoimmün hastalıkların tespiti
14 Graft reaksiyonları ve MHC

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1495733 Mukozal savunma sistemleri ve effektör moleküllerin rollerinin anlaşılması
2 1495734 İmmün dışlama ve immün eliminasyon mekanizmalarını yorumlayabilme
3 1495735 Evcil hayvanlarda fetal dönemde immün sistemin yapısını değerlendirebilme
4 1495736 Yenidoğanlarda immün yanıtı kavrayabilme
5 1495737 Kolostrum aracılığı ile kazanılan pasif bağışıklığı ve önemini değerlendirebilme
6 1495738 Pasif transfer eksikliğinin risklerini kavrayabilme ve ortaya çıkabilecek sonuçları değerlendirebilme
7 1495739 Aşırı duyarlılık reaksiyonlarının mekanizmalarını kavrayabilme
8 1495740 Otoimmünite ve otoimmün hastalıkların nedenlerini kavrayabilme
9 1495741 Hayvanlarda transplantasyon ve doku reddinin immünolojik mekanizmalarının anlaşılması
10 1495742 Aşılar ve hazırlanma yöntemleri

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 76685 Kazanılan teorik bilgileri pratiğe ve saha koşullarına adapte ederek hastalık etkenlerini ve hastalıkları tanıyabilir
2 76686 Mikrobiyoloji alanında bilimsel altyapıyı oluşturmak için gerekli adımları belirleme yeteneği kazanır
3 76692 Ülke çapında veya bölgesel düzeyde epidemiyolojik araştırma yapabilir
4 76687 Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşır
5 76694 İnfeksiyöz hastalıklara karşı eradikasyon yöntemlerini etkili kullanabilir
6 76688 Alanında ve alanının ilişkili olduğu konularda güncel mevzuatı bilir
7 76690 Bakteriyel ve viral enfeksiyonlar hakkında etiyoloji, epidemiyoloji, teşhis, tedavi ve koruma/kontrol stratejilerini öğrenir
8 76693 Hastalıkların teşhisinde kullanılacak konvansiyonel ve ileri düzey yöntemleri öğrenir ve uygular
9 76695 İnfeksiyöz hayvan hastalıklarına karşı korunmada aşılama stratejilerini planlanması ve oluşturulmasını öğrenir
10 76689 Alanı veya farklı disiplinlerdeki organizasyonlara katılarak, kendi eğitim alanıyla ilgili bilgilerini paylaşır ve diğer disiplinlerdeki uzmanlar ile ilişki kurarak ekip üyesi olarak çözüme katkıda bulunur
11 76691 Uzmanlık alanına yönelik güncel literatürleri takip eder, yorumlar ve etkili bir şekilde pratiğe aktarabilir
12 76696 Alanında uzmanlık düzeyindeki bilgileri kullanarak, toplum ve hayvan sağlığını ilgilendiren konularda çözüm önerileri sunabilir

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 2 1 1 2 1 1 3 3 3 2 3 3
2 2 1 1 2 1 1 2 3 3 2 3 2
3 2 2 2 1 2 1 2 3 2 3 2 2
4 1 2 1 2 1 2 1 4 2 3 2 3
5 2 2 1 2 1 2 2 2 5 2 1 2
6 4 2 1 1 2 2 1 3 4 2 1 2
7 2 1 1 2 1 2 2 3 3 1 2 1
8 2 1 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2
9 3 2 2 2 4 2 2 3 1 3 2 2
10 1 2 3 2 2 4 3 3 5 3 2 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek