Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
VMK710 Epidemiyoloji-II 927001 1 2 6

Dersin Amacı

Bu dersin sonunda öğrenci; - Epidemiyolojik araştırmaların nasıl yapılacağı, epidemiyolojik araştırma planlama, saha şartlarına uyarlama, verilerin toplanması ve analiz edilmesi hakkında bilgi edinecektir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Timur GÜLHAN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Veterinary Epidemiology, 3rd Ed., Blackwell Science, Thrusfield, M. (2007). ISBN: 978-1-4051-5627-1 2. Veteriner Mikrobiyoloji ve Epidemiyoloji. 2011. K. Serdar DİKER, Mehmet AKAN, K. Tayfun ÇARLI, Hakan YARDIMCI, Ayşin ŞEN, Mihriban ÜLGEN, Barış SAREYYUPOĞLU, Cengiz ÇETİN. Anadolu Üniversitesi Yayını No: 2317 3. Veterinary Clinical Epidemiology, Third Edition. Ronald D. Smith, September 7, 2005 by CRC Press, ISBN 9780849315664 4. http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2009/04/20090403-6.htm 5. http://www.agriculture.gov.ie/animalhealthwelfare/diseasecontrol/bovinetbbrucellosiseradicationschemes/

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Epidemiyolojik araştırma tipleri, epidemiyolojik veri toplama ve sunum teknikleri, sağlık şemaları, hastalıkların kontrol ve eradikasyonu ile ilgili temel bilgiler.

Değerlendirme

# Etkinlikler Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60
1 Ara Sınav 100 1
2 Final Sınavı 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
3 Bütünleme Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 2 28
18 Örnek Vaka İncelemesi 15 2 30
29 Bireysel Çalışma 15 2 30
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 14 2 28
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 14 2 28

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Epidemiyolojik araştırma tipleri
2 Epidemiyolojik araştırma aşamaları
3 Epidemiyolojik veri toplama ve sunum teknikleri
4 Örnekleme ve teknikleri
5 Epidemiyolojik verilerin analizi
6 Epidemiyolojik verilerin sunum teknikleri
7 Sağlık şemaları
8 Hayvan hastalıklarının ekonomik önemi
9 Veteriner mikrobiyolojide istatistikten yararlanma
10 Ulusal eradikasyon programları (Brusellozis)
11 Uluslararası kontrol ve eradikasyon programları (Brusellozis)
12 Ulusal eradikasyon programları (Tüberküloz)
13 Uluslararası kontrol ve eradikasyon programları (Avian İnfluenza)
14 Spesifik hastalıklara yönelik koruma ve kontrol yöntemleri

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1291676 Epidemiyolojik çalışmaların temel özelliklerini ve nasıl organizasyon yapılacağını bilir
2 1291677 Masraf fayda oranlarının nasıl hesaplanacağını bilir
3 1291678 Sürü bazlı infeksiyonların aydınlatılabilmesi için yeterli bilgi edinmek amacıyla anket hazırlamasını bilir
4 1291679 Hastalık kontrol önlemlerini yerine getirir ve tüberküloz ve bruselloz gibi bazı önemli hastalıkların eradikasyon programını bilir
5 1291680 Veri toplamayı ve şekil, grafik, tablo ve vb kullanarak sonuçların değerlendirmesini bilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68953 Kazanılan teorik bilgileri pratiğe ve saha koşullarına adapte ederek hastalık etkenlerini ve hastalıkları tanıyabilir
2 68954 Mikrobiyoloji alanında bilimsel altyapıyı oluşturmak için gerekli adımları belirleme yeteneği kazanır
3 68955 Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşır
4 68960 Ülke çapında veya bölgesel düzeyde epidemiyolojik araştırma yapabilir
5 68962 İnfeksiyöz hastalıklara karşı eradikasyon yöntemlerini etkili kullanabilir
6 68956 Alanında ve alanının ilişkili olduğu konularda güncel mevzuatı bilir
7 68958 Bakteriyel ve viral enfeksiyonlar hakkında etiyoloji, epidemiyoloji, teşhis, tedavi ve koruma/kontrol stratejilerini öğrenir
8 68961 Hastalıkların teşhisinde kullanılacak konvansiyonel ve ileri düzey yöntemleri öğrenir ve uygular
9 68963 İnfeksiyöz hayvan hastalıklarına karşı korunmada aşılama stratejilerini planlanması ve oluşturulmasını öğrenir
10 68957 Alanı veya farklı disiplinlerdeki organizasyonlara katılarak, kendi eğitim alanıyla ilgili bilgilerini paylaşır ve diğer disiplinlerdeki uzmanlar ile ilişki kurarak ekip üyesi olarak çözüme katkıda bulunur
11 68959 Uzmanlık alanına yönelik güncel literatürleri takip eder, yorumlar ve etkili bir şekilde pratiğe aktarabilir
12 68964 Alanında uzmanlık düzeyindeki bilgileri kullanarak, toplum ve hayvan sağlığını ilgilendiren konularda çözüm önerileri sunabilir

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 4 3 2 4 3 3 3 3 3 3 3 3
2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 4 3
3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4
4 3 4 4 3 4 2 3 3 3 3 3 4
5 2 3 3 4 4 3 4 3 4 3 3 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek