Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
VMK715 Özel Mikrobiyoloji-I 927001 1 2 6

Dersin Amacı

Programa katılan öğrencileri hayvanlarda çeşitli enfeksiyonlara neden olan ve aynı zamanda bazıları insan sağlığı için de risk oluşturan mikroorganizmaları, neden oldukları hastalık, etiyoloji, patogenez, epidemiyoloji bazında tanıtarak bu hastalıklarda izlenmesi gereken tedavi, koruma ve kontrol stratejileri hakkında bilgilendirmek.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Arzu FINDIK

Ön Koşul Dersleri

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Veteriner Mikrobiyoloji (Bakteriyel Hastalıklar) (2006), Aydın ve ark., Ed. Aydın, N, Paracıkoğlu, J., İlke-Emek Yayınları, Ankara Clinical Veterinary Microbiology (2013), Markey et al., Second Ed., Mosby, Elsevier. Veterinary Microbiology (2013), Scot McVey et al., Third Ed., Wiley-Blackwell.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Dersin tanımı, amacı ve bölümleri Veteriner hekimlikte önemli bakteriyel hastalıkların etkenlerine göre sınıflandırması Her bir hastalığın etiyoloji, patogenez, epizootiyoloji, klinik, teşhis, tedavi, koruma ve kontrol başlıkları altında açıklanmaları Veteriner hekimlikte önemli bazı mantar enfeksiyonlarının etiyoloji, patogenez, epizootiyoloji, klinik, teşhis, tedavi, koruma ve kontrol başlıkları altında açıklanmaları

Değerlendirme

# Etkinlikler Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60
1 Ara Sınav 100 1
2 Final Sınavı 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
7 Laboratuvar 14 2 28
11 Soru-Yanıt 14 2 28
28 Makale Kritik Etme 6 3 18
29 Bireysel Çalışma 16 1 16
47 Laboratuvar Sınavı 2 1 2
54 Ev Ödevi 3 4 12

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Staphylococcus Enfeksiyonları Kultur koleksiyonlarından Stafilokok suşlarının aktive edilerek identifikasyon testlerinin yapilmasi
2 Streptococcus Enfeksiyonları Kultur koleksiyonlarından Streptokok suşlarının aktive edilerek identifikasyon testlerinin yapilmasi
3 Corynebacterium ve Rhodococcus Enfeksiyonları Referans suşlarla identifikasyonlar
4 Listeria Enfeksiyonları Referans suşlarla identifikasyonlar
5 Mycobacterium Enfeksiyonları Ası süsü (BCG) ile Ziehl-Neelson ile boyama ve immunolojik test yöntemlerinin degerlendirilmesi
6 Mycoplasma Enfeksiyonları Referans suşlarla identifikasyonlar, immunolojik test yöntemlerinin degerlendirilmesi
7 Pseudomonas ve Burkholderia Enfeksiyonları Animasyonlar ile sonuçlarım yorumlanmasi
8 Brucella Enfeksiyonları Referans serolojik testlerin yapilmasi, identifikasyon tablosunun değerlendirilmesi, aşi-enfeksiyon suş ayirimlari
9 Arasınav Leptospira Enfeksiyonları Hareket muayenesi ile tanimlama, Giemsa ile inaktif aşılardan preparat hazirlanmasi
10 Pasteurella, Mannheimia, Actinobacillus Enfeksiyonları Referans suşlarla identifikasyonlar
11 Haemophilus ve Histophilus Enfeksiyonları Referans suşlarla identifikasyonlar
12 Chlamydia ve Chlamydophila Enfeksiyonları Animasyonlar ile sonuçlarım yorumlanmasi
13 Spiroket Enfeksiyonları Animasyonlar ile sonuçlarım yorumlanmasi
14 Rickettsia Enfeksiyonları Animasyonlar ile sonuçlarım yorumlanmasi

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1274886 Veteriner hekimlikte önemli bakteriyel hastalıkların etkenlerine göre nasıl sınıflandırılacağını bilir
2 1274887 Bakteriyel hastalıkların her birinin etiyolojisi hakkında bilgi sahibi olur
3 1274888 Bakteriyel hastalıkların her birinin patogenezi hakkında bilgi sahibi olur
4 1274889 Bakteriyel hastalıkların her birinin epizootiyolojisi ve klinik özellikleri hakkında bilgi sahibi olur
5 1274890 Bakteriyel hastalıkların her birinin teşhis, tedavi, koruma ve kontrolü hakkında bilgi sahibi olur
6 1274891 Veteriner hekimlikte önemli mantar enfeksiyonlarının etiyolojisi,patogenezi, epizootiyolojisi, klinik özellikleri, teşhisi, tedavi ve kontrolü hakkında bilgi sahibi olur

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68953 Kazanılan teorik bilgileri pratiğe ve saha koşullarına adapte ederek hastalık etkenlerini ve hastalıkları tanıyabilir
2 68954 Mikrobiyoloji alanında bilimsel altyapıyı oluşturmak için gerekli adımları belirleme yeteneği kazanır
3 68955 Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşır
4 68960 Ülke çapında veya bölgesel düzeyde epidemiyolojik araştırma yapabilir
5 68962 İnfeksiyöz hastalıklara karşı eradikasyon yöntemlerini etkili kullanabilir
6 68956 Alanında ve alanının ilişkili olduğu konularda güncel mevzuatı bilir
7 68958 Bakteriyel ve viral enfeksiyonlar hakkında etiyoloji, epidemiyoloji, teşhis, tedavi ve koruma/kontrol stratejilerini öğrenir
8 68961 Hastalıkların teşhisinde kullanılacak konvansiyonel ve ileri düzey yöntemleri öğrenir ve uygular
9 68963 İnfeksiyöz hayvan hastalıklarına karşı korunmada aşılama stratejilerini planlanması ve oluşturulmasını öğrenir
10 68957 Alanı veya farklı disiplinlerdeki organizasyonlara katılarak, kendi eğitim alanıyla ilgili bilgilerini paylaşır ve diğer disiplinlerdeki uzmanlar ile ilişki kurarak ekip üyesi olarak çözüme katkıda bulunur
11 68959 Uzmanlık alanına yönelik güncel literatürleri takip eder, yorumlar ve etkili bir şekilde pratiğe aktarabilir
12 68964 Alanında uzmanlık düzeyindeki bilgileri kullanarak, toplum ve hayvan sağlığını ilgilendiren konularda çözüm önerileri sunabilir

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 4 3 4 3 3 4 5 4 3 3 4 5
2 3 2 3 3 2 3 4 5 3 2 3 4
3 3 2 3 2 2 3 3 4 3 2 3 3
4 2 3 2 4 3 3 5 2 3 3 2 3
5 4 3 3 3 3 3 5 3 3 2 3 2
6 2 3 3 3 2 3 4 2 3 3 3 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek