Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TMB302 İçsel Tarım Mekanizasyonu 927001 3 6 6

Dersin Amacı

İçsel tarım konusu kapsamına giren Sera ve Hayvancılık işletmelerindeki mekanizasyon sistemlerini tanıtmak, incelemek.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Gürkan Alp Kağan Gürdil

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

H. H. Öztürk, A. Başçetinçelik, 2002. Seralarda Havalandırma. TZOB Yayınları, Yayın No: 227, s: 304, Ankara. A. Başçetinçelik, H. H. Öztürk, 1996. Seralarda Isıtma. TEMAV Yayınları, Yayın No: 1, s: 221, Adana. B. Engürülü ve ark., 2007. Sera Mekanizasyonu. T.C. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı PERMEM, s: 286, Ankara. Y. Yıldız ve ark., 2008. Hayvancılıkta Mekanizasyon. Hasad Yayıncılık, s: 202, İstanbul. Y. Yıldız ve ark., 2010. Hayvan Barınaklarında Çevre Denetimi. Hasad Yayıncılık, s: 256, İstanbul.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Seraların yapısı ve özellikleri, seralarda havalandırma, sera içi ısı dengesi, seralarda ısıtma sistemleri, seralarda aydınlatma sistemleri, seralarda sulama ve drenaj sistemleri, hayvansal üretimde mekanizasyonun tanımı ve kapsamı, yem mekanizasyonu, silaj mekanizasyonu, karma yem fabrikaları, hayvan barınaklarında havalandırma ve serinletme sistemleri, havalandırma kapasitesi hesaplamaları, süt eldesinde mekanizasyon, gübre mekanizasyonu ve hayvan barınaklarında kullanılan diğer mekanizasyon sistemleri.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 4 56
8 Rehberli Problem Çözümü 5 7 35
24 Seminer 1 10 10
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 15 15
54 Ev Ödevi 2 10 20

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 İçsel tarım kapsamı, genel bilgiler. SERA MEKANİZASYONU 1. Hafta.ppt
2 Seraların sınıflandırılması, çeşitleri, özellikleri. Sera içerisindeki mekanizasyon sistemleri. Sera Mekanizasyonu .ppt
3 Seralarda havalandırma sistemleri, havalandırma debilerinin hesaplanması. Seralarda Havalandırma.ppt
4 Seralarda ısıtma sistemleri, ısıtma kapasitelerinin hesaplanması. Sera ısıtma sistemleri.ppt
5 Seralarda ısıtma kapasitelerinin hesaplanması. Heat Balance in the greenhouse.pdf
6 Seralarda serinletme, aydınlatma, sulama sistemleri. sera3.ppt
7 Belirli bir amaca yönelik sera projelendirilmesi. Seralarda Havalandırma.ppt
8 Arasınav Diğer Mekanizasyon Uygulamaları.pptx
9 Hayvancılıkta mekanizasyonun tanımı, genel konular. Giriş ve Ot Biçme (1. Hafta).ppt
10 Hayvancılıkta mekanizasyon sistemleri. Gübre eldesinde mekanizasyon.pptx
11 Kaba yem mekanizasyonu; ot biçme makinaları, ot tırmıkları, balya makinaları, silaj makinaları, silolar. Ot ezme, ot tırmıkları balya makinaları (2. Hafta).ppt
12 Karma yem mekanizasyonu; yem fabrikaları, yapısı ve özellikleri. Kesif Yem Mek.ppt
13 Süt eldesinde mekanizasyon, süt sağım sistemleri. Gübre mekanizasyonu ve diğer mekanizasyon sistemleri. Süt Eldesinde Mekanizasyon.pptx
14 Hayvan barınaklarında çevre kontrol sistemleri. Hayvan barınaklarında ısıtma, serinletme ve havalandırma kapasitelerinin hesaplama yöntemleri. HAYVAN BARINAKLARINDA BUHARLAŞTIRMALI SERİNLETME SİSTEMLERİ.ppt

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1283343 Serada mekanizasyon ve hayvancılıkta mekanizasyon konularında teorik ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümleri için kullanabilme.
2 1283344 İçsel tarım mekanizasyonu konularında teorik ve uygulamalı bilgilere sahip olma.
3 1283345 İçsel tarımla ilgili mekanizasyon sistemlerinde sahip olduğu bilgiler ile bağımsız çalışabilme.
4 1283346 Seralarda ve hayvancılık işletmelerinde kullanılan mekanizasyon sistemleri ile ilgili karşılaşılan bir sorunu çözebilmek için bireysel veya ekip olarak sorumluluk alma.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 69962 Temel mühendislik bilgileri, biyolojik malzeme bilgisi, tarımsal teknolojilerde temel prensipler, tarım makinaları tasarımı ve işletmeciliği ve tarımda enerji kullanımı konularında teorik ve uygulamalı bilgilere sahip olma.
2 69963 Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz etme ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlama becerisi; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygulama.
3 69965 Kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümleri için kullanabilme.
4 69966 Gerekli modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin kullanma.
5 69967 Tarım makinaları alanında sahip olduğu bilgiler ile bağımsız çalışabilme.
6 69968 Karşılaşılan bir sorunu çözebilmek için bireysel veya ekip olarak sorumluluk alma.
7 69970 Bilgiye erişebilme, bu amaçla kaynak araştırması yapabilme veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını ve bilişim teknolojilerini kullanabilme.
8 69971 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma.
9 69972 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak tarım makinaları alanındaki bilgileri izleyebilme ve iletişim kurabilme.
10 69973 Mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetme yeterliliği.
11 69974 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 4 3 5 3
2 4 5
3 5 5 3 4
4 5 3 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek