Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TMB306 Makina Teknik Resmi 927001 3 6 6

Dersin Amacı

Makine elemanlarını, birleştirme yöntemlerini öğrenmek, standartlardan hazır makine elemanlarını seçebilme ve birleştirme resimlerini-montaj resimlerini, parça detay-yapım resimlerini okuyabilme ve çizebilme.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin SAUK

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Makinelerin montaj ve parça imalat resimlerinin Türk standartlarına ve Uluslararası standartlara uygun olarak çizilmesini sağlamak.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 60
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 40
1 Ara Sınav 1 40 1
4 Quiz 1 20 1
54 Ev Ödevi 2 40 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 5 15 75
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 5 5
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 10 10
54 Ev Ödevi 2 10 20

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Yüzey işleme işaretleri ve uygulama örnekleri Makina Teknik Resmi.pdf
2 Alıştırma toleransları ve uygulamaları Makina Teknik Resmi.pdf
3 Şekil - konum toleransları ve uygulamaları Makina Teknik Resmi.pdf
4 Cıvata, somun, pim, perno, kama, segman vb. standart elemanların ve yayların seçimi, tek parça-montaj resimlerinin çizim teknikleri ve uygulamaları Makina Teknik Resmi.pdf
5 Montaj resimleri ve montaj resimlerinin çiziminde dikkat edilecek kurallar Makina Teknik Resmi.pdf
6 Montaj resmi çizim uygulamaları Yapım resimleri verilmiş parçalardan montaj resimlerinin çizilmesi Makina Teknik Resmi.pdf
7 Montaj resmi çizim uygulamaları Montaj resimlerinden yapım resimlerinin çizilmesi Makina Teknik Resmi.pdf
8 Mil Yatak sisteminin tasarımı yataklama yönünden tasarımda dikkat edilmesi gereken kurallar, aks ve millerin tasarımı, şekillendirilmesi ve çiziminde takip edilecek yol. Örnek uygulamalar Makina Teknik Resmi.pdf
9 Arasınav
10 Kaymalı yataklar çeşitleri, malzemeleri, yağlama elemanları ve kaymalı yatakların tasarımı Makina Teknik Resmi.pdf
11 Yuvarlanmalı yataklar(rulmanlar) başlıca elemanları, çeşitleri, yağlama yöntemleri ve rulman seçiminde takip edilecek yol. Makina Teknik Resmi.pdf
12 Rulmanların mil üzerine ve gövdedeki yuvasına yerleştirme yöntemleri ve geçme toleransları Makina Teknik Resmi.pdf
13 Rulmanlı yataklama çizim uygulamaları Makina Teknik Resmi.pdf
14 Montaj resmi çizim uygulamaları Montaj resimlerinden yapım resimlerinin çizilmesi Makina Teknik Resmi.pdf

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1499015 Çözülebilen ve çözülemeyen bağlama elemanlarını ve kullanım yerleri hakkında bilgi sahibi olur.
2 1499016 Emniyetli bağlama elemanlarını bilir.
3 1499017 Hareket ve güç iletme organlarını, kullanım yerleri hakkında bilgi sahibi olur.
4 1499018 Tek parça ve montaj çizimleri yapabilir.
5 1499019 Yüzey işleme işaretlerini yapabilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 77677 Temel mühendislik bilgileri, biyolojik malzeme bilgisi, tarımsal teknolojilerde temel prensipler, tarım makinaları tasarımı ve işletmeciliği ve tarımda enerji kullanımı konularında teorik ve uygulamalı bilgilere sahip olma.
2 77678 Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz etme ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlama becerisi; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygulama.
3 77680 Kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümleri için kullanabilme.
4 77681 Gerekli modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin kullanma.
5 77682 Tarım makinaları alanında sahip olduğu bilgiler ile bağımsız çalışabilme.
6 77683 Karşılaşılan bir sorunu çözebilmek için bireysel veya ekip olarak sorumluluk alma.
7 77685 Bilgiye erişebilme, bu amaçla kaynak araştırması yapabilme veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını ve bilişim teknolojilerini kullanabilme.
8 77686 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma.
9 77687 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak tarım makinaları alanındaki bilgileri izleyebilme ve iletişim kurabilme.
10 77688 Mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetme yeterliliği.
11 77689 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 1 5 2 5 1 4 5 2 3 3 4
2 5 1 5 1 2 2 1 3 1 2 1
3 2 2 1 4 5 5 3 1 5 3 2
4 4 4 4 2 3 1 2 5 2 1 5
5 3 3 3 3 4 3 4 4 4 5 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek