Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TMB312 Hassas Tarım Teknolojileri 927001 3 6 6

Dersin Amacı

Hassas tarım teknik ve teknolojileri ile bu teknolojilerin kullanımına yönelik tarım makinaları uygulamalarını, küresel konumlama sistemi (GPS), coğrafi bilgi sistemi (CBS), Biçerdöverlerde verim haritalama, değişken oranlı uygulama ve ISO-Bus sistemi konularında öğrencileri bilgilendirmek.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi Kemal Çağatay SELVİ

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Kirişci, V., Keskin, M., Say, S.M., Keskin, S.G., Hassas Uygulamalı Tarım Teknolojisi, Nobel Kitabevi. 1999.

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Hassas tarımla ilgili temel kavramlar, GPS sistemlerinin tanıtımı, tarım makinaları ile birlikte kullanımlarına yönelik temel bilgileri içerir. Ders hassas tarım bileşenlerinin tüm aşamalarını kapsamaktadır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 2 28
29 Bireysel Çalışma 14 5 70
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 20 20
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 30 30

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Hassas tarım kavramı ve bileşenleri GPS_ile_Hassas_Tarim.pdf
2 Hassas tarım kavramı ve bileşenleri GPS_ile_Hassas_Tarim.pdf
3 Küresel konumlama sistemini (GPS) GPS_ile_Hassas_Tarim.pdf
4 Diferansiyel küresel konumlama sistemleri GPS_ile_Hassas_Tarim.pdf
5 Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) GPS_ile_Hassas_Tarim.pdf
6 Haritalama tabanlı uygulamalar GPS_ile_Hassas_Tarim.pdf
7 Verim haritalama GPS_ile_Hassas_Tarim.pdf
8 Farklı parametrelerin haritalanması
9 Arasınav GPS_ile_Hassas_Tarim.pdf
10 Değişken oranlı uygulamalar GPS_ile_Hassas_Tarim.pdf
11 Tarım Makinaları Uygulamaları GPS_ile_Hassas_Tarim.pdf
12 Hassas tarımda ekonomiklik ve işletme GPS_ile_Hassas_Tarim.pdf
13 Genel değerlendirme GPS_ile_Hassas_Tarim.pdf
14 Sorular

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1230603 Bilişim teknolojilerinin tarımda kullanılmasına ilişkin uygulamalar yapmaya yetkindir.
2 1230604 Tarım iş makinaları, tarım alet ve makinaları ile tarım sistemlerinin işletmeciliğine ilişkin bilgilere sahiptir.
3 1230605 Bilişim teknolojilerinin tarımda kullanımına ilişkin bilgilere sahiptir.
4 1230606 Alanıyla ilgili olguları tanımlar ve kavramsallaştırır.
5 1230607 Bilgisayar yazılımları, bilişim ve iletişim teknolojilerini alanında kullanır.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 69962 Temel mühendislik bilgileri, biyolojik malzeme bilgisi, tarımsal teknolojilerde temel prensipler, tarım makinaları tasarımı ve işletmeciliği ve tarımda enerji kullanımı konularında teorik ve uygulamalı bilgilere sahip olma.
2 69963 Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz etme ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlama becerisi; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygulama.
3 69965 Kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümleri için kullanabilme.
4 69966 Gerekli modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin kullanma.
5 69967 Tarım makinaları alanında sahip olduğu bilgiler ile bağımsız çalışabilme.
6 69968 Karşılaşılan bir sorunu çözebilmek için bireysel veya ekip olarak sorumluluk alma.
7 69970 Bilgiye erişebilme, bu amaçla kaynak araştırması yapabilme veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını ve bilişim teknolojilerini kullanabilme.
8 69971 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma.
9 69972 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak tarım makinaları alanındaki bilgileri izleyebilme ve iletişim kurabilme.
10 69973 Mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetme yeterliliği.
11 69974 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 5 4 3 4 4 5 3 4
2 3 4
3 4 4 5 5
4 3 5 3 4
5 5 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek