Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TMB310 İş Güvenliği 927003 3 6 3

Dersin Amacı

Çalışma hayatındaki iş sağlığı güvenliği ile ilgili konuları tanıtmak.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Yeşim Benal Öztekin

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Tarım Makinelerinde İş Güvenliği. Tarım ve Köyişleri Bakalığı Zirai Üretim İşletmesi, Personel ve Makine Eğitim Merkezi Müdürlüğü, 2001, Ankara.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

İş güvenliği kavramı, temel sağlık ve güvenlik gereksinimleri, insan çalışma kapasitesi, güvenlik tedbirleri, bakiye risk, kişisel koruyucu ekipmanlar

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 60
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 40
1 Ara Sınav 1 50 1
4 Quiz 1 20 1
24 Seminer 1 30 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 2 28
18 Örnek Vaka İncelemesi 5 3 15
20 Rapor Hazırlama 5 2 10
21 Rapor Sunma 5 2 10
54 Ev Ödevi 4 2 8

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 İş Güvenliği Genel 1_2_Is guvenligi_genel.pdf
2 İş Güvenliği Genel 1_2_Is guvenligi_genel.pdf
3 Ergonomi 3_Ergonomi 1.pdf
4 Ergonomi 4_Ergonomi 2.pdf
5 Sağlık Gözetimi ve Meslek Hastalıkları 5_6_Sağlık Gözetimi ve Meslek Hastalıkları.pdf
6 Sağlık Gözetimi ve Meslek Hastalıkları 5_6_Sağlık Gözetimi ve Meslek Hastalıkları.pdf
7 Korunma Politikaları 7_8_Korunma Politikaları.pdf
8 Korunma Politikaları 7_8_Korunma Politikaları.pdf
9 Vize
10 Kişisel Korunma 10_11_Kişisel Koruyucular.pdf
11 Kişisel Korunma 10_11_Kişisel Koruyucular.pdf
12 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 12_6331_Is_Guv_Yasası.pdf
13 Elle Taşıma ve Kaldırma 13_Elle Taşıma ve Kaldırma.pdf
14 Tarımda İş Kazaları 14_Tarımda İş Kazaları.pdf

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1503310 Bakiye riskler ve güvenlik tedbirlerini kavratmak.
2 1503311 Çalışma ortamında gereklerini tanıtmak.
3 1503312 İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili esaslarını tanıtmak.
4 1503313 Güvenlik ile ilgili tanımlamaları kavratmak.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 77677 Temel mühendislik bilgileri, biyolojik malzeme bilgisi, tarımsal teknolojilerde temel prensipler, tarım makinaları tasarımı ve işletmeciliği ve tarımda enerji kullanımı konularında teorik ve uygulamalı bilgilere sahip olma.
2 77678 Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz etme ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlama becerisi; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygulama.
3 77680 Kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümleri için kullanabilme.
4 77681 Gerekli modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin kullanma.
5 77682 Tarım makinaları alanında sahip olduğu bilgiler ile bağımsız çalışabilme.
6 77683 Karşılaşılan bir sorunu çözebilmek için bireysel veya ekip olarak sorumluluk alma.
7 77685 Bilgiye erişebilme, bu amaçla kaynak araştırması yapabilme veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını ve bilişim teknolojilerini kullanabilme.
8 77686 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma.
9 77687 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak tarım makinaları alanındaki bilgileri izleyebilme ve iletişim kurabilme.
10 77688 Mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetme yeterliliği.
11 77689 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 5
2 3 5 4 5 4 4
3 4 3 5 3
4 5 4 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek