Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TMB314 Otomatik Kontrol Sistemleri 927003 3 6 3

Dersin Amacı

Bu dersin amacı öğrencilerin; tarım makinaları çalışmalarında ihtiyaç duyulan büyüklüklerin ölçülmesindeki yöntemlerini öğrenmelerini, ayrıca bu yöntemlerde kullanılan aygıtları tanıyarak kullanabilmelerini sağlamak, otomatik kontrol devreleri, cihazları, işlem sırasında kullanılan kontrol değişkenleri ve bileşenleri, kontrol tipleri, ölçme ve son kontrol, kullanılan elemanlarının özellikleri ve birimler, statik ve dinamik çalışma karakteristikleri, tarım tekniği içinde; sera, gıda teknolojisi, hayvansal üretim,depolama vb.. uygulamalara ilişkin örnekler incelenecektir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi Kemal Çağatay SELVİ

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Yüksel, İ. (1997). Otomatik Kontrol Sistem Dinamiği ve Denetim Sistemleri. Uludağ Üniversitesi, Bursa Brugman, J.M. and Raay R.I. (1981) Introduction to Instrumentation and Control. Centrale School Voor Tuinbouwtechnieken Technologies Ede. Genceli, O.F. (1995). Ölçme Tekniği. Birsen Yayınevi, İstanbul. Gürdal, O. (2000). Algılayıcılar ve Dönüştürücüler. Nobel yayın Dağıtım, Ankara Holman, J.P.(1989). Experimental Methods for Engineers. McGraw-Hill Book Company, New York. Doebelin, O.E. 1990. Measurement Systems, Application ve Design, McGraw – Hill Publishing Company, New York, 960 s. Otomatik Kontrol Sistemleri, Benjamin C. Kuo (Çeviri, Prof. Dr. Atilla Bir), 2006

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Ölçme sistemlerinde hatalar ve nedenleri, ölçme sonuçlarının değerlendirilmesi, ölçme sistemleri ve dinamik ölçme sistemlerinin temeli •Ölçme sistemlerinin fonksiyonları ve kullanımı (strain gauge, recorder ve diğer data toplama değerlendirme sistemleri) •Algılayıcılar, algılama aralıkları ve duyarlılık •Dönüştürücülere ilişkin temel uygulamalar •Farklı algılayıcılar ve uygulamaları (basınç, sıcaklık, ısı, boyut, akış, ışık, ışınım, hareket ve titreşim, tork, güç vb.) •Otomatik kontrol kavramı, kontrol sistemleri ve türleri •Temel kavramlar ve tanımlar ile kontrol sistemlerinin yapısı ve kullanım alanları •Sistemlerin davranış biçimleri ve endüstriyel kontrol sistemlerinin çalışması •Tarım tekniği içinde otomatik kontrol uygulamalarına ilişkin örnekler (sera, gıda teknolojisi) Tarım tekniği içinde otomatik kontrol uygulamalarına ilişkin örnekler (sera, gıda teknolojisi, hayvansal üretim,depolama, sulama)

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 2 28
20 Rapor Hazırlama 1 18 18
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 15 15

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Dersin tanıtımı, konuların, faaliyetlerin, değerlendirme yöntemlerinin ve işleyişin açıklanması OtomatikKontrolsistemleri.pdf
2 Ölçme tekniğinde boyutların birimlerle değerlendirilmesi, hata oranlarının saptanması ve ölçme sistematiğinin kurulması, SI birim sistemleri ve uygulamaları, OtomatikKontrolsistemleri.pdf
3 Ölçme sistemlerinde hatalar ve nedenleri, ölçme sonuçlarının değerlendirilmesi, ölçme sistemleri ve dinamik ölçme sistemlerinin temeli OtomatikKontrolsistemleri.pdf
4 Grafiksel eğri uyumu, temel elektriksel ölçmeler ve duyarlı elemanlar OtomatikKontrolsistemleri.pdf
5 Ölçme sistemlerinin fonksiyonları ve kullanımı (strain gauge, recorder ve diğer data toplama değerlendirme sistemleri) OtomatikKontrolsistemleri.pdf
6 Algılayıcılar, algılama aralıkları ve duyarlılık OtomatikKontrolsistemleri.pdf
7 Dönüştürücülere ilişkin temel uygulamalar OtomatikKontrolsistemleri.pdf
8 Farklı algılayıcılar ve uygulamaları (basınç, sıcaklık, ısı, boyut, akış, ışık, ışınım, hareket ve titreşim, tork, güç vb.)
9 Arasınav OtomatikKontrolsistemleri.pdf
10 Otomatik kontrol kavramı, kontrol sistemleri ve türleri OtomatikKontrolsistemleri.pdf
11 Temel kavramlar ve tanımlar ile kontrol sistemlerinin yapısı ve kullanım alanları OtomatikKontrolsistemleri.pdf
12 Sistemlerin davranış biçimleri ve endüstriyel kontrol sistemlerinin çalışması OtomatikKontrolsistemleri.pdf
13 Tarım tekniği içinde otomatik kontrol uygulamalarına ilişkin örnekler (sera, gıda teknolojisi) OtomatikKontrolsistemleri.pdf
14 Tarım tekniği içinde otomatik kontrol uygulamalarına ilişkin örnekler (hayvansal üretim,depolama) OtomatikKontrolsistemleri.pdf

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1503326 Ölçmede kullanılan tanımlamaları ve önemini kavrayabilme.
2 1503327 Büyüklüklerin ölçülmesindeki yöntemleri kavrayabilme.
3 1503328 Farklı tip ölçüm aletlerini tanıyabilme ve kullanım alanına uygun ölçüm aletini seçebilme.
4 1503329 Mekanik ve elektriksel kontrol sistemlerinin türlerini kavrayabilme.
5 1503330 Mekanik ve elektriksel kontrol sistemlerinin tarımsal alandaki uygulama imkanlarını kavrayabilme.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 77677 Temel mühendislik bilgileri, biyolojik malzeme bilgisi, tarımsal teknolojilerde temel prensipler, tarım makinaları tasarımı ve işletmeciliği ve tarımda enerji kullanımı konularında teorik ve uygulamalı bilgilere sahip olma.
2 77678 Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz etme ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlama becerisi; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygulama.
3 77680 Kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümleri için kullanabilme.
4 77681 Gerekli modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin kullanma.
5 77682 Tarım makinaları alanında sahip olduğu bilgiler ile bağımsız çalışabilme.
6 77683 Karşılaşılan bir sorunu çözebilmek için bireysel veya ekip olarak sorumluluk alma.
7 77685 Bilgiye erişebilme, bu amaçla kaynak araştırması yapabilme veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını ve bilişim teknolojilerini kullanabilme.
8 77686 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma.
9 77687 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak tarım makinaları alanındaki bilgileri izleyebilme ve iletişim kurabilme.
10 77688 Mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetme yeterliliği.
11 77689 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 3 2 4 3
2 5 4 5 4 5 4 5
3 4 3 3 3 4 4
4 4 3 3
5 2 4 5 2 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek