Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TMB-401 Bitki Koruma Makinaları 927001 4 7 7

Dersin Amacı

Tarımsal mücadelede kullanılan katı sıvı ve gaz pestisitlerin uygulama teknikleri ile bunların uygulanmasında kullanılan tarım makinelerinin çalışma prensiplerinin ve kullanımlarının öğretilmesi.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Yeşim Benal Öztekin

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

A. YAĞCIOĞLU, 2008, Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi No:508 Bitki Koruma Makineleri.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Kimyasal ilaçlar ve formülasyon şekilleri, püskürtme sıvılarının fiziksel özelliklerinin damla oluşumu ve kaplama üzerine etkileri, pülverizasyon karakteristikleri, damla çapları, hidrolik pülverizatörler, püskürtme memeleri, pompalar, debi ayar sistemleri, kalibrasyon, pülverizatörler, pnömatik ve bahçe pülverizatörleri, tozlayıcılar, mikrogranül uygulayıcılar, sisleyiciler, fumigasyon tekniği, sıvılıların elektrostatik yüklenerek püskürtülmesi konuları ayrıntılı olarak verilmektedir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 60
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 40
1 Ara Sınav 1 50 1
6 Uygulama/Pratik 1 30 1
24 Seminer 1 20 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
10 Tartışma 5 1 5
22 Proje Hazırlama 1 50 50
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 1 40 40
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 40 40
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 40 40

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Dersin tanıtımı, konu ve faaliyetlerin ve değerlendirme yöntemlerinin ve işleyişin açıklanması BKM0.pdf
2 Tarımsal savaş yöntemleri BKM1_1.pdf
3 Pülverizasyon tekniği BKM1.pdf
4 Pülverizasyon tekniği BKM1.pdf
5 Sıvı ilaçların uygulanmasında kullanılan makineler BKM5_5.pdf
6 Hidrolik pülverizatörlerin ana parçaları BKM2.pdf
7 Hidrolik pülverizatörlerin ana parçaları BKM2.pdf
8 Pülverizatör memeleri BKM3.pdf
9 Ara sınavı
10 Pülverizatör memeleri BKM4.pdf
BKM5.pdf
11 Bazı hidrolik pülverizatörlerin yapısal özellikleri BKM6.pdf
12 Pülverizatörlerin kaibrasyonu BKM7.pdf
BKM8.pdf
BKM9.pdf
13 Sürüklenme BKM10.pdf
14 Pülverizatörlerin kullanımında iş sağlığı ve güvenliği Pülverizatörlerin bakımı BKM11.pdf

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1503340 Tarımsal mücadelenin önemi ve kullanılan tarımsal mücadele tekniklerinin öğretilmesi
2 1503341 Kimyasal mücadelede kullanılan makinaların tanıtılması ve bunların çalışma prensiplerinin öğretilmesi
3 1503342 Tarımsal mücadele makinalarına ilişkin hesaplamaların öğretilmesi.
4 1503343 Tarımsal mücadele kullanılan makinaların ayar ve bakımlarının öğretilmesi.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 77677 Temel mühendislik bilgileri, biyolojik malzeme bilgisi, tarımsal teknolojilerde temel prensipler, tarım makinaları tasarımı ve işletmeciliği ve tarımda enerji kullanımı konularında teorik ve uygulamalı bilgilere sahip olma.
2 77678 Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz etme ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlama becerisi; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygulama.
3 77680 Kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümleri için kullanabilme.
4 77681 Gerekli modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin kullanma.
5 77682 Tarım makinaları alanında sahip olduğu bilgiler ile bağımsız çalışabilme.
6 77683 Karşılaşılan bir sorunu çözebilmek için bireysel veya ekip olarak sorumluluk alma.
7 77685 Bilgiye erişebilme, bu amaçla kaynak araştırması yapabilme veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını ve bilişim teknolojilerini kullanabilme.
8 77686 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma.
9 77687 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak tarım makinaları alanındaki bilgileri izleyebilme ve iletişim kurabilme.
10 77688 Mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetme yeterliliği.
11 77689 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 5 3 4 4 5 4 3
2 5 5 3 3 5 3 5 5
3 3 4 5 5 5 3
4 3 5 4 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek