Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TMB-403 Tarım Makinaları I 927001 4 7 7

Dersin Amacı

Toprak işlemede ve bütün ürünlerin ekim, dikim ve gübreleme işlemlerinde kullanılan alet ve makinaları tanıtmak, yapısal özelliklerini açıklamaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Alper TANER

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Keskin, Rahmi ve Erdoğan, Doğan, 1992. Tarımsal Mekanizasyon. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Ders Kitabı. No: 359, Ankara.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Toprak İşleme Amacı ve Toprak İşleme Tekniği, Pulluklar, Dipkazanlar, Tırmıklar, Kültüvatörler, Merdaneler, Toprak Frezeleri, Ot Yolucular ve Tapanlar, Ekim-Dikim Tekniği ve Ekim Yöntemleri, Sıravari Ekim Makinaları, Hassas Ekim Makinaları

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 60
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 40
1 Ara Sınav 1 50 1
4 Quiz 1 20 1
24 Seminer 1 30 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
29 Bireysel Çalışma 3 20 60
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 3 10 30
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 41 41
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 40 40

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Toprak İşleme Amacı ve Toprak İşleme Tekniği 1. HAFTA Toprak işleme Alet ve Makineleri.pdf
2 Pulluklar 2. HAFTA Toprak işleme Alet ve Makineleri.pdf
3 Pulluklar 3. HAFTA Toprak işleme Alet ve Makineleri.pdf
4 Dipkazanlar 4. HAFTA Toprak işleme Alet ve Makineleri.pdf
5 Tırmıklar, Kültüvatörler 5. HAFTA Toprak İşleme Alet ve Makineleri.pdf
6 Merdaneler, Toprak Frezeleri 6. HAFTA Toprak İşleme Alet ve Makineleri.pdf
7 Ekim Makinaları 7. HAFTA Toprak İşleme Alet ve Makineleri.pdf
8 Hassas ve özel ekim, dikim makinaları 8. Hafta Ara Sınav.pdf
9 Arasınav 9. HAFTA Ekim Makineleri.pdf
10 Hassas ve özel ekim, dikim makinaları 10. HAFTA Ekim Makineleri.pdf
11 Patates Ekim Makinaları 11. HAFTA Ekim Makineleri.pdf
12 Ekim Normunun Ayarlanması 12. HAFTA Ekim Makineleri.pdf
13 Mineral (Sun’i) Gübre Dağıtma Makinaları 13. HAFTA Ekim Makineleri.pdf
14 Çiftlik Gübresi Dağıtma Makinaları 14. HAFTA Ekim Makineleri.pdf

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1455425 Uygun bir toprak işlemenin nasıl olması gerektiğine vakıf olacaktır.
2 1455422 Toprak işleme alet ve makinaları tanıyacaktır
3 1455423 Ekim ve dikim makinalarını tanıyıp hangi üründe ya da ürünlerde kullanılması gerektiğine vakıf olacaktır.
4 1455424 Gübreleme makinalarını tanıyıp hangi üründe ya da ürünlerde kullanılması gerektiğini kavrayabilecektir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 77677 Temel mühendislik bilgileri, biyolojik malzeme bilgisi, tarımsal teknolojilerde temel prensipler, tarım makinaları tasarımı ve işletmeciliği ve tarımda enerji kullanımı konularında teorik ve uygulamalı bilgilere sahip olma.
2 77678 Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz etme ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlama becerisi; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygulama.
3 77680 Kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümleri için kullanabilme.
4 77681 Gerekli modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin kullanma.
5 77682 Tarım makinaları alanında sahip olduğu bilgiler ile bağımsız çalışabilme.
6 77683 Karşılaşılan bir sorunu çözebilmek için bireysel veya ekip olarak sorumluluk alma.
7 77685 Bilgiye erişebilme, bu amaçla kaynak araştırması yapabilme veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını ve bilişim teknolojilerini kullanabilme.
8 77686 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma.
9 77687 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak tarım makinaları alanındaki bilgileri izleyebilme ve iletişim kurabilme.
10 77688 Mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetme yeterliliği.
11 77689 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 3 3 3 3 4 4 4 3 2 4 2
2 3 3 3 3 4 4 4 3 2 4 2
3 3 3 3 3 4 4 4 3 2 4 2
4 3 3 3 3 4 4 4 3 2 4 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek