Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TMB-405 Mühendislik Tasarım Yöntemleri 927001 4 7 7

Dersin Amacı

Tarım makinalarının tasarımına yönelik proje çalışmalarında, tarımın temel prensipleri ve tekniğinin araştırmaya dayalı bilgileri ile mühendislik bilgi ve tekniklerinin birlikte nasıl kullanılacağını örnek çalışmalarla açıklamaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Mehmet Arif BEYHAN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Kanafojski, Cz. and Karwowski, T. 1976. Agricultural Machines Theory and Construction. Vol.2, 1947 p., Warsaw. Ken Hurst 2006. Mühendislik Tasarım İlkeleri. Özemir Y, Kurtay T., 1977. Tarım Makinalarının Esasları. İTÜ Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Yayınları:116, İstanbul. Harzadın G., Yurdakonar S., 1972. Makina elemanları. Cilt I, Ankara. Ülger P., 1982. Tarımsal Makinaların İlkeleri ve Projeleme Esasları. Atatürk Üniversitesi Yayınları, No:605, Erzurum.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Tarım makinaları mühendisliği konusunda karşılaşılan problemler, Projeye konu olan problemin tanıtılması ve değerlendirilmesi, İstenen görevlerin ve özelliklerin saptanması, Problemle ilgili yapılmış deneylerin, bilgilerin veya mevcut makinaların incelenmesi ve değerlendirilmesi, Probleme ilişkin çözümlerin tartışılması ve seçilmesi, Makina tasarımında şekillendirme kuralları.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
29 Bireysel Çalışma 14 2 28
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 1 20 20
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 15 15
54 Ev Ödevi 5 12 60

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Tarım makinaları mühendisliği konusunda karşılaşılan problemler Mühendislik Tasarım Yöntemleri.pdf
2 Projeye konu olan problemin tanıtılması ve değerlendirilmesi Mühendislik Tasarım Yöntemleri.pdf
3 Projeye konu olan problemin tanıtılması ve değerlendirilmesi Mühendislik Tasarım Yöntemleri.pdf
4 İstenen görevlerin ve özelliklerin saptanması Mühendislik Tasarım Yöntemleri.pdf
5 İstenen görevlerin ve özelliklerin saptanması Mühendislik Tasarım Yöntemleri.pdf
6 Problemle ilgili yapılmış deneylerin, bilgilerin veya mevcut makinaların incelenmesi ve değerlendirilmesi Mühendislik Tasarım Yöntemleri.pdf
7 Problemle ilgili yapılmış deneylerin, bilgilerin veya mevcut makinaların incelenmesi ve değerlendirilmesi Mühendislik Tasarım Yöntemleri.pdf
8 Problemle ilgili yapılmış deneylerin, bilgilerin veya mevcut makinaların incelenmesi ve değerlendirilmesi Mühendislik Tasarım Yöntemleri.pdf
9 Arasınav
10 Probleme ilişkin çözümlerin tartışılması ve seçilmesi Mühendislik Tasarım Yöntemleri.pdf
11 Probleme ilişkin çözümlerin tartışılması ve seçilmesi Mühendislik Tasarım Yöntemleri.pdf
12 Makina tasarımında şekillendirme kuralları Mühendislik Tasarım Yöntemleri.pdf
13 Makina tasarımında şekillendirme kuralları Mühendislik Tasarım Yöntemleri.pdf
14 Makina tasarımında şekillendirme kuralları Mühendislik Tasarım Yöntemleri.pdf

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1499489 Tarım makinalarının tasarımında karşılaşılan problemleri tanımlar
2 1499490 Tarım makinaları tasarımlarının yürütülmesi süresince kararlar verir
3 1499491 Tasarımı geliştirir, çözüm yöntemlerini ortaya koyar, tasarım için gerekli sentezleri yapar.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 77677 Temel mühendislik bilgileri, biyolojik malzeme bilgisi, tarımsal teknolojilerde temel prensipler, tarım makinaları tasarımı ve işletmeciliği ve tarımda enerji kullanımı konularında teorik ve uygulamalı bilgilere sahip olma.
2 77678 Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz etme ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlama becerisi; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygulama.
3 77680 Kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümleri için kullanabilme.
4 77681 Gerekli modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin kullanma.
5 77682 Tarım makinaları alanında sahip olduğu bilgiler ile bağımsız çalışabilme.
6 77683 Karşılaşılan bir sorunu çözebilmek için bireysel veya ekip olarak sorumluluk alma.
7 77685 Bilgiye erişebilme, bu amaçla kaynak araştırması yapabilme veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını ve bilişim teknolojilerini kullanabilme.
8 77686 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma.
9 77687 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak tarım makinaları alanındaki bilgileri izleyebilme ve iletişim kurabilme.
10 77688 Mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetme yeterliliği.
11 77689 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 5 4 3 5 4 2 4 3 4 2 5
2 3 5 4 4 5 3 5 4 5 3 3
3 4 2 2 3 3 3 2 5 3 4 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek