Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TMB-409 Hasat Sonu Teknolojisi 927003 4 7 6

Dersin Amacı

Hasat sonrası tarımsal ürünlerin işlenmesinde uygulanacak işlemlerin teknik yönden belirlenerek işleme yöntemlerinde değerlendirilmesi.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Yeşim Benal Öztekin

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

N.N. Mohsenin, Physical properties of plants and animal materials, Gordon and Breach Science Publishers, NW, New York Ürün İşleme Tekniği- Ankara Üniversitesi

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Tarımsal ürünlerin hasadından sonra, mamül hale gelene kadar tabi tutuldukları sınıflandırılma, temizlenme, taşınma, öğütülme, kurutulma gibi işlemlerin ilkeleri açıklanmakta ve bu amaçla kullanılan makinaların özellikleri ve işlevsel organları anlatılmaktadır. Ürünlerin Fiziksel Özelliklerine Göre Ayrılması. Ürünlerin Aerodinamik Özelliklerine Göre Ayrılması. Helezonlu ve Pnomatik Götürücüler. Kovalı ve Bantlı Götürücüler. Tohum Temizlenmesi ve Sınıflandırılması. Tarımsal Ürünlerin Öğütülme İlkeleri, değirmenler. Kurutma ve Soğutma Tekniği

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 60
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 40
1 Ara Sınav 1 50 1
6 Uygulama/Pratik 1 10 1
24 Seminer 1 40 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
22 Proje Hazırlama 1 40 40
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 1 36 36
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 30 30
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 40 40

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Giriş, dersle ilgili genel bilgilerin açıklanması, hasat sonu işlemler HST1.pdf
2 Meyve ve Sebze Hasadı HST2.pdf
3 Ürün harmanlama HST3.pdf
4 Taşıma ve İletim Tesisleri HST4.pdf
5 Taşıma ve İletim Tesisleri HST5.pdf
6 Ürün temizleme ve ayırma HST6.pdf
7 Ürün Sınıflandırma HST7.pdf
8 Ürün Sınıflandırma HST8.pdf
9 Arasınav
10 Kurutma HST10.pdf
11 Paketleme ve Ambalajlama HST11.pdf
12 Depolama HST12.pdf
13 Öğütme-parçalama tekniği ve değirmenler HST13.pdf
14 Kalite Kontrol ve Gıda Güvenliği HST14.pdf

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1503336 Tarımsal ürünlerin işlenmesinde söz konusu makine ve tesislerin teknik özelliklerinin bilinmesi ve uygulamada karşılaşılacak işleme yöntemlerine ilişkin çözümler üretebilmek
2 1503335 Bireysel işleme aşamalarında mühendislik hesaplamalarının yapılarak ilgili makine ve tesisleri seçebilmek

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 77677 Temel mühendislik bilgileri, biyolojik malzeme bilgisi, tarımsal teknolojilerde temel prensipler, tarım makinaları tasarımı ve işletmeciliği ve tarımda enerji kullanımı konularında teorik ve uygulamalı bilgilere sahip olma.
2 77678 Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz etme ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlama becerisi; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygulama.
3 77680 Kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümleri için kullanabilme.
4 77681 Gerekli modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin kullanma.
5 77682 Tarım makinaları alanında sahip olduğu bilgiler ile bağımsız çalışabilme.
6 77683 Karşılaşılan bir sorunu çözebilmek için bireysel veya ekip olarak sorumluluk alma.
7 77685 Bilgiye erişebilme, bu amaçla kaynak araştırması yapabilme veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını ve bilişim teknolojilerini kullanabilme.
8 77686 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma.
9 77687 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak tarım makinaları alanındaki bilgileri izleyebilme ve iletişim kurabilme.
10 77688 Mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetme yeterliliği.
11 77689 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 5 4 5 4
2 4 3 5 3 4 3 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek