Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TMB402 Hasat ve Harman Makinaları 927001 4 8 6

Dersin Amacı

Tarımsal üretimde yetiştirilen bitkisel materyallerin kesme özelliklerini anlatmak ve hasat-harmanlamada kullanılan alet ve makinelerini tanıtmak, yapısal özelliklerini, tiplerini açıklamaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Alper TANER

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Güzel, Emin, 1990. Hasat-Harman İlkerleri ve Makinaları, Çukurova Üni. Ziraat Fak. Ders Kitabı. No: 116, Adana.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Bitkisel materyalin teknik özellikleri, Bitkisel materyalin bıçakla kesilmesi, Kesme İlkeleri, Biçme İlkeleri, Biçerdöverler, Harmanlama Sistemleri, Diğer Hasat ve Harman Makinaları

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 60
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 40
1 Ara Sınav 1 40 1
4 Quiz 1 30 1
24 Seminer 1 30 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 4 56
29 Bireysel Çalışma 14 3 42
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 20 20
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 28 28

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Biçme İlkeleri 1.Hafta.pdf
2 Biçme Düzenleri 2.Hafta.pdf
3 Yeşil Yem Bitkileri Hasat Makinaları 3.Hafta.pdf
4 Ot Tırmıkları 4.Hafta.pdf
5 Silaj Makinaları 5.Hafta.pdf
6 Balya Makinaları 6.Hafta.pdf
7 Harman Makinaları 7.Hafta.pdf
8 Harmanlama Makinaları
9 Arasınav 9.Hafta.pdf
10 Harmanlama Makinaları 10.Hafta.pdf
11 Biçerdöverler 11.Hafta.pdf
12 Biçerdöverler 12.Hafta.pdf
13 Tohum Temizleme Makinaları 13.Hafta.pdf
14 Tohum Temizleme Makinaları 14.Hafta.pdf

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1230689 Tarımsal ürünlerin hasat edilebilmesi için gerekli özelliklerini tanımlayabileceklerdir.
2 1230690 Hasat ve harmanlama yöntemlerini kavrayabilecektir.
3 1230691 Modern hasat harman yöntemlerinde karşılaşılabilecek sorunlara çözüm önerileri getirebilecek ve gerekli hesaplamaları yapabilecektir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 69962 Temel mühendislik bilgileri, biyolojik malzeme bilgisi, tarımsal teknolojilerde temel prensipler, tarım makinaları tasarımı ve işletmeciliği ve tarımda enerji kullanımı konularında teorik ve uygulamalı bilgilere sahip olma.
2 69963 Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz etme ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlama becerisi; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygulama.
3 69965 Kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümleri için kullanabilme.
4 69966 Gerekli modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin kullanma.
5 69967 Tarım makinaları alanında sahip olduğu bilgiler ile bağımsız çalışabilme.
6 69968 Karşılaşılan bir sorunu çözebilmek için bireysel veya ekip olarak sorumluluk alma.
7 69970 Bilgiye erişebilme, bu amaçla kaynak araştırması yapabilme veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını ve bilişim teknolojilerini kullanabilme.
8 69971 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma.
9 69972 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak tarım makinaları alanındaki bilgileri izleyebilme ve iletişim kurabilme.
10 69973 Mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetme yeterliliği.
11 69974 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 3 3 3 3 4 4 4 3 2 4 2
2 3 3 3 3 4 4 4 3 2 4 2
3 3 3 3 3 4 4 4 3 2 4 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek