Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TMB408 Bahçe Tarımı Mekanizasyonu 927003 4 8 6

Dersin Amacı

Bahçe tarımı mekanizasyonu anlayabilmek, bahçe tarımında kullanılan traktörlerin yapısal ve işlevsel özelliklerini, sebze ekim, fide dikim, meyve ve sebze hasat makinalarının teknik ve işlevsel özelliklerini öğrenmek.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Taner YILDIZ

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Zeren.Y.,1978 Bahçe Ziraatı Mekanizasyonu Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi. Ders Notu. İşcan, S., Ayyıldız, Z., Gültekin E., Uyan, A., Gökalp, Y., Çınar, M., Bülbül, R. 2002. Bağ-Bahçe Mekanizasyonu. Adana.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Bahçe tarımı mekanizasyonunun genel tanımı, gelişimi. Türkiye'de ve dünya'da tarımsal mekanizasyon düzeyi. Tarımsal üretimde mekanizasyon sistemleri. Bahçe tarımı mekakanizasyonunda kullanılan güç kaynakları, traktörler, tarım alet ve makinaları.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
29 Bireysel Çalışma 1 35 35
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 1 35 35
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 40 40
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 40 40

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Bahçe tarımı mekanizasyonunun genel tanımı. Türkiye'de ve dünya'da tarımsal mekanizasyon düzeyi. 1.docx
2 Tarımsal üretimde mekanizasyon sistemi. 2.docx
3 Bağ ve bahçe tarımında kullanılan tarım traktörleri 3.docx
4 Bağ ve bahçe tarımında toprak işleme.
5 Gübre dağıtma makinaları.
6 Sebze ekim makinaları
7 Fide dikim makinalar
8 Arasınav
9 Bahçe tarımında kullanılan bitki koruma makinaları
10 Bahçe tarımında sulama ve sulama mekanizasyonu
11 Bağ ve Bahçe ürünlerinda hasat mekanizasyonu
12 Hasat sonrası işlemler (Taşıma, temizleme, sınıflama)
13 Hasat sonrası işlemler (Depolama)
14 Hasat sonrası işlemler (Depolama)

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1279933 Türkiye'de ve dünyada tarımsal mekanizasyon düzeyi bilgilerini öğrenme.
2 1279934 Tarımda enerji kaynaklarını ve bahçe tarımında kullanılan traktörlerin teknik ve işlevsel özelliklerini kavrama.
3 1279935 Bahçe tarımında kullanılan makinalarının teknik ve işlevsel özelliklerini öğrenme.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 69962 Temel mühendislik bilgileri, biyolojik malzeme bilgisi, tarımsal teknolojilerde temel prensipler, tarım makinaları tasarımı ve işletmeciliği ve tarımda enerji kullanımı konularında teorik ve uygulamalı bilgilere sahip olma.
2 69963 Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz etme ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlama becerisi; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygulama.
3 69965 Kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümleri için kullanabilme.
4 69966 Gerekli modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin kullanma.
5 69967 Tarım makinaları alanında sahip olduğu bilgiler ile bağımsız çalışabilme.
6 69968 Karşılaşılan bir sorunu çözebilmek için bireysel veya ekip olarak sorumluluk alma.
7 69970 Bilgiye erişebilme, bu amaçla kaynak araştırması yapabilme veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını ve bilişim teknolojilerini kullanabilme.
8 69971 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma.
9 69972 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak tarım makinaları alanındaki bilgileri izleyebilme ve iletişim kurabilme.
10 69973 Mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetme yeterliliği.
11 69974 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 3 3 3 3 4 4 4 3 2 4 2
2 3 3 3 3 4 4 4 3 2 4 2
3 3 3 3 3 4 4 4 3 2 4 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek