Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TMB410 Endüstriyel Pnomatik ve Hidrolik 927003 4 8 6

Dersin Amacı

Hidrolik ve pnömatik sistemlerle ilgili bilgi ve becerileri kazandırmaktır. Hidrolik ve pnömatik kontrol sistemlerinin çalışma ilkelerini ve elemanlarını kavrayabilme ve bunlarla ilgili devreleri anlayabilme ve tasarımını yapabilmektir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Taner YILDIZ

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

AKDER Akışgan Gücü Derneği, 2005. Hidrolik Devre Elemanları ve Uygulama Teknikleri, MMO yayın no:292/2.AKDER Akışgan Gücü Derneği, 2005. Pnömatik Devre Elemanları ve Uygulama Teknikleri, MMO yayın no:293/2. FESTO, 1991. Hidrolik. Temel seviye TP 501 Öğretim Kitabı. FESTO, 1990. Pnömatik. Temel seviye TP 101 Öğretim Kitabı. Mannesman Rexroth, 1993. Temel Pnömatik Öğrenci El Kitabı

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Hidroliğin temel ilkeleri, hidrolik sistem elemanları ve sembolleri, hidrolik akışkanlar, hidrolik boru ve hortumlar, depo ve filtreler, pompalar, yön kotrol valfleri, basınç kontrol valfleri, akış kontrol valfleri, hidrolik motorlar ve biriktiriciler, hidrolik silindirler, bağlantı şekilleri, devre şemaları, Hidrolik ve pnömatik sistemlerin karşılaştırması, Pnömatiğin tanımı ve özellikleri, pnömatik elamanlar ve semboller, temel ilkeleri, kompresörler, basınçlı havanın hazırlanması, pnömatik kontrol devreleri ve uygulama alanları konularını kapsamaktadır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 4 56
29 Bireysel Çalışma 14 4 56
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 24 24

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Dersin tanımı, tanışma ve ders hakkında genel bilgiler
2 Hidroliğin temel ilkeleri ve sistem elemanları
3 Yağ depoları ve hidrolik akışkanlar ve filtreler
4 Hidrolik pompalar ve motorlar
5 Yön kontrol valfleri ve temel özellikleri
6 Basınç ve akış kontrol valfleri
7 Hidrolik silindirler ve devre şeması oluşturma
8 Arasınav
9 Hidrolik ve Pnömatik sistemlerin karşılaştırılması Pnömatiğin temel ilkeleri
10 Pnömatik sistem elemanları ve kompresörler
11 Hava depoları ve bağlantı elemanları
12 Kurutucular, hava filtreleri ve şartlandırıcılar
13 Pnömatik valfler ve pnömatik devre oluşturma
14 Pnömatik silindirler ve vakum elemanları

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1280113 Hidrolik ve pnömatik ile ilgili temel ilkeleri kavrayabilme.
2 1280114 Pnömatik ve hidrolik sistem elemanlarını ve özelliklerini kavrayabilme.
3 1280115 Çizilmiş bir devre şemasındaki elemaları tanıyabilme ve çalışmasını yorumlayabilme.
4 1280116 Yeni bir sistem oluştururken elemanların seçimini yapabilme ve devre kurabilme.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 69962 Temel mühendislik bilgileri, biyolojik malzeme bilgisi, tarımsal teknolojilerde temel prensipler, tarım makinaları tasarımı ve işletmeciliği ve tarımda enerji kullanımı konularında teorik ve uygulamalı bilgilere sahip olma.
2 69963 Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz etme ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlama becerisi; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygulama.
3 69965 Kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümleri için kullanabilme.
4 69966 Gerekli modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin kullanma.
5 69967 Tarım makinaları alanında sahip olduğu bilgiler ile bağımsız çalışabilme.
6 69968 Karşılaşılan bir sorunu çözebilmek için bireysel veya ekip olarak sorumluluk alma.
7 69970 Bilgiye erişebilme, bu amaçla kaynak araştırması yapabilme veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını ve bilişim teknolojilerini kullanabilme.
8 69971 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma.
9 69972 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak tarım makinaları alanındaki bilgileri izleyebilme ve iletişim kurabilme.
10 69973 Mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetme yeterliliği.
11 69974 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 5 3 4
2 4 4 4 4
3 3 5 3
4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek