Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TMB412 Sulama Makinaları 927003 4 8 6

Dersin Amacı

Pompaj tesisleri, ekonomik boru çapı, pompa tipleri, pompa karakteristikleri, işletme noktası,pompa deneyleri, pompa seçimi, pompa tasarımı hakkında bilgi vermektir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Gürkan Alp Kağan Gürdil

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

M. Günerve Keskin, R.,, 2018. Sulama Makinaları. Ankara Üniv. Zir. Fak. Yayın No:1524 Ders Kitabı:477, Ankara. Tezer, E., 1978. Sulamada Pompaj Tesisleri, Proje Seçim ve İşletme. Köyişleri ve Kooperatifler Bakanlığı, Adana. Yıldırım, O. 2008. Sulama Sistemlerinin Tasarımı. Ankara Üniversitesi Yayın No: 1565, Ziraat Fakültesi Ders Kitabı: 518, Ankara

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Pompaj tesisi ve özellikleri, suyun borulardaki akışı, boru hatlarının planlanması, pompalar, pompaj tesislerinde seçim ve işletme, santrifüj pompaların boyutlandırılması ve çizimi

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 4 56
22 Proje Hazırlama 1 25 25
23 Proje Sunma 1 2 2
29 Bireysel Çalışma 14 1 14
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 9 9
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 10 10
54 Ev Ödevi 5 6 30

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Giriş TARIMSAL SULAMA MEKANİZASYON+.pdf
2 Suyun borularda akışı (Bernouilli kanunu, süreklilik kanunu, düz borularda kayıplar, şekilli boru parçalarında kayıplar) TARIMSAL SULAMA MEKANİZASYON+.pdf
3 Suyun borularda akışı (Bernouilli kanunu, süreklilik kanunu, düz borularda kayıplar, şekilli boru parçalarında kayıplar) TARIMSAL SULAMA MEKANİZASYON+.pdf
4 Pompaj tesisinde yükseklik, pompaj tesisinde emme yüksekliği, sulama makinaları pompaj.pptx
5 Pompaj tesisinde yükseklik, pompaj tesisinde emme yüksekliği, 1- Santrifüj Pompalar.pptx
6 Boru hatlarının planlanması 2- SANTRİFÜJ POMPALARDA TEORİK ESASLAR.ppt
7 Boru hatlarının planlanması 2- SANTRİFÜJ POMPALARDA TEORİK ESASLAR.ppt
8 Pompalar sulama makinaları pompaj.pptx
9 Arasınav SU POMPALARI VE SANTRİFÜJ POMPALARIN SINIFLANDIRILMASI.pptx
10 Santrifüj pompalarda teorik esaslar SANTRİFÜJ POMPALARDA TEORİK ESASLAR.ppt
11 Santrifüj pompalarda teorik esaslar SANTRİFÜJ POMPALARDA KARAKTERİSTİK EĞRİSİ.pptx
12 Pompaj tesislerinde seçim ve işletme SANTRİFÜJ POMPALARDA KIYASLAMA DEĞERİ.pptx
13 Pompaj tesislerinde seçim ve işletme Santrifüj Pompa Deneyleri (2).ppt
14 Pompa tasarımı Santrifüj Pompa Deneyleri (2).ppt

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1499020 Pompa güç hesaplamalarını yapar.
2 1499021 Sistem sürtünme eğrisini çizer.
3 1499022 İşletme noktasını bulur, pompa tiplerini sıralar ve tanımlar
4 1499023 Boru, pompa ve motor seçimi yapar.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 77677 Temel mühendislik bilgileri, biyolojik malzeme bilgisi, tarımsal teknolojilerde temel prensipler, tarım makinaları tasarımı ve işletmeciliği ve tarımda enerji kullanımı konularında teorik ve uygulamalı bilgilere sahip olma.
2 77678 Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz etme ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlama becerisi; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygulama.
3 77680 Kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümleri için kullanabilme.
4 77681 Gerekli modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin kullanma.
5 77682 Tarım makinaları alanında sahip olduğu bilgiler ile bağımsız çalışabilme.
6 77683 Karşılaşılan bir sorunu çözebilmek için bireysel veya ekip olarak sorumluluk alma.
7 77685 Bilgiye erişebilme, bu amaçla kaynak araştırması yapabilme veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını ve bilişim teknolojilerini kullanabilme.
8 77686 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma.
9 77687 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak tarım makinaları alanındaki bilgileri izleyebilme ve iletişim kurabilme.
10 77688 Mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetme yeterliliği.
11 77689 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 5 2 3 2 3 5 4 1 3 5 2
2 2 5 4 5 2 3 2 2 2 3 4
3 4 3 2 4 4 2 5 3 4 2 5
4 3 4 5 3 2 3 3 4 5 4 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek