Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
HEM629 Çocukta Yaratıcı Geliştirici Aktiviteler ve Hemşirelik  927003 1 2 6

Dersin Amacı

Çocuklarla çalışan veya doğrudan çocuklarla çalışmasa dahi hizmet verdiği grup içerisinde çocuklar olan uzmanların (psikologlar, psikolojik danışmanlar, psikiyatri uzmanları, hemşireler, öğretmenler, sosyal hizmet uzmanları, aile danışmanları ve bu alanların lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri katılabilir gibi) çocuklarla görüşme, eğitim veya terapötik süreçlerinde kullanabilecekleri yaratıcı ve geliştirici aktiviteleri öğrenmelerini sağlamak programın amacıdır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi Oya Sevcan ORAK

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Teksöz, E. (2013). Okul dönemindeki çocuklarda sanat temelli bir hemşirelik girişimi. Yayan, E. H., & ZENGİN, M. (2018). Çocuk Kliniklerinde Terapötik Oyun. Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 7(1), 226-233.EROL, Ö., YACAN, L., HAYTA, R., ŞAHİN, İ., & YAĞCI, M. Hemşirelik Öğrencilerinin Yenilikçilik Özellikleri ve Etkileyen Faktörler.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

- “Yaratıcılık” -Nedir? -Neden Önemlidir? -Boyutları Nedir? -Yaratıcılık Nasıl Geliştirilir? - Yaratıcı bireyin özellikleri nedir?

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 50 1
5 Derse Katılım 1 10 1
28 Makale Kritik Etme 1 20 1
34 Okuma 1 20 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 4 4
2 Final Sınavı 1 4 4
5 Derse Katılım 14 2 28
28 Makale Kritik Etme 18 5 90
34 Okuma 12 2 24

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Yaratıcılık Nedir? Neden Önemlidir?
2 Yaratıcılık Nasıl Geliştirilir?
3 Yaratıcı bireyin özellikleri nedir?
4 Çocuklarda gelişim dönemleri ve yaratıcılık
5 Çocukla iletişim teknikleri
6 Çocukla iletişimde kullanılabilen sözlü veya sözsüz teknikler
7 Grup etkinliklerinde önemli hususlar
8 Oyunsu Süreçler
9 Yaratıcı düşünmeyi geliştirici yöntem ve teknikler
10 Yazınsal teknikler
11 Müzik ve ritm uygulamaları
12 Resim ve plastik sanat uygulamaları
13 Doğaçlama, rol oynama, rol değiştirme ve eş zamanli doğaçlama teknikleri
14 İletişim, kendini ifade becerisi, kendini ve başkalarını kabul, empati ve sosyal becerileri geliştirecek ve öğretim süreçlerinde kullanılabilecek örnek aktiviteler

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1521793 Çocukların gelişim dönemlerine göre yaratıcı ve geliştirici aktiviteleri uygulayabilir.
2 1521794 Grup dinamiği oluşturabilir ve grup dinamiğini yönetebilir.
3 1521795 Çocuklarda yaratıcılık ve estetik algısını geliştirecek aktiviteler uygulayabilir.
4 1521796 Çocuklara yaratıcı yazınsal teknikleri uygulayabilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 77527 Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak hemşirelik alanında uzmanlık düzeyinde güncel bilgiye sahiptir, bilgiyi geliştirir ve derinleştirir.
2 77528 Disiplinlerden elde ettiği kapsamlı bilgileri bütünleştirir ve uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilir.
3 77529 Hemşirelik alanına özgü bilimsel bilgi üretme sorumluluğunu alır ve buna yönelik araştırmalar yapar
4 77530 Hemşirelik alanı ile ilgili bilimsel bir makaleyi okuyup değerlendirebilir ve bakım alanına yansıtarak kanıta dayalı uygulamaları takip eder.
5 77531 Bireyin sağlığını koruma ve geliştirmeye yönelik eğitim ve danışmanlık hizmetlerinde etkin rol alır.
6 77532 Birey ve toplumun sağlığı ile ilgili mevzuata (yasa, yönetmelik, yönerge) ve mesleki etik değerlere uygun hareket eder.
7 77536 Hemşirelik alanındaki sorunlara yönelik çözüm yöntemleri geliştirir, sonuçları değerlendirir ve gerektiğinde uygulayabilir.
8 77533 Hemşirelik alanıyla ilgili kazandığı bilgiyi ve problem çözme yeteneklerini, disiplinler arası çalışmalarda uygulayabilir.
9 77534 En az bir yabancı dilde sözlü ve yazılı iletişim kurabilmek (Avrupa Dil Portföyü Genel Düzeyi: B2 Düzeyi).
10 77535 Hemşirelik alanındaki bilimsel bir makaleyi ulusal düzeyde bir dergide yayınlamak ya da ulusal/uluslararası kongrelerde sunabilir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Öğrenme Çıktısı
1 5 4 4 5 4 5 4 5 5 5
2 4 4 5 5 5 4 5 4 4 4
3 5 3 4 5 4 5 4 4 4 4
4 5 5 4 5 4 5 4 5 5 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek