Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
HEM632 Sağlık Turizmi 927003 1 2 6

Dersin Amacı

Sağlık turizmi ile ilgili kavramların bilinmesi, risklerin kavranması, ülkelerin politikalarının incelenmesi, dünyada ve ülkemizdeki sağlık turizmi ile ilgili gelişmelerin bilinmesi ve analiz edilmesidir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üye. Figen Çavuşoğlu

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Temizkan SP. (2015). Sağlık Turizmi. Detay Yayıncılık, Ankara. 2. Yirik Ş, Ekici R, Baltacı F. (2015). Türkiye ve Dünyada Sağlık Turizmi ( Medikal Turizm ). Detay Yayıncılık, Ankara. 3. Özcan ZK. (2015). Sağlık Turizmi: (Teori ve Politika). Umuttepe yayınları, 1. Baskı.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Turizm ve sağlık turizmi ile ilgili kavramlar, sağlık turizmindeki öncü ülkeler ve ülkelerin bu konudaki politikaları, pazarlama stratejileri, dünyada ve Türkiyede medikal turizm, dini turizm, wellness ve spa, turist sağlığı ve sağlık turizminde etik gibi konuları içermektedir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 3 3
2 Final Sınavı 1 3 3
5 Derse Katılım 13 3 39
10 Tartışma 13 3 39
11 Soru-Yanıt 13 3 39
20 Rapor Hazırlama 2 4 8
28 Makale Kritik Etme 3 1 3
36 Rapor 2 10 20

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Tanışma ve dersin tanıtımı Yok Yok
2 Derse hazırlık, literatür inceleme Yok Yok
3 Sağlık turizmi ile ilgili kavramlar, sağlık turizminin tarihçesi Yok Yok
4 Sağlık Turizminde öncü ülkeler Turizm politikaları ve pazarlama stratejileri Yok Yok
5 Dünyada sağlık turizmi Yok Yok
6 Türkiye'de sağlık turizmi Yok Yok
7 Termal turizm, wellness ve spa turizmi Yok Yok
8 Dünyada ve Türkiye'de medikal turizm, Dini turizm Yok Yok
9 Ara Sınav
10 Yaşlı ve engelli turizmi Yok Yok
11 Sağlık riskleri ve turizm Yok Yok
12 Turist sağlığı hizmetleri ve turizme etkileri Turizm çalışanlarının sağlığı Yok Yok
13 Sağlık Turizmi ve etik Yok Yok
14 Konuların tekrarı, tartışma, güncel makalelerin incelenmesi Yok Yok

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1549478 Sağlık Turizmi ile ilgili kavramları bilir
2 1549479 Dünyada ve Türkiye'de sağlık turizminin durumunu, ülkelerin politikalarını ve stratejilerini bilir
3 1549480 Sağlık turizmi ve riskleri ve alınması gereken tedbirleri bilir
4 1549481 Sağlık turizmi ve etik açıdan değerlendirmesini yapabilir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 77527 Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak hemşirelik alanında uzmanlık düzeyinde güncel bilgiye sahiptir, bilgiyi geliştirir ve derinleştirir.
2 77528 Disiplinlerden elde ettiği kapsamlı bilgileri bütünleştirir ve uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilir.
3 77529 Hemşirelik alanına özgü bilimsel bilgi üretme sorumluluğunu alır ve buna yönelik araştırmalar yapar
4 77530 Hemşirelik alanı ile ilgili bilimsel bir makaleyi okuyup değerlendirebilir ve bakım alanına yansıtarak kanıta dayalı uygulamaları takip eder.
5 77531 Bireyin sağlığını koruma ve geliştirmeye yönelik eğitim ve danışmanlık hizmetlerinde etkin rol alır.
6 77532 Birey ve toplumun sağlığı ile ilgili mevzuata (yasa, yönetmelik, yönerge) ve mesleki etik değerlere uygun hareket eder.
7 77536 Hemşirelik alanındaki sorunlara yönelik çözüm yöntemleri geliştirir, sonuçları değerlendirir ve gerektiğinde uygulayabilir.
8 77533 Hemşirelik alanıyla ilgili kazandığı bilgiyi ve problem çözme yeteneklerini, disiplinler arası çalışmalarda uygulayabilir.
9 77534 En az bir yabancı dilde sözlü ve yazılı iletişim kurabilmek (Avrupa Dil Portföyü Genel Düzeyi: B2 Düzeyi).
10 77535 Hemşirelik alanındaki bilimsel bir makaleyi ulusal düzeyde bir dergide yayınlamak ya da ulusal/uluslararası kongrelerde sunabilir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Öğrenme Çıktısı
1 4 3 4 3 3 3 4 3 4 3
2 3 4 3 4 4 3 3 4 3 3
3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
4 5 4 5 3 4 4 4 4 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek