Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
HEM636 Hasta Hemşire İlişkilerinde İletişim Becerileri Geliştirme 927003 1 2 6

Dersin Amacı

Kendini tanıyan,iletişimin insan ilişkilerindekini önemini kavrayan,gerekli bilgi-beceri ve tutumu sergileyen yüksek lisans mezunu öğrenciler yetiştirmektir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi Oya Sevcan ORAK

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1) Dökmen, Ü.,(1996) İletişim Çatışmaları ve Empati, Sistem Yayıncılık, İstanbul. 2) Geçtan, E., (1994) İnsan Olmak, Remzi Kitabevi, İstanbul. 3) Öz F.(2004) Sağlık Alanında Temel Kavramlar. İmaj İç ve Dış Tic. AŞ.Ankara. 4) Özcan, A., (1996) Hemşire-Hasta İlişkisi ve İletişim, Saray Tıp Kitabevleri, İzmir. 5) Terakye, G., (1993) Hemşirelikte İletişim ve Hasta Hemşire İlişkileri, Se&Ra Matbaacılık, Ankara.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Hemşirelikte kişiler arası ilişkiler Empati Hemşire-hasta ilişkisi ve iletişim İletişimi etkileyen değişkenler Terapötik hemşire-hasta ilişkisi İletişim; algılar, duygular, davranış İletişimi geliştiren tutum ve davranışlar İletişimi engelleyen tutum ve davranışlar Özel durumlarda iletişim

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 50 1
5 Derse Katılım 1 10 1
28 Makale Kritik Etme 1 20 1
34 Okuma 1 20 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 4 4
2 Final Sınavı 1 4 4
5 Derse Katılım 14 2 28
28 Makale Kritik Etme 18 5 90
34 Okuma 12 2 24

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Kendini tanıma, Kendini tanımanın yolları, Kendini tanıma uygulamaları
2 Hemşire - hasta ilişkisi ve iletişim, İletişim nedir?
3 İletişimi etkileyen değişkenler, Algı, Değerler, Kültür, Duygular, Kendini tanımak
4 İletişimin modları, Sözcüklerin anlamı, Özel anlamlar, Sözsüz mesajlar
5 Atılgan davranış
6 Manüpülatif davranış
7 Ben dilini kullanmak
8 Empatik iletişim
9 Bilişsel şemalar, Bilişsel çarpıtmalar
10 Hasta hemşire ilişkisi
11 Kişilerarası iletişim çatışmaları ve çözümü
12 Bazı özel durumlarda iletişim
13 Hastanın güvenlik gereksinimleri nasıl karşılanır
14 Ölüm halindeki hasta ile iletişim

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1305668 İletişimin insan ilişkilerindeki önemini ve iletişimi etkileyen faktörleri kendi ifadesiyle söyleyebilecek
2 1305669 Dilin insan iletişimindeki öneminin farkına varabilecek
3 1305670 Sözlü ve sözsüz iletişim biçimlerini sıralayabilecek
4 1305671 Sözsüz iletişim becerilerinin farkına varabilecek

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 69812 Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak hemşirelik alanında uzmanlık düzeyinde güncel bilgiye sahiptir, bilgiyi geliştirir ve derinleştirir.
2 69813 Disiplinlerden elde ettiği kapsamlı bilgileri bütünleştirir ve uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilir.
3 69814 Hemşirelik alanına özgü bilimsel bilgi üretme sorumluluğunu alır ve buna yönelik araştırmalar yapar
4 69815 Hemşirelik alanı ile ilgili bilimsel bir makaleyi okuyup değerlendirebilir ve bakım alanına yansıtarak kanıta dayalı uygulamaları takip eder.
5 69816 Bireyin sağlığını koruma ve geliştirmeye yönelik eğitim ve danışmanlık hizmetlerinde etkin rol alır.
6 69817 Birey ve toplumun sağlığı ile ilgili mevzuata (yasa, yönetmelik, yönerge) ve mesleki etik değerlere uygun hareket eder.
7 69821 Hemşirelik alanındaki sorunlara yönelik çözüm yöntemleri geliştirir, sonuçları değerlendirir ve gerektiğinde uygulayabilir.
8 69818 Hemşirelik alanıyla ilgili kazandığı bilgiyi ve problem çözme yeteneklerini, disiplinler arası çalışmalarda uygulayabilir.
9 69819 En az bir yabancı dilde sözlü ve yazılı iletişim kurabilmek (Avrupa Dil Portföyü Genel Düzeyi: B2 Düzeyi).
10 69820 Hemşirelik alanındaki bilimsel bir makaleyi ulusal düzeyde bir dergide yayınlamak ya da ulusal/uluslararası kongrelerde sunabilir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Öğrenme Çıktısı
1 5 3 5 5 5 5 4 5 5 5
2 4 4 5 5 4 4 4 5 5 4
3 5 5 4 4 5 5 5 4 4 3
4 4 4 3 5 4 4 5 3 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek