Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
HEM638 Çocuk İhmali ve İstismarı 927003 1 2 6

Dersin Amacı

Bu ders ile çocuk ihmali ve istismarı konusunda ileri düzeyde bilgili, şüpheli istismar olgularını tanıyabilen, istismara uğramış bir çocuğa terapötik yaklaşımı bilen, ihmal ve istismara yönelik Türkiye ve dünya profili ve önleyici yaklaşımlar konusunda bilgi sahibi öğrencilerin yetiştirilmesi amaçlanmaktadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

DR. ÖĞR. ÜYESİ OYA SEVCAN ORAK

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Gürhan N (2015). Her Yönüyle Çocuk İstismar ve İhmali (Sağlık-Yasa-Eğitim ve Aile Boyutu), Ankara Nobel Tıp Kitabevleri, Ankara. 2. Topçu S (2009). Silinmeyen İzler Çocuk, Genç ve Engellilerin İstismar ve İhmali, Phoenix Yayınevi, Ankara. 3. Babaroğlu A (2013). Çocuk Psikolojisi Ve Ruh Sağlığı, Vize Yayıncılık, 2. Baskı, Ankara. 4. Sanderson C (2004). Anne, Baba ve Öğretmenler İçin Çocuğun Cinsel Eğitimi ve Tacizden Korunma Rehberi, (Çeviri: Hekimoğlu Gül A ve Şar F) Sistem Yayıncılık, İstanbul.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

yok

Dersin İçeriği

Bu ders çocuk ihmali ve istismarı ile ilgili konuları içerir

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 50 1
5 Derse Katılım 1 30 1
28 Makale Kritik Etme 1 20 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 3 3
2 Final Sınavı 1 3 3
28 Makale Kritik Etme 14 3 42
34 Okuma 14 3 42
54 Ev Ödevi 14 4 56

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 İstismar ve ihmale yönelik kavramlar: çocuk ve çocukluk, istismar.
2 Fiziksel istismar ve özellikleri
3 Duygusal istismar ve özellikleri
4 Cinsel istismar ve özellikleri
5 Ekonomik istismar ve özellikleri
6 İhmal ve özellikleri
7 İnternet ve çocuk istismarı
8 Çocuk istismarı ve ihmali açısından çocuk, anne-baba, aile ve toplumla ilgili ilgili risk faktörleri
9 Cinsel istismarcıların özellikleri
10 Çocuk ihmal ve istismarının çocuk üzerindeki etkileri
11 İstismara uğramış bir çocukla görüşme
12 Çocuk istismar ve ihmalinin yasal boyutları
13 Çocuk hakları
14 Çocuk istismar ve ihmali ile ilgili yapılan çalışmalar

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1523875 Çocuk istismarı ve ihmali ile ilgili kavramları bilir.
2 1523876 İstismar ve ihmalin Türkiye’deki ve dünyadaki yaygınlığını bilir.
3 1523877 İstismar ve ihmalin yasal boyutları konusunda bilgi sahibidir.
4 1523878 İhmal ve istismara yönelik koruyucu yaklaşımları bilir.
5 1523879 İstismara uğramış bir çocukla terapötik iletişim sürecini bilir.
6 1523880 Çocuk haklarını bilir.
7 1523881 İstismar türlerini ve özelliklerini söyleyebilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 77527 Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak hemşirelik alanında uzmanlık düzeyinde güncel bilgiye sahiptir, bilgiyi geliştirir ve derinleştirir.
2 77528 Disiplinlerden elde ettiği kapsamlı bilgileri bütünleştirir ve uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilir.
3 77529 Hemşirelik alanına özgü bilimsel bilgi üretme sorumluluğunu alır ve buna yönelik araştırmalar yapar
4 77530 Hemşirelik alanı ile ilgili bilimsel bir makaleyi okuyup değerlendirebilir ve bakım alanına yansıtarak kanıta dayalı uygulamaları takip eder.
5 77531 Bireyin sağlığını koruma ve geliştirmeye yönelik eğitim ve danışmanlık hizmetlerinde etkin rol alır.
6 77532 Birey ve toplumun sağlığı ile ilgili mevzuata (yasa, yönetmelik, yönerge) ve mesleki etik değerlere uygun hareket eder.
7 77536 Hemşirelik alanındaki sorunlara yönelik çözüm yöntemleri geliştirir, sonuçları değerlendirir ve gerektiğinde uygulayabilir.
8 77533 Hemşirelik alanıyla ilgili kazandığı bilgiyi ve problem çözme yeteneklerini, disiplinler arası çalışmalarda uygulayabilir.
9 77534 En az bir yabancı dilde sözlü ve yazılı iletişim kurabilmek (Avrupa Dil Portföyü Genel Düzeyi: B2 Düzeyi).
10 77535 Hemşirelik alanındaki bilimsel bir makaleyi ulusal düzeyde bir dergide yayınlamak ya da ulusal/uluslararası kongrelerde sunabilir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 4 5 5 3 4 4 4 4
2 4 4 4 5 5 3 4 4 4 4
3 4 4 4 5 4 3 4 4 4 4
4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
6 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4
7 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek