Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
HEM602 Hemşirelik Esasları II 927003 1 2 12

Dersin Amacı

Bu dersin amacı, öğrencinin, ülke gereksinimleri doğrultusunda güncel sağlık bakım gereksinimlerini belirleme, çözüm stratejileri geliştirme, sağlık bakım kalitesini belirleme, hemşirelik esasları dersinin öğretiminde ileri düzeyde bilgi, tutum ve beceri kazanmasını ve geliştirmesini sağlamaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Zeliha KOÇ

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Karadağ A, Atabek Aştı T. (Ed): Hemşirelik Esasları Hemşirelik Bilim ve Sanatı, İstanbul, Akademi Yayıncılık, 2016. 2. Uysal N., Çakırcalı E. (Çeviri Ed.): Hemşirelik Esasları İnsan Sağlığı ve Fonksiyonları, Palme Yayıncılık, 2015. 3. Cobb M., Puchalski M. C., Rumbold B. Oxford Textbook of Spiritualy in Healthcare. Oxford University Press, 2012. 4. Bektaş H., Klinik Hemşirelik Becerileri (Çeviri: Taylor S.), Nobel Tıp Kitabevi, 2015. 5. Sabuncu N., Akça Ay F. (Ed): Klinik Beceriler Sağlığın Değerlendirilmesi Hasta Bakım ve Takibi, Nobel Tıp Kitabevi, 2010. 6. Berman A., Snyder S., Frandsen G., Kozier and Erb’s Fundamentals of Nursing, Pearson, 2016. 7. Wilkinson JM, Tras LS, Barnett KL, Smith MH, Fundamentals of Nursing (Two Volume Set) 3rd Edition, F.A. Davis Company Philadelphia, 2016. 8. Potter PA, Perry AG, Stockert P, Hall A., Fundamentals of Nursing 8th Edition, Elsevier, 2013. 9. Taylor CR, Lillis C, LeMone P, Lynn P, Fundamentals of Nursing: The Art and Science of Nursing Care Seventh, North American Edition, Lippincott Williams & Wilkins, 2011. 10. Atabek Aştı T., Karadağ A (Çeviri Ed): Klinik Uygulama Becerileri ve Yöntemleri, Nobel Kitabevi, 2011. 11. Kahveci K., Gökçınar D. (Ed). Palyatif Bakım. Nobel Tıp Kitabevleri. 2014. 12. Yıldırım Y, Fadıloğlu F. (Ed). Palyatif Bakım Semptom Yönetimi ve Yaşam Sonu Bakım. Ankara Nobel Tıp Kitabevleri. 2018

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Yaşamsal belirtiler , İlaç uygulamaları, Yaşam kalitesi, Yatak istirahatinin organizma üzerine etkisi, AIDS, Hepatit, Enfeksiyon kontrol uygulamaları, Sıvı-elektrolit dengesi, Şok, Çalışan güvenliği, Solunum sistemi uygulamaları, Düşmeler, sindirim sistemi uygulamaları, Üriner sistem uygulamaları, Palyatif bakım

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
10 Tartışma 1 10 1
11 Soru-Yanıt 1 10 1
20 Rapor Hazırlama 1 10 1
28 Makale Kritik Etme 1 30 1
49 Performans 1 40 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 3 42
6 Uygulama/Pratik 14 2 28
10 Tartışma 14 3 42
29 Bireysel Çalışma 14 12 168
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 19 19

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Yaşamsal belirtiler
2 İlaç uygulamaları
3 Hemşireliğin Kuramsal Temelleri
4 Yatak istirahatinin organizma üzerine etkisi
5 AIDS, Hepatit
6 Enfeksiyon kontrol uygulamaları
7 Sıvı-elektrolit dengesi
8 Şok
9 Çalışan güvenliği
10 Solunum sistemi uygulamaları
11 Düşmeler
12 Sindirim sistemi uygulamaları
13 Üriner sistem uygulamaları
14 Palyatif bakım

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1231806 Hemşirelik becerilerini profesyonel ilkeler doğrultusunda uygulaması
2 1231807 Özel hasta gruplarının hemşirelik bakımı yürütmesi
3 1231808 Hasta ve çalışanlar için risk taşıyan faktörleri kavraması hedeflenmektedir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 69812 Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak hemşirelik alanında uzmanlık düzeyinde güncel bilgiye sahiptir, bilgiyi geliştirir ve derinleştirir.
2 69813 Disiplinlerden elde ettiği kapsamlı bilgileri bütünleştirir ve uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilir.
3 69814 Hemşirelik alanına özgü bilimsel bilgi üretme sorumluluğunu alır ve buna yönelik araştırmalar yapar
4 69815 Hemşirelik alanı ile ilgili bilimsel bir makaleyi okuyup değerlendirebilir ve bakım alanına yansıtarak kanıta dayalı uygulamaları takip eder.
5 69816 Bireyin sağlığını koruma ve geliştirmeye yönelik eğitim ve danışmanlık hizmetlerinde etkin rol alır.
6 69817 Birey ve toplumun sağlığı ile ilgili mevzuata (yasa, yönetmelik, yönerge) ve mesleki etik değerlere uygun hareket eder.
7 69821 Hemşirelik alanındaki sorunlara yönelik çözüm yöntemleri geliştirir, sonuçları değerlendirir ve gerektiğinde uygulayabilir.
8 69818 Hemşirelik alanıyla ilgili kazandığı bilgiyi ve problem çözme yeteneklerini, disiplinler arası çalışmalarda uygulayabilir.
9 69819 En az bir yabancı dilde sözlü ve yazılı iletişim kurabilmek (Avrupa Dil Portföyü Genel Düzeyi: B2 Düzeyi).
10 69820 Hemşirelik alanındaki bilimsel bir makaleyi ulusal düzeyde bir dergide yayınlamak ya da ulusal/uluslararası kongrelerde sunabilir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Öğrenme Çıktısı
1 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5
2 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5
3 5 4 5 5 5 4 5 5 4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek