Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
HEM630 Psikiyatri Hemşireliği 927003 1 2 12

Dersin Amacı

Bu ders sonunda öğrencinin; psikiyatri hemşireliği kuramları, felsefesi, ilkeleri, standartları ve rollerine ilişkin bilgi ve bakış açısını sağlıklı ve hasta bireylerin gereksinimlerini karşılamaya yönelik yürüteceği uygulama, eğitim ve araştırma faaliyetlerinde kullanabilmesi amaçlanmaktadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

DR.SERAP GÜLEÇ

Staj Durumu

VAR

Dersin İçeriği

*Psikiyatri hemşireliğinin tarihçesi, psikiyatri hemşireliği *Psikiyatride hemşirelik süreci *Savunma düzenekleri *Hasta değerlendirme ve öykü alma *Ruhsal bozukluklarda belirti ve bulgular *Ruhsal bozukluklarda sınıflandırma *Anksiyete bozuklukları ve hemşirelik yaklaşımları *Duygudurum bozuklukları ve hemşirelik yaklaşımları *Şizofreni ve diğer psikotik bozukluklar ve hemşirelik yaklaşımları *Somatoform bozukluklar ve hemşirelik yaklaşımları *Yapay bozukluk,temaruz ve hemşirelik yaklaşımı *Disosiyatif bozukluklar ve hemşirelik yaklaşımları *Kişilik bozuklukları ve hemşirelik yaklaşımları *Organik mental bozuklıklar ve hemşirelik yaklaşımları *Madde kullanım bozuklukları ve hemşirelikyaklaşımları *Cinsel kimlik bozuklukları ve hemşirelik yaklaşımları *Uyku ve uyku bozuklukları ve hemşirelik yaklaşımları *Psikiyatride tedaviler ve hemşirelik yaklaşımları *Acil psikiyatri hemşireliği *Psikiyatri ve etik * History of psychiatric nursing, psychiatric nursing * Nursing Process in Psychiatry * Defense Mechanisms * Patient assessment and history-taking * signs and symptoms of mental disorders * Mental disorders classification * Anxiety disorders and nursing approaches * mood disorders and nursing approaches * schizophrenia and other psychotic disorders and nursing approaches * somatoform disorders and nursing approaches * Artificial disorder, malingering and nursing care * dissociative disorders and nursing approaches * Personality disorders and nursing * organic mental bozuklık and nursing approaches * substance use disorders and hemşirelikyaklaşım in * gender identity disorder and nursing approaches * Sleep and * treatment of sleep disorders and nursing approaches in psychiatry and nursing * Urgent * psychiatry and psychiatric nursing ethics

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 50 1
5 Derse Katılım 1 10 1
6 Uygulama/Pratik 1 40 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Psikiyatri hemşireliğinin tarihçesiPsikiyatri hemşireliğinin felsefesi, rolleri ve standartları
2 Psikiyatri alanındaki kuramcıların gözden geçirilmesi (Peplau, Orlando, Travelbee vb.)
3 Psikiyatride ekoller ve akımlar
4 Sistem, gelişim ve öğrenme teoriler
5 Danışmanlık ve yardım beceriler
6 Bakım kavramıRuhsal sorunu olan hastanın bakım sorunları
7 Psikiyatride kullanılan tedavi yöntemleri Hastanın uyumu ve rehabilitasyonu
8 Stresle baş etme Kriz ve krize müdahale
9 Acil psikiyatri
10 Psikiyatride etik ve yasal konular Adli Psikiyatri hemşireliği E

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1522701 Psikiyatri hemşireliği kuramları, felsefesi, ilkeleri, standartları ve rollerini tanımlayabilecek. (Bilişsel)
2 1523988 Örnek vakalar üzerinde bilgisine ve bakış açısına dayalı olarak hemşirelik sürecini formüle edebilecek.
3 1523989 Örnek vakalar üzerinde bilgisine ve bakış açısına dayalı olarak hemşirelik sürecini formüle edebilecek.
4 1523990 Birey, aile ve toplumla çalışırken formüle ettiği hemşirelik sürecini uygulamaya geçirebilecek.
5 1523991 Alana özgü bakış açısını geliştirmek için, bilimsel faaliyetlerde (ders, seminer ve bildiri sunumları, sempozyum, çalıştay ve kongrelere katılım) yer alacak. (Duyuşsal)

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 77527 Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak hemşirelik alanında uzmanlık düzeyinde güncel bilgiye sahiptir, bilgiyi geliştirir ve derinleştirir.
2 77528 Disiplinlerden elde ettiği kapsamlı bilgileri bütünleştirir ve uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilir.
3 77529 Hemşirelik alanına özgü bilimsel bilgi üretme sorumluluğunu alır ve buna yönelik araştırmalar yapar
4 77530 Hemşirelik alanı ile ilgili bilimsel bir makaleyi okuyup değerlendirebilir ve bakım alanına yansıtarak kanıta dayalı uygulamaları takip eder.
5 77531 Bireyin sağlığını koruma ve geliştirmeye yönelik eğitim ve danışmanlık hizmetlerinde etkin rol alır.
6 77532 Birey ve toplumun sağlığı ile ilgili mevzuata (yasa, yönetmelik, yönerge) ve mesleki etik değerlere uygun hareket eder.
7 77536 Hemşirelik alanındaki sorunlara yönelik çözüm yöntemleri geliştirir, sonuçları değerlendirir ve gerektiğinde uygulayabilir.
8 77533 Hemşirelik alanıyla ilgili kazandığı bilgiyi ve problem çözme yeteneklerini, disiplinler arası çalışmalarda uygulayabilir.
9 77534 En az bir yabancı dilde sözlü ve yazılı iletişim kurabilmek (Avrupa Dil Portföyü Genel Düzeyi: B2 Düzeyi).
10 77535 Hemşirelik alanındaki bilimsel bir makaleyi ulusal düzeyde bir dergide yayınlamak ya da ulusal/uluslararası kongrelerde sunabilir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Öğrenme Çıktısı
1 3 4 3 4 4 5 4 4 3 4
2 1 3 4 2 4 5 4 5 3 3
3 5 4 4 3 3 4 4 4 1 4
4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3
5 5 5 4 3 4 4 4 4 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek