Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
HEM622 Çocuk Sağlığı Hemşireliği 927003 1 2 12

Dersin Amacı

Öğrencilere sağlıklı çocukta fiziksel, cinsel, psikososyal, mental, bilişsel büyüme ve gelişme dönemleri ve normalden sapma durumlarından bakım ve danışmanlık verebilecek bilgilerin kazandırılmasını amaçlar.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

DR.ÖĞR.ÜYESİ ESRA TURAL BÜYÜK

Ön Koşul Dersleri

yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Conk Z. Başbakkal Z. Bal Yılmaz H. Bolışık B. (2013) Pediatri Hemşireliği Kitabı. Akademisyen Kitapevi. Çavuşoğlu, H.(2011). Çocuk Hastalıkları Hemşireliği Kitabı, Sistem Ofset, Ankara, Cilt:1,2 Savaşer S. Yıldız S. (2009)Hemşireler İçin Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Öğrenim Rehberi. İstanbul Tıp Kitapevi. Törüner E. Büyükgönenç L. (2012) Çocuk Sağlığı Temel Hemşirelik Yaklaşımları. Göktuğ Yayınları. Browne NT., Flanigan L, McComiskey AC, Pieper P. (2013). Nursing Care of Pediatric Surgical, Third edition. Wong D., Eaton MH., Wilson D., Winkelstein ML., Schwartz P. (2009). Wong’ s Essentıals of Pediatric Nursing, Sixth Edition, Mosby, St. Louis. Potts N L, Mandleco B L.( 2012). Pediatric Nursing Caring for Children and Their Families. United States of America, Delmar. Behrman R E. Kliegman R M Jenson H B. ( 2008).Nelson Pediatri Kitabı. Ed: Akçay T. İstanbul: Nobel Tıp Kitabevleri Görak G.Dağoğlu T (2007)Temel Neonatoloji ve Hemşirelik İlkeleri Kitabı. ed: Dağoğlu T., Görak G.İstanbul. Nobel Tıp Kitabevleri. Samancı N. (2007) Neonatoloji Kitabı. Ed: Dağoğlu T. Ovalı F. İstanbul: Nobel Tıp Kitabevleri 2. baskı

Dersin İçeriği

Çocukluk yaş döneminde fiziksel, psikososyal,mental ve emosyonel büyüme ve gelişme özelliklerine göre, çocuk ve aileye holistik bir yaklaşım içerir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 50 1
6 Uygulama/Pratik 1 50 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 16 16
2 Final Sınavı 1 16 16
6 Uygulama/Pratik 1 24 24
20 Rapor Hazırlama 1 24 24
21 Rapor Sunma 1 24 24
24 Seminer 1 24 24
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 1 36 36
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 24 24
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 24 24
34 Okuma 1 36 36
36 Rapor 1 16 16
54 Ev Ödevi 1 36 36

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Dünya da ve Türkiye de Çocuk sağlığına ilişkin veriler
2 Ülkemizde çocuk sağlığına ilişkin geçmiş sağlık politikaları
3 Çocukluk yaş dönemlerine göre sağlıklı çocuk değerlendirmesi
4 Çocukluk yaş dönemlerine uygun yaklaşım ve iletişim
5 Çocuk Sağlığında Bakım Modelleri -Aile merkezli bakım ve Hemşirenin Rolü
6 Çocuk hakları ve Ülkemizdeki Durum Pediatri Hemşireliğinde etik
7 Ülkemizde çocuk sağlığı ile ilgili sağlık taramaları Aşılar ve son gelişmeler
8 Anne Sütü ile Beslenme Yaş Dönemlerine Göre Beslenme Ülkemizde çocuklarda sık görülen beslenme sorunları
9 ARA SINAV
10 Fiziksel engeli olan çocuk ve ailesine hemşirelik yaklaşımı Zihinsel ve duyusal engeli olan çocuk ve ailesine hemşirelik yaklaşımı
11 Sigara- Alkol- Madde Bağımlılığı Olan çocuk ve hemşirelik yaklaşımı
12 Doğal Afetler ve Çocuk Göç ve Çocuk
13 Çalışan Çocuklar Sokakta yaşayan Çocuklar
14 Çocuk istismarı ve ihmali

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1520023 Dünya’da ve Türkiye’de Çocuk Sağlığının durumunun ve sorunlarının farkında olabilme
2 1520025 Çocukluk yaş dönemlerine göre fiziksel, psikososyal, mental, bilişsel değerlendirme yapabilme
3 1520027 Çocukluk yaş dönemlerine göre bakım becerisini kazanabilme
4 1520029 Sağlıklı çocukta normalden sapma durumlarında danışmanlık yapabilme
5 1520030 Engeli olan çocuk ve ailesine yaklaşımda bulunabilme
6 1520031 Çocuk ve aileye yönelik aile merkezli bakım yaklaşımını uygulayabilme

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 77527 Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak hemşirelik alanında uzmanlık düzeyinde güncel bilgiye sahiptir, bilgiyi geliştirir ve derinleştirir.
2 77528 Disiplinlerden elde ettiği kapsamlı bilgileri bütünleştirir ve uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilir.
3 77529 Hemşirelik alanına özgü bilimsel bilgi üretme sorumluluğunu alır ve buna yönelik araştırmalar yapar
4 77530 Hemşirelik alanı ile ilgili bilimsel bir makaleyi okuyup değerlendirebilir ve bakım alanına yansıtarak kanıta dayalı uygulamaları takip eder.
5 77531 Bireyin sağlığını koruma ve geliştirmeye yönelik eğitim ve danışmanlık hizmetlerinde etkin rol alır.
6 77532 Birey ve toplumun sağlığı ile ilgili mevzuata (yasa, yönetmelik, yönerge) ve mesleki etik değerlere uygun hareket eder.
7 77536 Hemşirelik alanındaki sorunlara yönelik çözüm yöntemleri geliştirir, sonuçları değerlendirir ve gerektiğinde uygulayabilir.
8 77533 Hemşirelik alanıyla ilgili kazandığı bilgiyi ve problem çözme yeteneklerini, disiplinler arası çalışmalarda uygulayabilir.
9 77534 En az bir yabancı dilde sözlü ve yazılı iletişim kurabilmek (Avrupa Dil Portföyü Genel Düzeyi: B2 Düzeyi).
10 77535 Hemşirelik alanındaki bilimsel bir makaleyi ulusal düzeyde bir dergide yayınlamak ya da ulusal/uluslararası kongrelerde sunabilir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Öğrenme Çıktısı
1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
6 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek